De basisprincipes van UiTPAS

Een belangrijk uitgangspunt van UiTPAS is het kansentarief voor mensen in armoede. Dat is mogelijk dankzij verdeling van de kosten. Op die manier wordt het zowel voor de deelnemer, de organisator als de lokale overheid haalbaar om financiële drempels weg te werken.

Voor UiTPAS kiezen we voor de duidelijke '20-40-40-verdeling'. Als mensen in armoede hun UiTPAS gebruiken voor een ticket dan betalen ze zelf 20%. 40% van de kost wordt gedragen door de organisator en 40% door het gemeentebestuur.

Lokaal iets aangepaste formules zijn mogelijk:

 • De bijdrage van de persoon in armoede aan de ticketprijs mag max. 25% zijn, gebaseerd op het advies van het Netwerk tegen Armoede. En nooit 0 euro. Mensen in armoede willen iets betalen, dat voelt beter.
 • De bijdrage van de organisator moet min. 10% zijn, zijn reële kosten moeten immers betaald geraken, ook bij veel deelnemers aan kansentarief.

Meer over de UiTPAS-criteria voor lokale overheden en organisatoren

Het basisprincipe is dat een deelnemer één UiTPAS-punt per vrijetijdsparticipatie krijgt. Punten kunnen nooit toegekend worden om ander gedrag dan vrijetijdsparticipatie te belonen, zoals bijvoorbeeld een aankoop doen in een handelszaak of een maaltijd nuttigen in het sociaal restaurant.

Wanneer iemand deelneemt aan een activiteit, scant hij zijn UiTPAS aan een zuil, via een UiTPAS QR code of aan de (mobiele) balie van een organisator die UiTPAS aanvaardt. Elke vrijetijdsdeelname is goed voor 1 punt. Die punten kan de deelnemer omruilen voor kortingen, gratis tickets of cadeaus bij eender welke vrijetijdsaanbieder in eender welke UiTPAS-regio. De organisator kiest zelf welk omruilvoordeel hij wanneer aanbiedt.

Lees het standpunt van publiq i.v.m. punten sparen.

Omruilvoordelen belonen trouwe bezoekers en zorgen voor meer deelnemers aan je activiteiten. Maar hoe bereik je dat effect? Hoe maak je ruilen niet te makkelijk of te moeilijk?

Een boek, cd of gadget zolang de voorraad strekt, of een tijdelijke korting op een activiteit worden doorgaans geruild voor minder dan 10 punten.

 • Voor 5 punten kan je voor € 1 gaan zwemmen in Aalst.
 • Voor 5 punten krijg je een drankje in AB in Brussel.

Een gratis bezoek aan een tentoonstelling of een voorstelling is meestal min. 10 punten.

 • 10 punten geeft een korting van € 2,5 op alle gemeentelijke activiteiten in Lede.

Groepspas met kansentarief

Het kansentarief van UiTPAS kan ook gebruikt worden door organisaties die met mensen in armoede eropuit trekken. En zo rekening houden met andere drempels dan enkel de financiële, en mensen nieuwe dingen laten beleven, op een makkelijke manier.

Een groepspas laat dus toe om in groep te participeren met korting. Een groepspas laat niét toe om punten te sparen of om te ruilen.

De groepspas vraag je aan de lokale UiTPAS-coördinator. De pas krijgt een UiTPAS-nummer, een naam van de groepswerking, een aantal tickets per jaar waarvoor de groepspas gebruikt mag worden, en een geldigheidsdatum. Zo kan je makkelijk meerdere toegangstickets aan kansentarief met één UiTPAS kopen.

Groepspas zonder kansentarief

Het is bovendien ook mogelijk om een groepspas te maken die geen recht heeft op het kansentarief, maar waaraan je wel een of meerdere 'bonnen' kan hangen die recht geven op een zelfgekozen aantal kortingen voor een afgebakend aanbod.

Kijk eerst in de online handleidingen.
Vind je daar het antwoord niet? Contacteer de UiTPAS-verantwoordelijke van jouw regio of stuur een mailtje naar contact@uitpas.be

Dit is niet mogelijk. Punten staan immers voor participaties. Wanneer deze naar een andere persoon worden overgedragen, creëer je 'vervuilde' data en krijg je een vertekend beeld. De pashouder kan zijn gespaarde punten wel ergens ruilen, eventueel als 'geschenk' voor iemand anders. Daarna blokkeer je de kaart.

Het is mogelijk dat mensen in armoede zich bekendmaken (identificator) met hun UiTPAS met kansenstatuut, om hun korting te verkrijgen in bv. het sociale restaurant of bij lokale handelaars. Punten toekennen en data verzamelen is in dit geval echter niet mogelijk, dit gebeurt alleen bij deelname aan vrijetijdsactiviteiten (registrator).

UiTPAS is en blijft een programma ter bevordering van de vrijetijdsparticipatie.

Bekijk het document rond deze vraag.

Starten met UiTPAS

Om als nieuwe UiTPAS-stad, gemeente of regio te starten, dien je een dossier in. Er zijn twee indienrondes per jaar. Bekijk meer info over de deadlines, voorwaarden en procedure om te starten.

Wil je als stad of gemeente aansluiten bij een bestaande UiTPAS-regio? Dan hoef je geen dossier in te dienen en is er geen deadline.

UiTPAS omvat vier kostenposten:

 • terugbetaling kansentarieven
 • investering hardware
 • communicatie & marketing
 • personeel

De middelen die voor UiTPAS kunnen gebruikt worden zijn: de middelen van het trekkingsrecht van het participatiedecreet, OCMW-middelen, middelen uit het fonds voor participatie en sociale activering, gemeentelijke middelen en inkomsten uit de UiTPAS-kaartverkoop.

Aan de hand van enkele parameters en benchmarks kunnen we de kosten voor jouw stad of gemeente berekenen. Contacteer je partnermedewerker bij publiq of stuur een mailtje naar contact@uitpas.be voor een vrijblijvende inschatting.

1. Advies rond lokale implementatie van het UiTPAS-programma

 • Welk marketing- en communicatieplan?
 • Hoe doelgroepen toeleiden naar UiTPAS?
 • Hoe lokale partners voor een rijk aanbod vinden?

2. Begeleiding bij werk- en stuurgroepen

 • Welke methodologie, agenda, planning?
 • We zijn aanwezig bij heel wat vergaderingen.
 • We blijven ook na de lancering beschikbaar voor vragen.

3. Train-the-trainersessies en opleidingen

 • Workshop over het gebruik van UiTPAS
 • Handleidingen over het gebruik van UiTPAS

4. Ondersteuning bij de installatie van de soft- en hardware

 • Documentatie over de soft- en hardware: instellingen, specificaties, enz.
 • Advies bij vragen van de lokale IT-medewerker of kaartsysteembeheerder
 • Derdelijnshelpdesk

5. Rapportering over het pasgebruik

6. Bovendien komen UiTPAS-aanbieders terecht in een inspirerend netwerk waar goede praktijken, vragen en tips & tricks worden uitgewisseld.

Contacteer de je partnermedewerker bij publiq of stuur een mailtje naar contact@uitpas.be voor een vrijblijvende kennismaking en meer informatie.

Bestaat UiTPAS al in jouw stad of gemeente? Neem dan contact op met de lokale UiTPASverantwoordelijke. Bekijk het overzicht van alle UiTPAS- steden, gemeenten en regio's.

Is er nog geen UiTPAS in jouw stad of gemeente? Contacteer ons via contact@UiTPAS.be

Ja. Elke vrijetijdsorganisator die de afspraken aanvaardt, kan UiTPAS aanbieden aan zijn publiek. Er zijn nu al meer dan 2300 aanbieders die UiTPAS aanvaarden waaronder bioscopen, zwembaden, jeugdbewegingen, kunstacademies, voetbalclubs, theaters en meer.

Elke organisator moet enerzijds de mogelijkheid geven aan het publiek om punten te sparen en anderzijds het kansentarief toekennen aan wie er recht op heeft.

Je kan er als aanbieder voor kiezen om het kansentarief enkel aan te bieden aan inwoners van je UiTPAS-regio, of aan alle UiTPAS-houders in Vlaanderen en Brussel met het kansenstatuut.

Meer over aansluiten bij UiTPAS als vrijetijdsaanbieder.

Ja. Met UiTPAS zijn verschillende integraties mogelijk. Heel wat lid- of klantenkaarten kunnen een plaatsje vinden op de UiTPAS.

UiTPAS: waar en wie

Ja. Iedereen met een UiTPAS kan overal in Vlaanderen en Brussel bij elke organisator die UiTPAS aanvaardt punten sparen en omruilen.

Met een UiTPAS van de stad Aalst kun je dus ook punten sparen in Leuven en een voordeel opnemen in Maasmechelen.

Activiteiten aan kansentarief zijn echter enkel voorbehouden aan inwoners van de UiTPAS-stad, gemeente of regio. Organisatoren kunnen er wel voor kiezen het aanbod aan kansentarief voor inwoners van alle UiTPAS-regio's open te stellen.

Mensen met een laag inkomen kunnen een UiTPAS kopen aan een sterk verminderd tarief (meestal € 1 of zelfs gratis) en genieten 80% korting bij deelname aan UiTPAS-activiteiten in hun eigen UiTPASgemeente of -regio. Lokale aanpassingen zijn hier mogelijk, maar altijd binnen de afspraken rond de solidaire kostendeling.

Sommige organisatoren kiezen er ook voor het kansentarief bovenlokaal toe te kennen. Op die manier kunnen ook inwoners van een andere stad of gemeente genieten van het kansentarief bij een activiteit. Contacteer je partnermedewerker voor mee info.

Personen in armoede brengen het nodige document mee naar een UiTPAS-verkoopsbalie in hun eigen UiTPAS-gemeente of regio, vooropgesteld door de UiTPAS-gemeente of -regio, zoals:

 • Attest verhoogde tegemoetkoming (ziekenfonds)
 • Attest leefloon (OCMW)
 • Attest budgetbeheer of budgetbegeleiding (OCMW & CAW)
 • Attest schuldbemiddeling (OCMW) of collectieve schuldenregeling (advocaat)
 • Attest inkomensgarantie voor ouderen (Rijksdienst voor Pensioenen)
 • Attest inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap

Sommige steden, gemeenten of regio’s kennen nog andere criteria toe of bekijken de gevallen op individuele basis.

Lees meer over de doelgroep 'mensen in armoede' afbakenen.

Ook in de academie krijgen mensen met een UiTPAS met het kansenstatuut korting, zonder bijkomende documenten te moeten voorleggen. Uiteraard is ook punten sparen er mogelijk.

Alles over UiTPAS en het DKO lees je in dit artikel.

UiTPAS als communicatiemiddel en marketingplatform

Uiteraard wel. Wie zich in het UiTPASsysteem registreert, gaat er al dan niet zelf mee akkoord om UiTPASmails te ontvangen. Wanneer iemand de privacyvoorwaarden aanvaardt, weet de gebruiker dat hij ook mails van andere UiTPASregio's kan ontvangen, op basis van eerdere deelnames aan UiTPASactiviteiten. Uitschrijven of voorkeuren aanpassen is steeds mogelijk.

Bovendien vallen de tips op maat in de smaak: uit analyse blijkt dat in 2019 amper 0,05 % van de ontvangers zich uitschreven voor de UiTPASmails.

Inzicht in participatiegedrag

Een UiTPAS is strikt persoonlijk. Daarom moet je de persoonsgegevens van de pashouder verbinden aan zijn UiTPAS.

Bij de aankoop van een UiTPAS registreert de kaarthouder zich met de UiTID in de UiTdatabank. De UiTPAS-gebruiker blijft regisseur en eigenaar van de persoonsgegevens maar geeft UiTPAS toestemming om de vrijetijdsbeleving te optimaliseren. Door de koppeling van de persoonsgegevens aan de UiTdatabank -waarin de events gedetailleerd ingevoerd werden- kan je zien wat voor kaarthouders welk type activiteit bezoekt en dus je communicatie-acties daarop afstemmen.

Pashouders kunnen op www.UiTPAS.be steeds hun communicatievoorkeuren aanpassen.

Het belang van privacy

Het UiTPAS-programma hecht veel belang aan privacy. We kunnen geen data-gerelateerde uitspraken doen tot op persoonsniveau. De geanonimiseerde data vormen wel de basis van de segmentatietool om pashouders te mailen over voordelen op maat. Je kan bv. alle mannelijke liefhebbers van sportactiviteiten tussen 19 en 34 jaar selecteren voor een mailing met aanbod op maat van die doelgroep.

Nood aan accurate gegevens

De doeltreffendheid van afgeleide communicatie-acties zijn uiteraard afhankelijk van de kwaliteit van de ingevoerde data. Hogergenoemde actie naar sporters is enkel effectief met een correcte invoer van de activiteit in de UiTdatabank (willen we basketters bereiken of zwemmers?) én een correcte registratie van de persoonsgegevens van de pashouder (is het mailadres juist?).

Ook de incheck-apparatuur wordt best zo nauwkeurig mogelijk ingesteld. Als een zuil alleen maar UiTPAS-punten uitdeelt op de activiteit 'Bezoek de sporthal', dan wordt het moeilijk om onderscheid te maken tussen actieve participanten en receptieve toeschouwers. Hierin schuilt vaak nog een uitdaging voor organisaties met activiteiten die gelijktijdig doorgaan. Voor activiteiten die mooi op mekaar volgen is er meestal geen probleem. Wanneer die correct zijn ingevoerd in de UiTdatabank, pikt het puntenspaarzuil ze een na een op en krijgen we een voortreffelijke koppeling van de persoonsgegevens aan de eventinformatie.

Niet alleen verzamelen deelnemers zo punten om om te ruilen voor voordelen, de check-ins zijn voor de organisator ook nodig om de segmentatietool van publiq zo effectief mogelijk te gebruiken. De tool maakt het mogelijk om e-mailcampagnes naar een zelfgekozen doelgroep te sturen, op basis van UiTPAS-data van eerder participatiegedrag van de pashouders.

Daarom is het dus belangrijk dat iedereen die participeert altijd punten spaart, voor de activiteit waaraan iemand deelneemt. Zo verzamel je meer gegevens over je publiek en kun je hen gericht contacteren.

Het is belangrijk dat je gemeentelijke UiTagenda alle vrijetijdsactiviteiten die plaatsvinden in je gemeente bevat. Enkel zo kun je analyseren of je aanbod voldoende is afgestemd op de verschillende voorkeuren van je inwoners, die je detecteert via UiTPAS-participaties. En enkel zo kun je hen zo gericht mogelijk informeren en hen goesting geven om meer vrijetijdsactiviteiten te doen in je gemeente.

Boek de begeleidingen op maat voor optimale resultaten:

Met omruilvoordelen zoals kortingen of gratis tickets en gerichte marketing- en communicatieacties beloon je je trouw publiek en spreek je een nieuw publiek aan. Je motiveert hen om deel te nemen aan (nieuwe) activiteiten.

 • Dankzij het kansentarief krijgt een bredere groep mensen de kans om deel te nemen.
 • Je geniet mee van de online en offline promotie via de gemeentelijke (UiT-)kanalen.
 • Je krijgt via je UiTPAS-verantwoordelijke toegang tot de segmentatietool om gericht een (nieuw) publiek aan te spreken, ook buiten je eigen UiTPAS-regio.

Een aantal ticketingaanbieders hebben reeds een integratie uitgewerkt. Contacteer je partnermedewerker bij publiq voor een overzicht.

Ja, dat kan. Je kunt UiTPAS-voordelen aanmaken die de pashouder zelf meteen online kan omruilen en ontvangen via UiTPAS.be. Denk daarbij aan voordelen zoals een online workshop, een eBook, een unieke kortingscode, een voordeel voor het goede doel...

De werkwijze vind je tussen de UiTPAS-handleidingen.

MAASMECHELEN spreker

UiTPAS-partner

Handleidingen, tips & tricks, sjablonen... op deze pagina bundelen we alle info voor (toekomstige) UiTPAS-steden en gemeenten.

Meer lezen
UIT pas KORTRIJK 45

UiTPAS in jouw stad of gemeente

Zo start je aanvraag om te starten met UiTPAS in jouw stad, gemeente of regio.

Meer weten
LIER spreker

UiTPAS voor lokale vrijetijdsorganisatoren

Hoe UiTPAS zorgt voor een trouwer, nieuw en meer publiek.

Meer weten