(a) de relatie tussen publiq vzw en de UiTPAS-stad of -regio beschrijven: de Basisovereenkomst, de Algemene Voorwaarden en de Algemene Verwerkingsvoorwaarden.

(b) de relatie tussen de UiTPAS-stad of -regio en de lokale aanbieder beschrijven: de Samenwerkingsovereenkomst. Aanvullend kan er ook een overeenkomst rond het gebruiksrecht van de UiTPAS-hardware afgesloten worden. Bij balies waar UiTPAS-kaarten verdeeld worden dienen de medewerkers met toegang een bijkomende verklaring op eer te ondertekenen.

(c) de relatie tussen publiq vzw, de UiTPAS-stad of -regio en de pashouder omschrijven: de Gebruiksvoorwaarden en de Privacyverklaring. De gebruiksvoorwaarden bestaan uit een lokaal deel en de algemene voorwaarden. Het gemeenschappelijke deel verwijst met een (aan te passen) link naar de andere delen.


Daarnaast werden ook verkoopsvoorwaarden opgesteld met daarin een garantiebepaling voor de spaarzuilen (CID's) die door publiq vzw ontwikkeld worden.

Wens je gebruik te maken van UiTPAS als identificator? Neem hiervoor contact op met je partnermedewerker bij publiq.

Wil je meer informatie en voorbeelden? Contacteer je partnermedewerker.

Wim D'haeyer
Neem contact op met
Wim D'haeyer
Manager Partnernetwerk
email hidden; JavaScript is required
JavaScript is required to reveal this message.