Wat is een klokkenluider?

Een klokkenluider/melder is een persoon die informatie meldt over inbreuken die in een werkgerelateerde context werden vernomen.
Deze onregelmatigheden betreffen inbreuken op de wetgeving. Dit kan gaan om strafbare handelingen, fraude, corruptie, inbreuken op vlak van bescherming van persoonsgegevens, arbeidsomstandigheden, veiligheid, enz.

publiq heeft hiervoor een intern meldpunt ingericht.

Wie kan iets melden?

Het meldpunt staat open voor iedereen die een probleem wil melden, zoals werknemers, stagiairs, vrijwilligers, leden van de raad van bestuur, leveranciers, enz. Wanneer u een melding maakt, moet u uw identiteit bekendmaken. We aanvaarden geen anonieme meldingen. Daarnaast geniet u bescherming tegen mogelijke nadelige gevolgen in verband met uw klacht. Wij garanderen een gepaste bescherming van uw persoonsgegevens. Meer informatie over ons privacybeleid vindt u hier.

Hoe een probleem melden?

Een melding gebeurt via het interne meldingskanaal via onderstaand “Meldingsformulier”. U stuurt dit meldingsformulier via mail door naar klokkenluiders@publiq.be. De melding wordt behandeld door de personeelsdienst.

Indien u wenst de melding te doen per post, kan dat op het volgende adres:

publiq vzw
T.a.v Meldpunt Klokkenluiders
Vertrouwelijk
Henegouwenkaai 41-43
1080 Sint-Jans-Molenbeek

Er is ook de mogelijkheid om melding telefonisch door te geven via 02/551 18 70. Gelieve te vragen naar een collega van de personeelsdienst.

U kunt ook altijd een melding doen via het externe kanaal.

Uiterlijk 7 dagen na ontvangst zal u als melder van een probleem een ontvangstbevestiging krijgen. Na de melding volgt een intern onderzoek en indien nodig kan bijkomende informatie opgevraagd worden. U zal een antwoord of feedback krijgen binnen een termijn van 3 maanden volgend op de melding.