1. Algemeen

1.1. Bedankt voor uw bezoek aan www.publiq.be! Deze website is een realisatie van vzw publiq (Henegouwenkaai 41-43, 1080 Sint-Jans-Molenbeek, ondernemingsnummer 0475.250.609, tel: 02/551 18 70, fax: 02/551 18 99, e-mail: info@publiq.be). In opdracht van de Vlaamse overheid brengen we zoveel mogelijk mensen in contact met een gevarieerd cultuur- en vrijetijdsaanbod.

Gegevensbescherming nemen wij heel ernstig. Wij garanderen een gepaste bescherming van uw persoonsgegevens. Daarbij baseren wij ons op de voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (kortweg AVG of GDPR).

1.2. Deze Privacyverklaring hoort samen met de andere Gebruiksvoorwaarden en geeft gedetailleerde informatie over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken bij een bezoek aan onze website. Wij raden u aan om beide documenten aandachtig door te lezen.

1.3. Wie gebruik maakt van onze website, aanvaardt de bepalingen van deze Privacyverklaring. Als u niet akkoord gaat met een of meerdere bepalingen, vragen wij u vriendelijk de website te verlaten en contact met ons op te nemen via privacy@publiq.be om uw bezorgdheden te bespreken.

2. Wat doen wij met uw informatie?

Bij algemeen gebruik van onze website houden wij een beperkt aantal bezoekersdata bij (zie punt 3.1) met het oog op een optimale dienstverlening. In geen geval worden data doorgegeven aan derden.

3. Wanneer verwerken of gebruiken wij welke persoonsgegevens?

3.1 De volgende gegevens worden bij uw bezoek aan onze website opgeslagen:

• uw IP-adres

• de zoekmachine of andere website langs waar u terecht kwam bij publiq.be

• de pagina's die u op onze website bezoekt

• datum, tijdstip en duur van het bezoek aan de website

• de http-antwoordcode

• alle informatie die u ons vrijwillig verstrekt

• basisinformatie over uw browser en uw besturingssysteem

3.2 Indien u zich registreert voor één van onze nieuwsbrieven worden ook persoonsgegevens opgevraagd (zoals e-mailadres). Wij hebben deze informatie nodig om u gepersonaliseerde informatie te sturen. Uitschrijven is steeds mogelijk volgens de eenvoudige instructies die vermeld staan in de nieuwsbrieven.

3.3 Bij de uitbouw van onze dienstverlening werken wij samen met onderaannemers (bijvoorbeeld hosting providers voor de website). Deze bedrijven zijn gevestigd binnen de Europese Economische Ruimte en zijn er contractueel toe verbonden het privacybeleid van publiq vzw strikt te respecteren. Zij handelen enkel op instructie van publiq vzw en nemen de nodige maatregelen om persoonsgegevens adequaat te beschermen.

4. Kan ik me verzetten tegen het opslaan van mijn gegevens?

4.1 U heeft het recht om kosteloos informatie te vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de Privacywet heeft u eveneens het recht om deze persoonsgegevens te laten wijzigen indien ze onjuist zijn. Daarnaast kunt u uw persoonsgegevens laten verwijderen of het gebruik ervan verbieden indien ze onvolledig of niet ter zake dienend zijn.

4.2 Om deze rechten uit te oefenen, kunt u ons altijd contacteren via het e-mailadres privacy@publiq.be.

5. Wat zijn cookies en hoe worden ze gebruikt?

Op onze website maken wij gebruik van zogenaamde cookies. Een cookie is een kleine file die door de website-eigenaar naar de harde schijf van de website-bezoeker wordt gestuurd en daar wordt opgeslagen. Hiermee wordt het adres van de bezochte site vastgelegd samen met enkele gegevens over het bezoek die ons toelaten om een aantal anonieme statistieken bij te houden. Voor verdere informatie omtrent het gebruik van cookies, verwijzen wij graag naar onze Cookieverklaring.

6.1 Verschillende pagina's van de website bevatten links naar andere websites. De in dit document opgenomen richtlijnen over gegevensbescherming gelden enkel voor onze website. Wij raden u aan de bepalingen over gegevensbescherming op de andere sites te bekijken.

6.2 Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarnaar u via links op onze website wordt doorverwezen.

7. Wijzigingen

7.1 publiq vzw behoudt zich steeds het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. Gelieve daarom zelf regelmatig de laatste versie van dit document te raadplegen.

7.2 Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 23/12/2019.

8. Heeft u nog andere vragen?

Mocht u nog andere vragen hebben over het gebruik en de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kan u zich wenden tot onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming via privacy@publiq.be. Dit adres is uitsluitend bestemd voor vragen met betrekking tot privacy en de bescherming en bewaring van uw persoonsgegevens.