Armoede is moeilijk tot niet te vatten in bestaande statuten. Bij het bepalen van de criteria overlegt een lokale overheid dan ook best met een lokale armoedepartner. Om politieke keuzes af te wegen, de impact op administratieve taken voor screenings in te schatten en de meest geïsoleerde mensen - die vaak tussen de mazen van het net van bestaande regels vallen - niet uit het oog te verliezen.

We stellen vast dat in de bestaande UiTPAS-regio's verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg een veelgebruikt criterium is, grotendeels omdat registratiebalies dat makkelijk kunnen verifiëren. Sommige regio's kiezen voor het gele klevertje als identificatie, andere regio's kiezen voor een geldig attest dat je kan opvragen bij de mutualiteit.

Daarnaast wordt schuldbemiddeling vaak als aanvullend criterium gekozen, omdat ook dat attest eenvoudig aan te vragen is bij de schuldbemiddelaar.

Verder bestaan er in Vlaanderen nog een aantal andere statuten die vaak overlappen of vervat zitten in de hogergenoemde, maar ook enkele die er los van staan zoals het leefloon of IGO (inkomensgarantie voor ouderen).

Tenslotte is er een groep mensen die volgens dossiers en officiële barema's niet in aanmerking komen voor een van bovenstaande tegemoetkomingen, maar in de realiteit wel in armoede leven (niet-geregistreerde schulden, hoge huishuur, zware energierekeningen, individuele omstandigheden). Deze groep kan je proberen vatten door een screening op maat. Die screening kan je bijvoorbeeld doen op basis van de criteria van UiTPAS Dender, de budgetcalculator of het REMI-systeem. Daarnaast kan je aan een aantal erkende armoedepartners de mogelijkheid geven om volgens eigen inzichten door te verwijzen naar UiTPAS met kansentarief. Ervaring leert dat ook voor deze vrije doorverwijzing een aantal uitgangspunten of flexibele criteria wenselijk zijn.

Documentatie rond doelgroepbepaling

Adviesnota van het Netwerk tegen Armoede rond onder meer doelgroepbepaling bij UiTPAS 2015

Overzicht van de bestaande afspraken rond de doelgroepbepaling in UiTPAS-regio's

Meer info?

Contacteer Helene, expert doelgroep mensen in armoede.

Helene D'Haeseleer
Neem contact op met
Helene D'Haeseleer
Partnermedewerker UiTnetwerk
email hidden; JavaScript is required
JavaScript is required to reveal this message.

Geen wachtrijen door automatische verlenging kansenstatuut

MAGDA-koppeling

Dankzij de koppeling met het gegevensdelingsplatform MAGDA gebeurt de verlenging van de kansentatuten voor UiTPAS automatisch, als de pashouder nog steeds recht heeft op verhoogde tegemoetkoming. Deze info krijgen we via MAGDA. Dit is het Vlaamse platform dat verbonden is met de databanken van de Kruispuntbankregisters Sociale Zekerheid.

Pashouders van wie we over een e-mailadres beschikken, ontvangen een mail om hen hierover op de hoogte te brengen. Bij de anderen sturen heel wat steden en gemeenten een brief op.

Lokale besturen die al met UiTPAS aan de slag gingen, kunnen zelf kiezen of ze aansluiten bij het MAGDA-systeem.

Drempelverlagend voor aanbieders en bezoekers

Op deze manier schakelt UiTPAS een aanzienlijk stuk administratief werk uit. Steden en gemeenten moeten niet langer zelf nagaan of een bezoeker nog recht heeft op verhoogde tegemoetkoming. Anderzijds verlaagt dit ook de drempel voor de pashouders. Zij moeten op deze manier niet elk jaar opnieuw langs de UiTPAS-balie met hun bewijs van verhoogde tegemoetkoming. Dankzij de MAGDA-koppeling stroomt deze info automatisch door.