Op 10 maart 2017 gingen de deuren van De Krook open. En daar wilde De Stad Gent haar jongeren een thuisbasis geven, onder andere via Team Krook. Zo mochten de leden van deze ambassadeurswerking niet alleen hun stempel drukken op wát er in de bibliotheek zou komen, maar in het kader van ‘Xperiment De Krook’ ook op de samenwerking met partners.

Glijbanen in plaats van trappen of walkie talkies om intern te communiceren. Geen van deze (simpele, maar licht geschifte) voorstellen haalden de eindmeet, maar het was wel het principe achter Bomb The Bib, waarmee de Stad Gent haar jeugd de kans wilde geven zelf creatieve ideeën te spuien voor de nieuwe jongerenafdeling in De Krook. Die voorstellen konden gepitched worden via eenenquête, hun facebookpagina of op een van de Bomb-The-Bib-events.

Team Krook

Rond diezelfde tijd zag ook Team Krook het licht. Enerzijds als spreekbuis van de Gentse jeugd, anderzijds in de functie van productieteam, om de ideeën, verzameld tijdens de Bomb-The-Bib-bevraging, tot uitvoer te brengen. De 30-koppige ambassadeursgroep kreeg daarvoor inspraak op verschillende niveaus: de bibliotheekcollectie, het activiteitenaanbod én de partnerships die de bib aanging. Die laatste twee werden gebundeld onder het project ‘Xperiment De Krook’, een kans voor de educatieve organisaties uit het Gentse tot een potentiële samenwerking met de nieuwe bib.

Voor het ‘Xperiment’ dienden geïnteresseerde organisaties een activiteit uit te werken voor het potentiële doelpubliek van De Krook, waarna die getest werden op de groep ambassadeurs. Daaruit kwamen, in samenspraak met de bibliotheek, de uiteindelijke samenwerkingsverbanden voor dat jaar. Veel meer dan een vluchtig, ad hoc project had de Stad Gent daarmee dus een duurzame en structurele samenwerking voor ogen, zowel met de Gentse jeugd als met haar organisaties. Want zijn zaken als leesplezier, levenslang leren, digitale innovatie en mediawijsheid niet een zaak van iedereen?