Ravotten, vrienden maken, spelen - dat zijn dingen waar elk kind recht op heeft. FOS Open Scouting, een open actief pluralistische scoutskoepel, gelooft hier sterk in. Ze willen ervoor zorgen dat alle kinderen kunnen deelnemen aan scouting, ongeacht hun financiële situatie. Daarom bieden ze al langere tijd korting aan voor gezinnen met een klein budget.

Vanaf september wordt dit uitgebreid met het UiTPAS-systeem. Lop Vansteenbruge, stafmedewerker diversiteit bij FOS, legt uit dat deze uitbreiding voornamelijk komt door de wensen van de eenheden (scoutsgroepen) zelf.

Eigen kortingssysteem SOM (solidariteit op maat)

Bij FOS gebruiken ze al lang het SOM-kortingssysteem voor het nationaal lidgeld (meer bepaald SOMkort, een bijdrage die elke scoutsgroep betaalt aan de koepel per ingeschreven lid). Momenteel geldt de regel dat bij een lid met een beperkt budget slechts een deel van het lidgeld betaald wordt door het lid zelf, een deel door de scoutsgroep en een deel door de koepel. Het lid betaalt zo ongeveer 30 procent van het inschrijvingsgeld.

Naast SOMkort bestond er nog een ander kortingssysteem voor kampen en FOS-activiteiten. Nu zullen alle kortingssystemen dezelfde verdeelsleutel hanteren als de 20-40-40-regel van UiTPAS.

Het is van groot belang dat alle kortingssystemen binnen FOS nu dezelfde verdeelsleutel hanteren. Hierdoor kunnen we alles duidelijk communiceren en komen mensen met een beperkt budget niet voor verrassingen te staan.
Lop Vansteenbrugge
Stafmedewerker diversiteit bij FOS

Waarom de verdeelsleutel van UiTPAS?

"We hebben gemerkt dat veel eenheden al met UiTPAS werken." Daarom was er steeds meer vraag vanuit de eenheden om een eenduidig systeem te creëren. "Daarnaast voelden we ook aan dat 30 procent van het lidgeld nog altijd een groot bedrag is. Als koepel willen we niet achterblijven en streven we ernaar om zo veel mogelijk in te spelen op de behoeften van zowel de eenheden als de maatschappij", aldus Lop.

“Gelukkig kregen we de nodige ondersteuning van Renate, die werkt voor UiTPAS-bovenlokaal. We hebben verschillende keren samengezeten met Renate om niet alleen een beter inzicht te krijgen in de werking van UiTPAS, maar ook om actief na te denken over hoe het kortingsysteem van FOS en het systeem van UiTPAS op een goede manier samen kunnen werken.”

“Het is van groot belang dat alle kortingssystemen binnen FOS nu dezelfde verdeelsleutel hanteren. Hierdoor kunnen we alles duidelijk communiceren en komen mensen met een beperkt budget niet voor verrassingen te staan. Bovendien is het betalen van 20 procent van het bedrag veel haalbaarder voor velen. Op deze manier verlagen we de financiële drempel en hopen we scouting toegankelijk te maken voor iedereen. Bij FOS Open Scouting is het onze oprechte visie dat iedereen moet kunnen deelnemen aan scouting!", voegt Lop eraan toe.

Voordelen voor de eenheden

Voor de eenheden zelf biedt het werken met UiTPAS vele voordelen. Niet alleen kunnen ze zo meer leden aantrekken, maar ook kunnen ze op een subtiele manier zien wie recht heeft op een kansentarief. Veel eenheden hadden voorheen een systeem waarbij mensen met een beperkt budget zelf moesten aangeven dat ze het financieel moeilijk hadden, wat niet altijd gebeurde.

"Nu kunnen we in één oogopslag zien wie recht heeft op korting, wat ons in staat stelt om deze mensen beter te informeren en bijvoorbeeld extra reclame maken voor het tweedehands winkeltje. Daarnaast wordt het financieel draagbaarder voor onze eenheden doordat de gemeente tussenkomt met 40 procent."

Onze eerste hoop blijft dat alle gemeenten meedoen met UiTPAS. Zo kunnen alle eenheden de drempels verlagen zonder zich druk te moeten maken over de financiële situatie van hun vereniging.
Lop Vansteenbrugge
Stafmedewerker diversiteit bij FOS

Uitdaging voor bovenlokale koepel

"We moedigen dus zoveel mogelijk eenheden aan om met UiTPAS aan de slag te gaan. Helaas moeten we soms vaststellen dat er nog steeds gemeenten zijn die niet met UiTPAS werken. Daarnaast zijn er ook soms verschillen tussen gemeenten, dat is vervelend als bovenlokale organisatie."

"Onze eerste hoop blijft dat alle gemeenten meedoen met UiTPAS. Zo kunnen alle eenheden de drempels verlagen zonder zich druk te moeten maken over de financiële situatie van hun vereniging. Daarnaast zou een uniform systeem op Vlaams niveau ook voor onze koepel veel gemakkelijker zijn."

Praktijkvoorbeeld

Scoutsgroep De Zebra’s werkt met UiTPAS om drempels te verlagen

10 apr. 2024

Scouts is voor iedereen, dat is het duidelijke motto van de Gentse scoutsgroep De Zebra’s. Werken met UiTPAS helpt hen die inclusieve droom te realiseren en financiële drempels voor iedereen te verlagen.

Meer lezen
Praktijkvoorbeeld

De sterkte van gemotiveerde UiTPAS-partners

06 jan. 2023

Inspireer en activeer UiTPAS-aanbieders om samen te streven naar meer vrijetijdsparticipatie in je regio. UiTPAS Zuidwest helpt je op weg met nuttige tips!

Meer lezen
Praktijkvoorbeeld

UiTPAS bij RONIN M.M.A vzw: een sportieve stap naar inclusiviteit

02 feb. 2024

Voor vechtsportclub RONIN M.M.A is het belangrijk om UiTPAS aan te bieden voor hun leden. Zo kan iedereen op gelijke voet aan de sport deelnemen en zo zijn of haar persoonlijke doelen bereiken of een grote sportprestatie neerzetten.

Meer lezen