Verslag kennisevent

Sociaal-sportieve initiatieven bieden kansen voor iedereen

12 jan. 2024

Tijdens het publiqForum vertelden Gijs Justaert van Demos vzw en Lien de Bruycker van G-sport over sociaal sportieve initiatieven.

Meer lezen
Verslag kennisevent

Hoe verleiden we jongeren tot cultuurparticipatie?

12 jan. 2024

Om jongeren te verleiden tot cultuurparticipatie moet je hen ervaringen bieden die hen vooruit helpen in het proces van opgroeien. Dat is, kort gezegd, de boodschap van jeugdsocioloog Maike Kooijmans, die te gast was op het publiqForum van december 2023. Stoppen met aanbodsgericht denken, maar schakelen naar identiteitsgericht denken. Lees hier Kooijmans overtuigende argumenten.

Meer lezen
Verslag kennisevent

Hoe bereik je een nieuw publiek, samen met UiTinVlaanderen?

05 jan. 2024

In het dynamische landschap van culturele evenementen speelt UiTinVlaanderen een essentiële rol bij het verbinden van organisatoren met hun doelgroep. Met een indrukwekkend maandelijks bezoekersaantal van ongeveer vijfhonderdduizend. heeft UiTinVlaanderen een breed bereik. Tijdens het publiqForum gaf Lene Ector, van het marketing-team bij publiq, waardevolle tips over hoe je kunt meesurfen op deze uitgebreide exposure.

Meer lezen
Verslag kennisevent

Naar een slagkrachtige cultuursector in digitale tijden

03 jan. 2024

In 2022 formuleerde het Departement Cultuur, Jeugd en Media een visietekst met betrekking tot de digitale toekomst van de cultuursector. Deze tekst werd toegelicht op het publiqForum.

Meer lezen
Verslag kennisevent

De kracht van helder communiceren

19 dec. 2023

In een wereld vol informatie benadrukt Zuidpoort, de Gentse vereniging voor armen, het belang van heldere communicatie om problemen veroorzaakt door complexe informatie te verminderen.

Meer lezen
Verslag kennisevent

Evenementen waar iedereen zich welkom voelt

18 dec. 2023

7 cruciale aspecten die vrouwen in het algemeen en vrouwen met een migratieachtergrond in het bijzonder belangrijk vinden wanneer ze deelnemen aan een evenement.

Meer lezen
Verslag kennisevent

Sana Sellami: Hoe maak je jouw communicatie echt inclusief?

14 dec. 2023

Sana Sellami, socioloog en communicatiestrateeg, deelde opmerkelijke inzichten over inclusieve communicatie tijdens het publiqForum.

Meer lezen
Verslag kennisevent

Wat leren cultuureducatoren van herinneringseducatie?

13 dec. 2023

“Als ieder van ons in zijn familiegeschiedenis gaat graven, is de kans reëel dat je op WOI botst. Op de een of andere manier zijn we zo met elkaar verbonden.” Aan het woord is Wouter Sinaeve, verantwoordelijk voor het educatieve luik van het In Flanders Fields Museum. Daar streek de Roadtrip Cultuureducatie 2023 neer met het event ‘Het herdenken her-denken’. Herinneringseducatie stond er centraal. We praten met Wouter na over zijn aanpak en over hoe kunst en co-creatie kunnen helpen bij het omgaan met verlies.

Meer lezen
Verslag kennisevent

Dit was het publiqForum 2023

12 dec. 2023

Op 7 december 2023 waren zo'n 250 collega’s aanwezig op het 15e publiqForum bij STUK in Leuven! Het was een dag bomvol inspiratie, uitwisseling en boeiende praktijkverhalen.

Meer lezen
Verslag kennisevent

Hyperdivers en steeds ouder en armer: lessen uit Brussel

06 nov. 2023

Brussel wordt steeds diverser, armer en ouder. Dat brengt een pak maatschappelijke uitdagingen met zich mee. Hoe speel je daar als cultuureducatieve organisatie op in? Het was dé centrale vraag van het roadtripevent ‘De waarde van cultuureducatie en participatie voor een divers, grootstedelijke ouderengroep' in samenwerking met Destelheide en Brussels Ouderenplatform.

Meer lezen
Verslag kennisevent

Succesvol communiceren met jongeren - tips en bedenkingen van het UiTnetwerk

03 okt. 2023

Jongeren bereiken en betrekken bij culturele activiteiten en vrijetijdsbesteding kan een uitdaging zijn, maar het is essentieel om je publiek van de toekomst te verzekeren. De deelnemers van de uitwisseling rond jongerencommunicatie deelden enkele waardevolle inzichten en tips.

Meer lezen
Verslag kennisevent

Van neurodiversiteit naar neuro-inclusiviteit bij je activiteiten

13 sep. 2023

Wat is neurodiversiteit en hoe kun je hierop inspelen bij je activiteiten?

Meer lezen