Met het project ErfGoedVoelen slaan Huis van Alijn, Museum Dr. Guislain en Erfgoedhuis Zusters van Liefde de handen in elkaar. Ze zetten cultureel erfgoed in om het welzijn en de levenskwaliteit van verschillende doelgroepen te verhogen. Dat doen ze door te experimenteren met tal van welzijnsgerichte methodieken.

In deze praktijkvideo focussen we op twee methodieken: object handling en object storytelling. Twee laagdrempelige methodieken die objecten gebruiken om dialoog te stimuleren en de fantasie te prikkelen. Steeds voorbij kennisoverdracht en richting betekenisgeving.

Benieuwd naar onze andere praktijkvideo's?

Naast het project ErfGoedVoelen brachten we nog tal van andere inspirerende praktijken in beeld.