Vitamine C


Lerend netwerk omtrent cultuureducatie in de non-formele sector.

Sinds januari blazen we de werking van Vitamine C nieuw leven in. Onder de vleugels van publiq vzw werken we over de grenzen van sectoren en disciplines verder aan expertisedeling, inspiratie, dialoog en uitwisseling. Zo willen we in overleg met zo veel mogelijk partners verder een een duurzaam, lerend en boeiend netwerk voor cultuureducatie in de vrije tijd uitbouwen.

Samen schieten we terug uit de startblokken als afsluiter van de studiedag Dig It up op 26 februari tijdens het JEFfestival in Antwerpen. Vitamine C en publiq vzw nodigen je van harte uit op een boeiende keynote. Kom vanaf 17u30 langs voor een lekker diner, ontdek onze toekomstplannen en ga in gesprek met elkaar en een cultuureducatieve klepper van formaat: John Moravec.

Deelname is gratis na inschrijving.

 

Programma 

17u30 Ontvangst en buffet
18u15 Welkomstwoord door minister van Cultuur Sven Gatz
18u30 Keynote Dr. John Moravec - Toward a new ecology of education
19u30 Q&A en Netwerkdrink

 

Check ook het dagprogramma Dig It Up, inspiratiefestival over digitale kunst- en cultuurbeleving en beleidsvorming in samenwerking met Cultuurconnect, de Ambrassade, M HKA, Faro, JEF en Stad Antwerpen.

 Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!


 

Vitamine C werkt over de grenzen van sectoren en disciplines aan expertisedeling, inspiratie, dialoog en uitwisseling. Zo willen we in overleg met zo veel mogelijk partners een duurzaam, lerend en boeiend netwerk cultuureducatie in de vrije tijd uitbouwen.

Via cultuureducatie ontwikkelen kinderen, tieners, jongeren en volwassenen culturele competenties, leren ze een nieuwe wereld kennen en kunnen ze hun culturele talenten ontdekken. Ze ontwikkelen een open houding ten aanzien van kunst, cultuur en elkaar. Cultuureducatie vult zo een unieke functie op persoonlijk, maatschappelijk en zelfs economisch vlak in, die zowel instrumenteel als intrinsiek is.

Daarom vindt Vitamine C dat iedereen, van jong tot oud, recht heeft om cultuur te beleven in zijn vrije tijd. Dit kan gaan van een bezoek aan de opera, naar de cinema of een uitstapje om de Schatten van Vlieg te ontdekken.

Vlaamse organisaties en beleidsvoerders schenken aandacht aan dit thema vanuit allerlei verschillende invalshoeken: jeugd, cultuur, onderwijs, welzijn, economie, toerisme en media zijn slechts enkele sectoren die leren vanuit en over cultuur erkennen en ondersteunen.

Binnen dit enorm brede veld “cultuureducatie” is er een grote inhoudelijke rijkdom aan kennis en een diversiteit aan organisaties. Vitamine C wil deze rijkdom aan kennis bundelen en alle organisaties ondersteunen om hun kennis te delen binnen een netwerk. Uitwisseling, ontmoeting, inspiratie, internationalisering en reflectie staan centraal tijdens boeiende ontmoetingen, kennisdossier en praktijkvoorbeelden.

 


 

Ken je Cultuurkuur al? Zij richting zich specifiek op cultuureducatie in scholen. 

Cultuurkuur is het platform waar cultuur en school elkaar vinden. Organisatoren van cultuureducatief aanbod publiceren hun activiteiten en bereiken meteen de juiste doelgroep. Scholen contacteren organisatoren en gaan met hen aan de slag. Daarnaast vind je op Cultuurkuur inspiratie en praktijkvoorbeelden en de juiste subsidies voor jouw cultureel project. Cultuurkuur is een initiatief van CANON Cultuurcel en publiq in opdracht van de Vlaamse Overheid.