Een extra focus binnen de kenniswerking van publiq is 'cultuureducatie in de vrije tijd'.

Onze doelgroep daarbij is iedereen die bezig is of bezig zou willen zijn met dit thema - over alle sectoren en beleidsdomeinen heen, van expert tot newbie.

We zoeken praktijkvoorbeelden en inspiratie uit binnen- en buitenland, nodigen je uit om naar experts te luisteren, organiseren uitwisselingsmomenten en vertalen relevant onderzoek in bruikbare tips.

Wat is cultuureducatie in de vrije tijd? Buiten de schoolse context ...

  • leren over of via cultuur zodat jong en oud cultuur kunnen beleven
  • persoonlijk en sociaal kunnen ontwikkelen door cultuur
  • kansen krijgen om culturele competenties te verwerven en te versterken

En 'cultuur', dat zien we breed, met grote én kleine C en in alle mogelijke disciplines: muziek, dans, theater, film, erfgoed, beeldende kunst …

Mag het wat meer zijn?

Cultuureducatie ligt jou nauw aan het hart en je vindt uitwisseling en connectie met anderen uit de sector belangrijk? Dan is er ons Netwerk Vitamine C.

Liesbeth De Clercq
Neem contact op met
Liesbeth De Clercq
Kennismedewerker cultuureducatie
email hidden; JavaScript is required
JavaScript is required to reveal this message.

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief cultuureducatie

Roadtrip Cultuureducatie 2024

De Roadtrip Cultuureducatie? Dat is een reeks verrijkende kennisevents verspreid over het jaar, in samenwerking met partners uit het veld. Met een lezing, workshop of tafelgesprek duiken we telkens in een ander aspect van cultuureducatie.

Ik ben benieuwd

Dit was de Roadtrip Cultuureducatie 2023

In 2023 organiseerde publiq voor een vijfde keer de Roadtrip Cultuureducatie. Met vier evenementen verkenden we diverse thema’s die raken aan het brede begrip cultuureducatie om elkaar te inspireren en te verrijken.

Ik ben benieuwd

Netwerk Vitamine C

Wissel uit over cultuureducatie met andere radars van het netwerk Vitamine C.

Word radar van het netwerk
Onderzoek

Een tweede veldtekening cultuureducatie: een terug- en vooruitblik

16 dec. 2021

In opdracht van het Departement Cultuur, Jeugd, Media onderzochten Lode Vermeersch en Nele Havermans (HIVA) in 20-21 de praktijk van gesubsidieerde cultuur- en jeugdorganisaties in het cultuureducatieve veld, hun beleid en visie hierop en het overheidsbeleid rond cultuureducatie.

Meer lezen
Kennisdossier

Leeswijzer Uit de Schaduw

20 jan. 2020

Een handig overzicht van alle artikels uit de publicatie 'Uit de Schaduw: de ontwikkeling van kunst- en cultuureducatie in de vrije tijd in Vlaanderen', samengesteld door Jan Staes en Tijl Bossuyt in opdracht van publiq in 2020.

Meer lezen

Res-sentir/Op de tast

Een tweejarig onderzoek- en uitwisselingstraject in nauwe samenwerking met kunsteducatieve partners uit Noord-Frankrijk en Vlaanderen

Meer lezen

Bekijk ook:

Praktijkvoorbeeld

Interioor: luisteren naar de akoestiek van een ruimte

31 jan. 2024

Kunstorganisatie aifoon laat deelnemers op een open en avontuurlijke manier ontdekken hoe ze luisteren. De toolbox 'Interioor' stimuleert leerlingen en leerkrachten om te luisteren naar de akoestiek van een klaslokaal en deze aan te passen op een persoonlijke manier.

Meer lezen
Verslag kennisevent

Hoe verleiden we jongeren tot cultuurparticipatie?

12 jan. 2024

Om jongeren te verleiden tot cultuurparticipatie moet je hen ervaringen bieden die hen vooruit helpen in het proces van opgroeien. Dat is, kort gezegd, de boodschap van jeugdsocioloog Maike Kooijmans, die te gast was op het publiqForum van december 2023. Stoppen met aanbodsgericht denken, maar schakelen naar identiteitsgericht denken. Lees hier Kooijmans overtuigende argumenten.

Meer lezen
Verslag kennisevent

Wat leren cultuureducatoren van herinneringseducatie?

13 dec. 2023

“Als ieder van ons in zijn familiegeschiedenis gaat graven, is de kans reëel dat je op WOI botst. Op de een of andere manier zijn we zo met elkaar verbonden.” Aan het woord is Wouter Sinaeve, verantwoordelijk voor het educatieve luik van het In Flanders Fields Museum. Daar streek de Roadtrip Cultuureducatie 2023 neer met het event ‘Het herdenken her-denken’. Herinneringseducatie stond er centraal. We praten met Wouter na over zijn aanpak en over hoe kunst en co-creatie kunnen helpen bij het omgaan met verlies.

Meer lezen