De inzet van Res-sentir/Op de tast? Kunstbeleving inclusiever maken door middel van zintuiglijke ervaringen.

Vier partners van het Netwerk Vitamine C (De Veerman, Amedeo Kollectif, Bamm! en freelancer Cathy Paredis) slaan de handen in mekaar met vijf organisaties uit Noord-Frankrijk die aangesloten zijn bij 50° NORD - 3° EST (Le Fresnoy, La chambre d’eau, Institut pour la photographie, L’H du Siège en Espace 36).

Samen tasten ze via experiment en onderzoek de mogelijkheden af van een kunsteducatieve praktijk die bijna uitsluitend via de zintuigen verloopt. Dit voor verschillende publieken in kwetsbare posities: kinderen met diverse achtergronden, mensen met een beperking, gedetineerden,...

Camille Dumont
Neem contact op met
Camille Dumont
Medewerker cultuureducatie
email hidden; JavaScript is required

Experiment en uitwisseling

De eerste fase van het traject vond plaats in 2022. Op de planning stonden inspiratiebezoeken bij organisaties en kunstenaars die op een uitgesproken zintuiglijke manier te werk gaan.

In een tweede fase ging het actie-onderzoek in samenwerking met alle partners van start. De voorbije maanden vonden verschillende ateliers plaats, die vaak in samenwerking met kunstenaars bedacht en ‘uitgeprobeerd’ werden. De partners uit beide landen kregen de gelegenheid om elkaars expertise van dichtbij te ontdekken en ideeën en ervaringen uit te wisselen. De ateliers vonden plaats zowel in Noord-Frankrijk (bv. LAM) als in Vlaanderen (bv. Be-Part) of Brussel (bv. Wiels). Béatrice Madiot, professor sociale psychologie aan de Université de Picardie Jules Verne, observeerde en analyseerde de ateliers.

In nauwe samenwerking met alle partners delen we de inzichten en bevindingen van Res-sentir/Op de tast met de sector via:

  • Een studiedag op 23 november in Le Fresnoy (Tourcoing) met presentaties (door o.a. Béatrice Madiot) en interactieve workshops (geleid door de partners van het project)
  • Een tweetalige (digitale) publicatie

Hoe hebben de Vlaamse partners het traject ervaren?

De meerwaarde van dit project ligt voor mij persoonlijk niet zozeer in zijn vernieuwende insteek maar in de uitwisseling met de collega's uit de sector en de kennismaking met een aantal kleine en grote musea/kunstinstellingen uit Noord-Frankrijk. Het opent perspectieven op mogelijke samenwerkingen in binnen- en buitenland. - Wien Bogaert, medewerker audiovisuele kunsten (Bamm!/Mooss)


Tijdens de workshop in het arresthuis van Valencienne (Frankrijk) zouden de gedetineerden de verbeelding (her)ontdekken, van binnen-uit. «”La poétique de l’espace vide” zoals artistiek begeleider Jean-Marie Oriot het noemt. Door de onbekendheid van het terrein en het publiek was het in eerste instantie wat spannend. Als partners zouden we ook aan de activiteit participeren. Eenmaal bezig vergat ik de setting op slag. Het enthousiasme en de nieuwsgierigheid waarmee de deelnemers zich op de zintuigelijke opdrachten gooiden was bijzonder. Eenvoudig was het niet, hun zintuigen waren al een hele tijd niet meer gebruikt, gaf een van de deelnemers aan. Ze kwamen van ver maar het was des te waardevoller. - Annemie Geerts, artistiek leider (De Veerman)


Inclusief werken vereist permanent onderzoek en vorming. Het verkennen van nieuwe werkvormen is voor Amadeo Kollectif een belangrijke stap in het streven naar inclusiviteit. "Res-sentir/Op de Tast” gaf ons deze mogelijkheid. Het is ook waardevol om te kijken naar hoe anderen inclusiviteit benaderen, nieuwe ideeën en methoden ontdekken. Het uitwisselen van kennis en ervaringen met de partners betrokken in dit traject leidt tot waardevolle inzichten en samenwerkingen. - Filip Langenbick, artistiek leider (Amedeo Kollectif)


Een zintuiglijke benadering sloopt taalbarrières en kennisdrempels. Je leert de kunstwerken en elkaar op een verfrissend andere manier kennen. Steeds momenten om te koesteren. - Cathy Paredis, freelance publiekswerker

publiq en 50° NORD - 3° EST ondersteunen en faciliteren dit project.

Res-sentir/Op de tast geniet de steun van Region Hauts-de -France en de Vlaamse Gemeenschap.