Eind 2020, begin 2021 boog het HIVA, Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving aan KU Leuven, zich over een nieuwe stand van zaken van het cultuureducatieve veld. In opdracht van het Departement Cultuur, Jeugd, Media onderzochten Lode Vermeersch en Nele Havermans de praktijk van gesubsidieerde cultuur- en jeugdorganisaties, hun beleid en visie hierop en het overheidsbeleid rond cultuureducatie.

Het rapport is een actualisering van de eerste veldtekening die een decennium geleden gemaakt werd. De voorbije tien jaar is de wereld sterk veranderd. Maatschappelijke, maar ook beleidsmatige en organisatorische verschuivingen hebben het cultuureducatieve veld sinds 2011 beïnvloed. Hoog tijd om terug en vooruit te blikken. De cijfers en tendensen van toen en nu worden vergeleken en nieuwe evoluties worden opgespoord.

Naast de analyse van het veld van de gesubsidieerde cultuur-, jeugd-, en mediaorganisaties met een cultuureducatieve werking, gaat het onderzoek dieper in op het beleid en de visie van die organisaties en de beleidscontext waarbinnen ze actief zijn. De onderzoeksgroep focuste daarbij op drie onderzoeksvragen:

  • In welke mate en hoe zetten structureel gesubsidieerde organisaties binnen de beleidsvelden Cultuur, Jeugd en Media momenteel in op cultuureducatie in de vrije tijd?

  • Wat is het beleid en visie van de organisaties die werken aan cultuureducatie?

  • Welke plaats heeft cultuureducatie vandaag binnen het overheidsbeleid?

Benieuwd naar de antwoorden?

Verdiep je in het onderzoeksrapport 'Cultuureducatie in de vrije tijd. Een tweede veldtekening.' en download het document op de website van Departement Cultuur, Jeugd en Media.

Inspiratie rond cultuureducatie in de vrije tijd:

Praktijkvoorbeeld

Cultuureducatie in het Industriemuseum

26 okt. 2021

Het Industriemuseum in Gent omschrijft zichzelf als een kindvriendelijk doe-museum. Hoe pakken zij hun werking voor de vrije tijd aan? Hoe geven ze dat doe-museum vorm?

Meer lezen
Verslag kennisevent

Samenwerking: de sleutel voor meer kunst en cultuur voor baby's en peuters

17 sep. 2021

Op 1 juli organiseerden publiq vzw, Departement CJM, Agentschap Opgroeien en VVSG een online rondetafel die welzijns- en cultuursector samenbracht. Op het menu de volgende vraag: hoe kunnen beide sectoren de handen in elkaar slaan om meer kunst en cultuur voor baby's en peuters mogelijk te maken?

Meer lezen
Verslag kennisevent

Dans als therapie voor een gemeenschap

30 jun. 2021

Tijdens het tweede online evenement van de Roadtrip Cultuureducatie 2021, live uitgezonden vanuit Trix in Antwerpen op 2 juni, ging Evelyne Van Hecke van Moving Ground vzw in gesprek met experten Peter Adriaenssens en Maike Kooijmans. Zij zijn ervan overtuigd dat dans als therapie voor een gemeenschap kan dienen.

Meer lezen
Praktijkvoorbeeld

“Lezen draait om meer dan om boeken alleen”

03 dec. 2021

Lezen met de allerkleinsten is mogelijk: dat bewijst de samenwerking tussen de Ukkelse bibliotheek en het kinderdagverblijf Asselbergs. De kinderopvang blijkt dé plek waar je begeleiders en ouders kunt stimuleren om ook aan de kleintjes voor te lezen.

Meer lezen
Praktijkvoorbeeld

Het Bos: een open plek waar jongeren thuiskomen

30 nov. 2021

Volgens de jongeren die in Het Bos over de vloer komen, is is “het een plek waar je thuis kan komen”. Hoe Het Bos daarin slaagt, kom je te weten in dit praktijkfilmpje.

Meer lezen
Praktijkvoorbeeld

Theaterworkshops in tijden van corona

14 jul. 2021

Online theater overbrengen, het lijkt bijna onmogelijk. Toch zocht hetpaleis tijdens de eerste corona-lockdown in 2020 naar alle mogelijke oplossingen om de deelnemers van hun kinderwerking de felbegeerde, wekelijkse theatermomenten te blijven bieden. Dat liep spijtig genoeg niet van een leien dakje. Ontdek de lessons learned van hetpaleis in dit eerlijke interview.

Meer lezen