Waarom deze subsidie?

De coronacrisis heeft een grote impact op ondernemers in de culturele en creatieve sector. Plots was het niet meer vanzelfsprekend om creaties te blijven maken, of ze tot bij het publiek te brengen. Daarom was snel schakelen nodig. De sector begon zichzelf anders te organiseren, om binnen de mogelijkheden toch voort te blijven bestaan.

We zien nu dat het loont om zo’n flexibiliteit om op veranderende omstandigheden in te spelen, in te bouwen in de dagelijkse manier van werken. Daarom lanceerde de Vlaamse Overheid op een nieuwe, éénmalige subsidie: het Innovatiemechanisme. Deze subsidie kan je als kunstenaar, creatieve ondernemer of organisator aanwenden om je business model te herdenken, en aan te passen aan de toekomst.

Wat is een business model?

De Vlaamse Overheid definieert een (cultureel) business model als “de manier waarop een culturele organisatie een bepaalde waarde creëert, die aan haar 'klanten' levert, en hoe ze daarmee opbrengsten genereert. Of kortweg: hoe je als culturele ondernemer je activiteiten organiseert en je klanten van dienst bent.”

Eigenlijk heeft elke onderneming of organisatie, hoe klein ook, een business model. Het is interessant om dit expliciet te maken, om zo inzicht te krijgen in de sterktes en kwetsbaarheden van je onderneming, en zo na te kunnen denken over manieren om je organisatie weerbaarder te maken voor de toekomst.

Hoe en wanneer aanvragen?

  1. Vooraleer je de subsidie kunt aanvragen moet je een zelfevaluatie doorlopen op de website van Cultuurloket.
  2. Het resultaat van de zelfevaluatie moet je uploaden in de aanvraagtool.
  3. Je kunt een aanvraag indienen vanaf 15 september 2021 tot en met 1 december 2021 of tot de beschikbare middelen zijn uitgeput. Organisaties die meer dan 300.000 euro aan structurele werkingssubsidie ontvangen, kunnen vanaf 29 oktober 2021 een aanvraag indienen.

Wie kan aanvragen?

Rechtspersonen, eenmanszaken en natuurlijke personen komen in aanmerking voor het Innovatiemechanisme als ze aan de voorwaarden voldoen beschreven in het reglement.

Hoeveel?

Het Innovatiemechanisme is een eenmalige forfaitaire subsidie die dient om kosten voor diensten en/of lonen te dekken, verbonden aan de innovatie van je businessmodel. Investeringen en afschrijvingen zijn altijd uitgesloten. De subsidie bedraagt 7500 euro voor een organisatie of 2750 euro voor een eenmanszaak of loontrekkende.

Aan de slag met het Innovatiemechanisme

Waarvoor kan je de subsidie inzetten?

Je business model onder de loep

Een handige en visuele manier om je business model op te stellen is het invullen van een business model canvas, een kader dat door A. Osterwalder werd ontwikkeld. Dit kun je op eigen houtje of met behulp van een partner invullen. De partner die je hiervoor inschakelt, of de tijd die je hier zelf in steekt, kan al een eerste aanwending zijn van de subsidie.

Als je al weet welk onderdeel van je business model het risico loopt om aan relevantie te verliezen in de toekomst, kan je daar ook specifiek op focussen.

Zet in op je publiek binnen het business model

Een belangrijk onderdeel van het culturele business model is het bereiken van het juiste publiek. Hoe diverser dat publiek is, hoe meer maatschappelijke impact de organisatie heeft. Maar dat dit gemakkelijker gezegd dan gedaan is, weten we allemaal. Hierbij kan de subsidie de nodige hulp bieden om zelf of met een partner mee aan de slag te gaan.

Als je je huidige en toekomstige publiek graag beter wil leren kennen, kan een customer journey traject een goede start zijn. Je verplaatst je in de schoenen van je klant, je leeft je in diens noden, en ontdekt op welke momenten je daaraan tegemoet kan komen met jouw aanbod.

Paspartoe, de Brusselse UiTPAS, haalde een partner aan boord om een customer journey traject te doorlopen. Hieruit kwamen concrete acties voort om de vrijetijdsparticipant nog beter te bereiken en te bedienen. Spreek je contact bij publiq gerust aan voor advies of ondersteuning. Je contactpersoon kan bij dergelijke trajecten een adviserende rol spelen of mee aan tafel te zitten in bepaalde fases van het traject.

Of doe een beroep op publiq voor een begeleiding op maat.

Inzetten op divers publiek en toegankelijke activiteiten

Krijg je veel anderstalig publiek over de vloer of wil je anderstaligen beter wegwijs maken in je aanbod? Dan zijn de taaliconen de ideale gids. Zet hier extra op in om ook dit publiek beter te ontvangen en te binden aan je aanbod.

De toegankelijkheid van de evenementen in je gemeente verbeteren en ondersteunen? Ga dan aan de slag met een werkinstrument van Inter. Met het label toegankelijk event beloon je zelf evenementen die actief werk maken van toegankelijkheid en die voldoen aan de labelvoorwaarden.

Sleutel aan je kanalen binnen je business model

Als je je klant kent, diens noden begrijpt, en weet op welk moment je daarop kan inspelen, rest nog de manier waarop je hen wil bereiken.

De UiTdatabank is hiervoor een zeer krachtig medium. De activiteiten die hierin worden ingevoerd bereikt dagelijks duizenden Vlamingen en Brusselaars, via verschillende kanalen. Ook specifieke doelgroepen gebruiken onze kanalen om activiteiten te vinden die aan hun noden voldoen. Daarom voorzien we de mogelijkheid om activiteiten te verrijken met extra informatie over de toegankelijkheid van die activiteiten, zoals de Taaliconen of het UiTmetVlieg-label.

Investeer in een agenda op maat

Interesse in een eigen UiTagenda, voor een specifieke doelgroep? Een efficiënte oplossing voor grootschalige invoer in de UiTdatabank?

Zo'n 1000 partners in de cultuur- en vrijetijdssector, Vlaamse overheid en media kiezen al voor een UiTagenda-selectie, passend in hun website. Die automatische connectie met de UiTdatabank lukt met een API of via widgets.

Begeleiding op maat nodig?

Doe een beroep op publiq als partner in je innovatietrajecten rond publieksontwikkeling en communicatie.

Meer publiek met de UiTdatabank

Een introductie tot publiekscommunicatie op maat van lokale organisatoren en verenigingen en een toegepaste uitleg over het gebruik van de UiTdatabank.

Meer lezen

Vrijetijdscommunicatie op maat

Op basis van jouw vragen en noden stellen we een begeleiding samen die helemaal aansluit bij wat jij nodig hebt.

Meer lezen

Jongeren en UiTPAS

Hoe kan UiTPAS jouw communicatiestrategie naar jongeren versterken?

Meer lezen

Herbekijk het webinar van Cultuurloket