Jaarlijks bevragen we de deelnemende organisaties over de afgelopen Schatten van Vlieg-editie. Wat waren hun ervaringen, zijn er suggesties? Met de resultaten gaat het Vlieg-team aan de slag voor het uitwerken van de actie van volgend jaar. Bekijk hier de conclusies!

Veel nieuwe bezoekers dankzij Schatten van Vlieg

120 deelnemende locaties vulden onze bevraging in. 8 % onder hen deed voor de eerste keer mee aan Schatten van Vlieg. De actie mist zijn doel duidelijk niet, want 65 % van de huizen zegt nieuwe bezoekers over de vloer gekregen te hebben dankzij de zoektocht.

Het promotiemateriaal wordt massaal gebruikt

“Via de nieuwsbrief van Vlieg kregen we op voorhand leuke tips. Dit was een goede afwisseling tussen kant-en-klaar promomateriaal en materiaal dat zelf aangepast kan worden!”

 • De locaties hebben op verschillende manieren promotie gevoerd. De eigen kanalen blijken het populairst, zo’n 90 % zet deze in.
 • Ook het promotiemateriaal van Vlieg is een belangrijk communicatiekanaal, 87 % van de locaties maakt hier gebruik van. Alle locaties waren tevreden met de ondersteuning van Vlieg bij de communicatie (persbericht, grafisch materiaal, etc.) van de zoektocht. 82% was tevreden over de ondersteuning van Vlieg bij de promotie van hun zoektocht via affiches.
 • publiq voorziet elk jaar enkele hulpmiddelen  om de schattentocht te promoten. Locaties maakten vooral gebruik van de invoerrichtlijnen om de actie in te voeren in de UiTdatabank, van de affiches voor in de gemeente en van de verschillende versies van het campagnebeeld.
 • Het gemeentelijk drukwerk zoals het infoblad en brochures, blijkt een belangrijk kanaal voor 85 % van de locaties.
 • Behoorlijk wat huizen, zo’n 69 %, deden individuele communicatie-acties zoals bezoekers aanspreken of gepersonaliseerde berichten naar scholen en ouders sturen.

De inhoud van de schatkist was populair

“De voelwaaier is een leuk geschenkje: het zet aan tot spelen, biedt ruimte voor eigen fantasie en heeft een beperkte milieu-impact. Ook het feit dat er verschillende versies zijn, nodigt uit om meerdere schatten te zoeken.”

 • De voelwaaiers werden door heel wat huizen positief onthaald. 
 • Via Vlieg was het ook mogelijk om een extra gadget aan te kopen, dit jaar was dat de Voelmemo van Vlieg. Dit cadeau bleek populair: 89 % van de cultuurhuizen die het gadget aanschaften als extra cadeautje zouden volgend jaar een vergelijkbaar gadget willen aankopen.

88% van de huizen verwerkten het thema van dit jaar ‘Voel jij wat ik voel’ in de zoektocht

“Met de inspiratiegids zijn we steeds erg blij! Als kleine bibliotheek blijft onze schatzoektocht steeds vrij bescheiden. We zijn dus vooral geholpen met concrete en eenvoudige ideeën voor opdrachten.”

We vinden het geweldig dat deelnemers zo talrijk aan de slag gingen met het thema. Ook dit jaar bood Vlieg een inspiratiegids over het thema aan. Daarnaast waren er ook gidsen over samenwerking en communicatie.

Bijna de helft van de bevraagde schattenlocaties werkte samen met een of meerdere partners

“In onze gemeente bundelen we de krachten en maken we hier tijd voor vrij om samen met de andere locaties een concept uit te werken. Dit gebeurt intussen al een aantal jaren en we zien dat het werkt!”

De voorbeelden van samenwerkingsverbanden waren talrijk en origineel! 

 • "We werkten met een aantal partners samen. We maakten een gezamenlijk plannetje en een voeldoos, die de kinderen konden vouwen en mee naar huis konden nemen. Ze konden op elke locatie een voelvoorwerp verzamelen en in hun doos stoppen."
 • "Binnen de gemeente werden er drie zoektochten op drie locaties georganiseerd. We hebben de drie zoektochten gebundeld in een boekje." 
 • Bij 38 % van de bevraagde locaties heeft de gemeente extra inspanningen geleverd rond de schattenjacht. Voorbeelden van waarbij gemeenten ondersteund hebben is het vormgeven en drukken van een boekje of stempelkaart waarin verschillende zoektochten gebundeld werden. 

De meeste huizen kregen voor het eerst info over de actie Schatten van Vlieg via de kanalen van publiq

Dankzij de updates van Vlieg zelf kregen de meeste huizen voor het eerst info over de actie. Daarnaast was ook de publiq nieuwsbrief een belangrijk infokanaal. Het belangrijkste extern medium waardoor de verstoplocaties Schatten van Vlieg leerden kennen blijkt de nieuwsbrief van Cultuurconnect.

Zoektocht testen is grote meerwaarde
 • 29 % van de locaties heeft zijn zoektocht vooraf getest. Daarvan deden er 31 % dit met een klas. 
 • 97 % van wie de zoektocht testte, zou dit volgend jaar opnieuw doen. Een ‘try-out’ van de zoektocht blijkt dus een echte meerwaarde. 
 • 27 % van de respondenten testte dit jaar hun zoektocht nog niet maar zou deze volgend jaar wel door een klas of andere groep kinderen laten testen.

Tot volgend jaar!  

97 % van de deelnemende huizen zouden ten slotte de actie Schatten van Vlieg waarschijnlijk tot zeer waarschijnlijk aanbevelen aan andere cultuurhuizen!