Waarom UiTPAS voor lokale verenigingen?

Verenigingen behoren tot de kern van het lokale vrijetijdsleven in een stad of gemeente. Verenigingsinitiatieven kunnen dus niet ontbreken in het UiTPAS-aanbod. Maar waarom zou je als vereniging aansluiten? 3 goede redenenen.

  1. Sociaal engagement
    Wanneer een organisator UiTPAS aanbiedt aan haar leden of bezoekers, geeft ze aan dat ze wil werken aan een betere wereld, waarin vrijetijdsparticipatie een recht is voor iedereen. Uiteraard is dit iets waar een organisator mee kan uitpakken. Het is een krachtig signaal dat bijvoorbeeld ook bij sponsors in de smaak valt.
  2. Extra promotiekansen
    Werken met UiTPAS vergroot je zichtbaarheid als organisatie en maakt het mogelijk om meer en nieuw publiek aan te spreken, en je trouw publiek te belonen. En dit via de gemeentelijke UiTPAS-communicatiekanalen, zoals de gemeentelijke website, UiTPAS-mails, het gemeentelijk infoblad, speciale flyers en folders, een UiTPAS-gids met alle organisatoren,... Daarnaast kan UiTPAS ook dienen als lidkaart.
  3. Administratieve vereenvoudiging.
    UiTPAS betekent een administratieve vereenvoudiging van het toekennen en verwerken van kansentarieven. Alles wordt automatisch geregistreerd en verwerkt door het UiTPAS-systeem. In de meeste UiTPAS-regio’s gebeurt de terugbetaling van de gederfde inkomsten ook centraal vanuit het stads- of gemeentebestuur. Bovendien maak je komaf met een veelheid aan kortingstarieven en -passen.

En wat met de financiën?
Veel verenigingen vrezen bij het ingebruiknemen van UiTPAS een stormloop aan deelnemers aan kansentarief, en daarmee de implicaties op de eigen clubkas. De praktijk leert ons dat dit zeker niet het geval is. Want naast de financiële participatiedrempel zijn er nog andere drempels die mensen beletten deel te nemen: de sociale drempel, praktische drempels, motivatiedrempel...

Ook voorzien steden en gemeenten verschillende oplossingen om tegemoet te komen aan financiële bezorgdheden, zoals de zogenaamde 5%-regel. Hierbij wijzigt de standaard verdeelsleutel van zodra meer dan 5%- van de leden deelneemt aan kansentarief.

Jeugdverenigingen & UiTPAS

Kijk naar enkele getuigenissen van jeugdverenigingen en laat je inspireren door onze toolkit om jeugdverenigingen te betrekken en te engageren voor UiTPAS.

Chiro Zwevegem vertelt over hun ervaring met UiTPAS.

"Werken met UiTPAS zien we niet als verlies, maar als een aanwinst. Chiro is van iedereen!"

UiTPAS voor jeugdverenigingen: een overtuigend verhaal

Deze toolkit is een praktische handleiding voor alle UiTPAS-trekkers of UiTPAS-verantwoordelijken die hun lokale jeugdverenigingen ervan willen overtuigen om in het UiTPAS-verhaal te stappen.

UiTPAS bij Scouts & Gidsen Vlaanderen

publiq werkte samen met Scouts en Gidsen Vlaanderen een gedeeld overzichtsdocument uit. Het document is opgesteld voor alle lokale scoutsgroepen die met UiTPAS werken en vragen hebben bij o.a. de registratie van UiTPAS in de groepsadministratie van Scouts en Gidsen Vlaanderen.

Verspreid dit document bij jouw lokale scoutsgroepen die met UiTPAS werken of interesse hebben.

Scouts & Gidsen Vlaanderen ©Fien Wallays

UiTPAS bij KSA

KSA is bovenlokale UiTPAS-partner. Concreet betekent dit dat bij deze vereniging, ingeschreven leden en leiding die een UiTPAS met kansentarief hebben dat werkingsjaar het inschrijvingsgeld verschuldigd aan de koepel niet moeten betalen.

Ook bij nationale en provinciale initiatieven krijgen leden en leiding met een UiTPAS aan kansentarief een fikse korting, ongeacht uit welke UiTPAS-regio zij komen.

© KSA Nazareth

Sportverenigingen en UiTPAS

Kijk naar enkele getuigenissen van sportverenigingen en laat je inspireren door onze toolkit om sportverenigingen en -clubs te betrekken en te engageren voor UiTPAS.

"Dankzij UiTPAS zijn kinderen die eerder afhaakten teruggekomen." - François De Keersmaecker (Racing Mechelen)

Sociaal, maatschappelijk engagement is een goede incentive om naar sponsors te stappen.
Geert De Brouwer
Atletiek Land van Aalst

Sportverenigingen & UiTPAS: een winnende match

Deze toolkit is een praktische handleiding voor alle UiTPAS-trekkers of UiTPAS-verantwoordelijken die hun lokale sportclubs ervan willen overtuigen om in het UiTPAS-verhaal te stappen.

Praktijkgids sociaal-sportief werk #1

De UGent-Leerstoel Frans Verheeke publiceerde getuigenissen van 125 sociaal-sportief werkers uit het hele land over hun visies, noden en dromen. Ook UiTPAS komt uitgebreid aan bod.

Start to UiTPAS

In de 'Start to UiTPAS' reportagereeks gingen we langs bij verenigingen, clubs en organisaties in heel Vlaanderen. Ze vertellen eerlijk over hun ervaring met UiTPAS.

"UiTPAS verlaagt de drempel naar onze club. Ouders kunnen onze club gemakkelijk terugvinden en het lidgeld komt sneller in orde." - Hendrik Pollie (FC Rooigem Rangers)

Meer verhalen

Praktijkvoorbeeld

UiTPAS bij RONIN M.M.A vzw: een sportieve stap naar inclusiviteit

02 feb. 2024

Voor vechtsportclub RONIN M.M.A is het belangrijk om UiTPAS aan te bieden voor hun leden. Zo kan iedereen op gelijke voet aan de sport deelnemen en zo zijn of haar persoonlijke doelen bereiken of een grote sportprestatie neerzetten.

Meer lezen
Praktijkvoorbeeld

UiTPAS & jeugdverenigingen: wat vinden ze er zelf van?

10 mei 2021

We gingen langs bij drie jeugdverenigingen en vroegen naar hun ervaring met UiTPAS. Lees hier drie eerlijke interviews.

Meer lezen
Verslag kennisevent

Zo gebruiken een atletiekvereniging en theaterhuis UiTPAS

07 feb. 2020

"UiTPAS geeft ARSENAAL/LAZARUS ook extra zichtbaarheid binnen de stad.”

Meer lezen