Twee organisatoren die werken met UiTPAS vertelden bij publiq over hun ervaring met het programma. Kim De Ranter is communicatiemedewerker bij theater ARSENAAL/LAZARUS in Mechelen. Geert De Brouwer is adjunct-voorzitter en recreatieverantwoordelijke bij Atletiek Land van Aalst.

Waarom werken met UiTPAS?

Meer zichtbaarheid in de stad

Kim: “Het UiTPASkansentarief zetten we in om drempel te verlagen voor mensen die het moeilijker hebben maar toch willen deelnemen aan het culturele leven. Zo bereiken we een nieuw en breder publiek. UiTPAS geeft ARSENAAL/LAZARUS ook extra zichtbaarheid binnen de stad dankzij de communicatiekanalen waarin ons aanbod een plaats krijgt.”

Kansen voor iedereen

Geert: “We werken voornamelijk met UiTPAS vanwege het kansentarief. Het zit in ons dna om iedereen te betrekken: daarom noem ik Land van Aalst graag een vereniging, eerder dan een club. Wij verenigen immers mensen en willen niemand uitsluiten. Daarom hebben we het UiTPASkansentarief doorgetrokken naar onze hele werking: bij het inschrijfgeld, de kampen,... Daarnaast zien we nu het nut in van het werken met omruilvoordelen, zoals een gadget van de club bijvoorbeeld dat zorgt voor meer zichtbaarheid bij het publiek. Daar zouden we graag in de toekomst meer op inzetten.”

We voelen het kansentarief niet echt in onze cijfers, we hebben ook andere kortingen voor bijvoorbeeld jongeren en 65+.
Kim De Ranter
ARSENAAL/LAZARUS

Geen financieel leed door kansentarief

Veel sportclubs hebben schrik van het zogenaamde ‘aanzuigeffect’ en staan daarom weigerachtig tegenover UiTPAS. Ik kan je verzekeren dat daar niets van aan is. Er is altijd maar een gedeelte van mensen die zich aangetrokken voelen tot sport, en binnen de kansengroep is dat nog kleinere groep. Buiten de financiële drempel zijn er immers nog heel wat andere drempels.

Subsidies en sponsors binnenhalen met UiTPAS

Geert: “In de stad Aalst behoort werken met mensen in armoede bovendien tot een criterium voor het ontvangen van subsidies. UiTPAS is daar het ideale, objectieve middel voor. Je kunt de cijfers zo op een blaadje presenteren.

Ook naar potentiële sponsors toe is het een pluspunt: wanneer je kan aantonen dat je een inclusief sportbeleid voert, zijn de reacties daarop positief. Je kan zo op een positieve en geloofwaardige manier naar buiten komen. Onrechtstreeks verdien je zo de kansentarieven terug.

Wat met de terugbetaling van de kansentarieven door de stad? Geert: “Deze komen zeer snel in orde. Je hoeft maar de spreadsheet door te sturen naar de uitbetalende instantie, en je hebt het geld zo op je rekening. Vaak ben ik het zelf die uitstelgedrag vertoont om de cijfers door te sturen!”

Discrete afhandeling van kansentarieven

Geert: “Bij onze club gebeuren de inschrijvingen online. Mensen geven zelf hun UiTPASnummer in waarmee ze recht hebben op verminderd lidgeld. Zo komt het dat de lesgevers en medesporters niet van elkaar weten wie er meedoet aan kansentarief en kan iedereen op gelijke voet starten.”

Sociaal, maatschappelijk engagement is een goede incentive om naar sponsors te stappen.
Geert De Brouwer
Atletiek Land van Aalst

Was er snel intern draagvlak voor UiTPAS?

Kim: “Sinds we UiTPAS hebben ingevoerd, gingen alle collega’s daar zonder meer in mee. Maar niet iedereen staat voldoende stil bij wat het programma allemaal kan. Dus naast het toekennen van kansentarieven wil ik nu verder aan de slag met UiTPAS om er meer uit te halen voor onze organisatie. Ik wil nog meer inzetten op doelgroepenwerking. Ook wil ik mijn collega’s van het onthaal aansporen om onze bezoekers steeds hun UiTPAS te laten scannen, zodat wij ons publiek nog beter leren kennen en maximaal van de marketingmogelijkheden gebruik kunnen maken. Ook met omruilvoordelen willen we in nog creatiever omgaan om nog meer en ander publiek aan te trekken.”

Geert: “In de sportwereld lopen veel mensen rond die denken dat alles draait rond topsport. De essentie is echter: iedereen meekrijgen en kansen creëren voor alle sporters ongeacht leeftijd, niveau of financiële situatie. De invoering van UiTPAS heeft dus enige weerstand teweeggebracht, ja. Gelukkig konden we ons standpunt hardmaken: een brede basis is nodig, en pas dan is topsport mogelijk.”

UiTPAS voor lokale vrijetijdsorganisatoren

Hoe UiTPAS zorgt voor een trouwer, nieuw en meer publiek.

Meer weten

UiTPAS

Een spaar- en voordeelkaart als impuls voor lokale vrijetijdsparticipatie

Meer weten