De UGent-Leerstoel Frans Verheeke publiceerde getuigenissen van 125 sociaal-sportief werkers uit het hele land over hun visies, noden en dromen.

Met een bijdrage van Helene D'haeseleer, UiTPAS-medewerker bij publiq, komt ook UiTPAS uitgebreid in beeld in de praktijkgids.

Sport is een ontzettend belangrijke vorm van vrijetijdsparticipatie. Sport is universeel en door zijn club- en groepskarakter een middel bij uitstek tot integratie en emancipatie. We zien dan ook dat sport vandaag al goed vertegenwoordigd is in het UiTPAS-programma.
Helene d'Haeseleer
UiTPAS-medewerker bij publiq

Sociaal-sportief werk is de term waarmee projecten en activiteiten bedoeld worden waarbij sport als middel wordt gebruikt om sociaal-maatschappelijke doelstellingen te realiseren.

Sociaal-sportief werk is een nieuwe term die toch vertrouwd klinkt omwille van de herkenbaarheid van de componenten. Het gaat in principe om de doorsnede van drie sectoren (Werk, Sport en Welzijn), waar ook tal van andere domeinen mee verwant zijn (jeugdwerk, gelijke kansen, volksgezondheid, onderwijs, cultuur, enz.). Het koppelteken tussen sociaal en sportief heeft daarom in de eerste plaats een symbolische functie. De Praktijkgids sociaal-sportief werk wil sectoren koppelen en bruggen bouwen, ook tussen diverse gerelateerde labels als Buurtsport, Sport+ (Sport-plus), +Sport, Sport for Development, enz.

In het eerste boekdeel getuigen 125 protagonisten over hun visies, noden en dromen. Over wat goed loopt en over wat nog veel beter zou kunnen lopen. Door het hybride karakter van hun activiteiten zijn ze (bijvoorbeeld op het vlak van sectorale of domeinspecifieke subsidies) soms slachtoffer van hun innovatieve aanpak. Maar bij de pakken blijven zitten, doen ze niet. Zelfs niet in tijden van corona. Dit eerste volume van de praktijkgids kan dan ook als een bloemlezing van de grote rijkdom aan sociaal-sportief werk worden gezien. Meer nog dan mooi, hoopt deze gids dan ook nuttig te zijn. Een gids in de vele betekenissen van het woord dus.

Bestel de gids

Praktijkgids sociaal-sportief werk #1. 125 protagonisten over visies, noden en dromen. Tekstredactie Pascal Delheye, Shana Sabbe en Herwig Reynaert. Voor meer informatie:

Verenigingen en UiTPAS

Hoe zetten sport-, jeugd- en andere verenigingen UiTPAS in voor hun werking en welke voordelen halen ze eruit?

Meer lezen