Het was een van de frappantste inzichten van de keynote van Rashif El Kaoui tijdens het afgelopen publiqForum: onze concentratiespanne is op een klein decennium tijd meer dan gehalveerd. Een wereld waarin we steeds digitaler communiceren, consumeren, ... is een uitdaging voor ons brein - niet het minst voor mensen die al een prikkelgevoelig brein hebben. Het is een thema dat meer en meer op de voorgrond treedt binnen de werkcontext, maar ook de nood (en aandacht) aan faciliteiten en omkadering op vrijetijdsactiviteiten groeit.

Hoe kwam dit artikel tot stand?

Driemaandelijks reserveren we een ochtend bij publiq om samen ‘een eitje te pellen’.

Dan gaan we in gesprek met een expert die ons inspireert en aan het denken zet over een maatschappelijk thema dat ons allemaal aanbelangt. En dat vergezeld van een lekker ontbijtje.

Voor dit thema ging collega Helene in gesprek met de oprichters van Bjièn.

Daphné en Dietrich van Bjièn zijn beiden ervaren professionals met achtergronden in marketing en softwareontwikkeling. Ze hebben beiden ervaring met het leiden van neurodiverse teams en hebben een diep begrip van de uitdagingen en kansen die dit met zich meebrengt. Allebei zijn ze ervaringsdeskundig op het vlak van neurodivergentie met een diagnose van ASS en ADHD.

Neurodiversiteit verwijst naar de variatie in de menselijke hersenen en denkwijzen. Het vestigt ondermeer de aandacht op mensen die introvert, hoogbegaafd, of hoogsensitief zijn, en personen met een breed scala aan neurologische verschillen waaronder de welbekende labels ADHD, dyslexie en autisme.

Zo’n label volgt uit een diagnose en kan helpen om de noden van iemand beter te begrijpen. Tegelijk kunnen labels ook een hindernis zijn om te werken aan een meer inclusieve omgeving doordat het wij-zij denken onbewust in stand wordt gehouden.

Vandaag is volgens onderzoek naar schatting 15-20% van alle mensen 'neurodivergent'. Dat betekent dat de meerderheid 'neurotypisch' denkt, wat kan leiden tot een omgeving waarin beslissingen worden genomen die niet altijd rekening houden met de behoeften van neurodivergente personen. Om inclusieve activiteiten te bevorderen, (h)erken je best de behoeften van alle deelnemers. Hier zijn enkele praktische tips die kunnen helpen bij het creëren van meer inclusieve evenementen.

Praktische tips om rekening te houden met neurodiversiteit tijdens je activiteit

  • Open communicatie: ga in dialoog met de doelgroep, bijvoorbeeld via verenigingen. Stel vragen om een beter begrip te krijgen van de behoeften.

  • Feedback: sta open voor feedback en neem actieve stappen om feedback te implementeren in de organisatie van je activiteit.

  • Maak je evenement voorspelbaar: zorg ervoor dat er een duidelijk programma is dat je eenvoudig kan raadplegen. Vermeld belangrijke informatie zoals bijvoorbeeld het gebruik van felle lichten, luide muziek of andere sensorische kenmerken. Je kan ook vooraf een code of conduct meegeven, laten weten of er sfeerbeheerders of stewards aanwezig zijn, vermelden of een activiteit interactief zal zijn, ...

  • Communiceer je faciliteiten: geef bij de bekendmaking van je evenement informatie mee over mogelijke faciliteiten zoals bijvoorbeeld een stilteruimte, (gratis) toiletten of geef vooraf al een plattegrond van je evenement vrij.

  • Universal Design: ga op zoek naar aanpassingen die goed zijn voor iedereen. Visuele ondersteuning, voorspelbaarheid van grote prikkels en heldere taal helpen iedereen los van een label.

  • Draag je inclusieve aanpak uit: zo bevorder je een cultuur van respect en gelijkheid.

Tips & tricks

Iedereen welkom: tips voor een inclusieve activiteit in de UiTdatabank

16 aug. 2023

Wil je een groter en diverser publiek bereiken? Begin bij je communicatie: met deze tips zorg je ervoor dat iedereen de weg vindt naar jouw activiteit.

Meer lezen

Activiteiten verrijken in de UiTdatabank

Verrijk je UiT-activiteiten met extra informatie. Door je publiek zo volledig mogelijk te informeren, haal je de drempel om deel te nemen aan een activiteit nog een stukje naar beneden.

Meer lezen
Tips & tricks

Een familievriendelijk bericht in de UiTdatabank

12 apr. 2021

Wil je een groot publiek bereiken met je familieactiviteit? Zo zit een goed bericht voor families in de UiTdatabank in elkaar.

Dit willen families weten