Wat is cultuureducatie?

Cultuureducatie is...

  • het verwerven van competenties om cultuur te kunnen beleven
  • het versterken van de persoonlijke ontwikkeling en emancipatie via het beleven van cultuur

Cultuureducatie gebeurt overal: binnen kunsten en erfgoed maar ook bij jeugdwerk, onderwijs, welzijn,... Cultuureducatie richt zich zowel tot kinderen, jongeren als volwassenen. Cultuureducatie bouwt bruggen naar een zo breed mogelijk publiek, over de verschillende beleidsdomeinen, sectoren en kunstdisciplines heen.

Liesbeth De Clercq
Neem contact op met
Liesbeth De Clercq
Kennismedewerker cultuureducatie
email hidden; JavaScript is required
JavaScript is required to reveal this message.

Wat doet de Kenniswerking Cultuureducatie?

We brengen kennis over cultuureducatie samen over verschillende sectoren en kunstdisciplines heen, zowel in de context van onderwijs als in de vrije tijd. We halen inspiratie en praktijkvoorbeelden uit binnen- en buitenland. Omdat we geloven dat het verrijkend is om over de hokjes heen te kijken naar de gedeelde uitdagingen in het cultuureducatieve veld.

We delen deze kennis via artikels en video's op de website, waarbij we praktijkvoorbeelden ontsluiten en relevant wetenschappelijk onderzoek vertalen naar bruikbare tips en tricks. De nieuwsbrief cultuureducatie houdt je maandelijks up to date over de nieuwe inzichten en ontwikkelingen in het cultuureducatieve veld.

We organiseren live of online kennisevents. Daarop luister je naar experts, brengen collega's interessante cases voor het licht of ga je actief aan de slag in workshops of verdiepende sessies. Bovendien ontmoet je cultuureducatieve collega’s waarmee je informeel kennis kunt delen.

Voor wie?

Onze doelgroep is iedereen die bezig is of zou willen zijn met cultuureducatie - over de verschillende beleidsdomeinen, sectoren en kunstdisciplines heen.

Mag het wat meer zijn?

Heb je een warm hart voor cultuureducatie en vind je uitwisseling en contact met anderen uit de sector belangrijk?

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief cultuureducatie

Roadtrip Cultuureducatie 2024

De Roadtrip Cultuureducatie? Dat is een reeks verrijkende kennisevents verspreid over het jaar, in samenwerking met partners uit het veld. Met een lezing, workshop of tafelgesprek duiken we telkens in een ander aspect van cultuureducatie.

Ik ben benieuwd

Dit was de Roadtrip Cultuureducatie 2023

In 2023 organiseerde publiq voor een vijfde keer de Roadtrip Cultuureducatie. Met vier evenementen verkenden we diverse thema’s die raken aan het brede begrip cultuureducatie om elkaar te inspireren en te verrijken.

Ik ben benieuwd

Netwerk Vitamine C

Wissel uit over cultuureducatie met andere radars van het netwerk Vitamine C.

Word radar van het netwerk
Onderzoek

Een tweede veldtekening cultuureducatie: een terug- en vooruitblik

16 dec. 2021

In opdracht van het Departement Cultuur, Jeugd, Media onderzochten Lode Vermeersch en Nele Havermans (HIVA) in 20-21 de praktijk van gesubsidieerde cultuur- en jeugdorganisaties in het cultuureducatieve veld, hun beleid en visie hierop en het overheidsbeleid rond cultuureducatie.

Meer lezen
Kennisdossier

Leeswijzer Uit de Schaduw

20 jan. 2020

Een handig overzicht van alle artikels uit de publicatie 'Uit de Schaduw: de ontwikkeling van kunst- en cultuureducatie in de vrije tijd in Vlaanderen', samengesteld door Jan Staes en Tijl Bossuyt in opdracht van publiq in 2020.

Meer lezen

Res-sentir/Op de tast

Een tweejarig onderzoek- en uitwisselingstraject in nauwe samenwerking met kunsteducatieve partners uit Noord-Frankrijk en Vlaanderen

Meer lezen

Bekijk ook:

Onderzoek

‘PUBLIEK(en) MAKEN’, een handige tool voor publieksbemiddeling

03 jun. 2024

De reflectietool wil cultuurorganisaties handvatten bieden bij het analyseren en concretiseren van hun publiekswerking.

Meer lezen
Verslag kennisevent

Zorg voor erfgoed & zorg voor mensen

22 apr. 2024

Het project ErfGoedVoelen zet cultureel erfgoed in om het welzijn van verschillende doelgroepen te verhogen. De praktijkvideo brengt twee laagdrempelige methodieken in beeld: object handling & object storytelling.

Meer lezen
Verslag kennisevent

Drie manieren om met kinderen in dialoog te gaan

04 apr. 2024

Hoe laat je kinderen nadenken over wonen, architectuur, een thuis? Het was dé vraag tijdens de eerste halte van de Roadtrip Cultuureducatie 2024. Drie cultuureducatieve praktijken tonen hun aanpak. Elk met een andere insteek, maar steeds ver weg van betutteling.

Meer lezen