Inzicht in participatiegedrag

Bij de aankoop van een UiTPAS registreert de kaarthouder zich met de UiTID in de UiTdatabank. De UiTPASgebruiker blijft regisseur en eigenaar van de persoonsgegevens maar geeft UiTPAS toestemming om de vrijetijdsbeleving te optimaliseren. Door de koppeling van de persoonsgegevens aan de UiTdatabank -waarin de events gedetailleerd ingevoerd werden- kan je zien wat voor kaarthouders welk type activiteit bezoekt en dus je communicatie-acties daarop afstemmen.

Het belang van privacy

Het UiTPASprogramma hecht veel belang aan privacy. We kunnen geen uitspraken doen tot op persoonsniveau. De geanonimiseerde data vormen wel de basis van de segmentatiemachine. Je kan bv. alle mannelijke liefhebbers van sportactiviteiten tussen 19 en 34 jaar selecteren voor een mailing met aanbod op maat van die doelgroep.

Nood aan accurate gegevens

De doeltreffendheid van afgeleide communicatie-acties zijn uiteraard afhankelijk van de kwaliteit van de ingevoerde data. Hogergenoemde actie naar sporters is enkel effectief met een correcte invoer van de activiteit in de UiTdatabank (willen we basketters bereiken of zwemmers?) én een correcte registratie van de persoonsgegevens van de pashouder (is het mailadres juist?).

Ook de incheck-apparatuur wordt best zo nauwkeurig mogelijk ingesteld. Als een zuil alleen maar UiTpunten uitdeelt op de activiteit Bezoek de sporthal, dan wordt het moeilijk om onderscheid te maken tussen actieve participanten en receptieve toeschouwers. Hierin schuilt vaak nog een uitdaging voor organisaties met activiteiten die gelijktijdig doorgaan. Voor activiteiten die mooi op mekaar volgen is er meestal geen probleem. Wanneer die correct zijn ingevoerd in de UiTdatabank, pikt het puntenspaarzuiltje ze een na een op en krijgen we een voortreffelijke koppeling van de persoonsgegevens aan de eventinformatie.