Op het UiTforum 2015 verkozen de aanwezigen uit 10 genomineerde gemeenten Oostende tot 'UiTgemeente van het jaar 2015'. De 10 genomineerden werden in de aanloop van de verkiezing op de rooster gelegd. Het relaas van het gesprek met Beerse lees je hier.

Beerse werkt nu een jaar met de UiTinBeerse webpagina en ze hebben al heel wat bijgeleerd. Ze proberen alle diensten met de neuzen in dezelfde richting te krijgen om zo een sterke en overkoepelende communicatie te garanderen.

Kan je spreken van een goede mix tussen eigen en verenigingenaanbod?

Onze eerste reflex is om aanvullend te werken op de verenigingen met als einddoel een ruim en breed aanbod. We zijn een kleine gemeente en alles wat verenigingen zelf aanbieden is mooi meegenomen om onze gemeente als bruisend te bestempelen. Sommige diensten moeten ook meer aan eigen inkomsten denken en zijn zij constant bezig met inspelen op nieuwe trends zoals start-to’s of seniorentennis. Over senioren gesproken, daar is een heel breed aanbod dat ook wordt gecommuniceerd op onze website.

Zijn er buiten “senioren” nog andere doelgroepen naar voren geschoven in het beleid?

Senioren zijn echt wel een hoeksteen van ons publiek. Ook families met jonge kinderen hebben een belangrijke plaats binnen de gemeente. Er is een groot aanbod voor hen, zeker vanuit de sport- en jeugddienst en dan is er nog de buitenschoolse kinderopvang. We gebruiken het Vlieglogo wel, maar nog niet consequent genoeg. In de volgende UiTkranten focussen we weer op jeugd, met een artikel wat er allemaal voor hen te doen is.. We werken echt aan dat vraaggericht denken, in plaats van dienstgericht. Dat is een constante oefening. We plannen daarom ook een opleiding voor de collega’s in het najaar om beter te leren communiceren via de website, want dat is de centrale plek vanwaar alle communicatie vertrekt.

Welke aanvullende kanalen heb je dan bovenop de website?

We hebben net de UiTinBeerse-facebook-pagina opgericht. We bekijken ook welke rol we kunnen spelen op andere sociale media, maar we moeten eerst een strategie bepalen zonder overkill te creëren. We hebben een twitter-account en we doen altijd een fotowedstrijd in het infoblad. Inwoners mogen dan een foto sturen van een bepaalde activiteit en de 5 winnaars krijgen een UiTpakket met daarin gratis tickets, zwembeurten, grabbelpassen, noem maar op. We zetten ook de verenigingen in als communicatiekanaal met een simpele ruildeal. Als zij UiTinBeerse op hun flyer of andere communicatie zetten, dan krijgen zij bij ons meer aandacht op de website. We ruilen eigenlijk een beetje advertentieruimte. In het maandelijks infoblad heb je de droge aankondigingen in de agenda en daarnaast heb je het driemaandelijkse magazine met ambassadeurs. Onze ambassadeurs zijn een fijne weerspiegeling van de bevolking: een senior, een sportieveling, een gezin en een culturo (maar dat benoemen we uiteraard niet zo). We zijn trouwens het derde geprinte infokanaal, de seizoenskrant, nog vergeten.

Jullie hebben dus een uitgebreide offline communicatie, aangevuld met een overkoepelende UiTInBeerse-site en facebookpagina. Zijn we nog iets vergeten?

Voor de drie infobladen werken we met een soort van redactieraad van verschillende diensten. De dienst communicatie redigeert en coördineert dit proces. Ons affiche- en flyernetwerk wordt maandelijks aangevuld door vrijwilligers uit een begeleid zelfstandig wonen project. In de lokale horeca en op evenementen liggen er ook bierviltjes met UiT-slogans op. Tot slot hebben we ook nog de UiTinBeerse-nieuwsbrief die we naar 2400 e-mailadressen sturen. Er zijn eigenlijk nog heel wat versnipperde kanalen, zoals flyers van elke dienst. Naar scholen toe doet iedere dienst nog zijn eigen communicatie, maar de oefening is wel gestart om ook dat te bundelen. Dat is weer een goed overkoepelend project om onze schouders onder te zetten.