Digitalisering is niet meer weg te denken in onze moderne wereld. Hoewel cultuur vaak verbonden is met traditionele en fysieke vormen, zien we nu dat digitale mogelijkheden niet alleen nieuwe uitdagingen maar ook kansen met zich meebrengen. In 2022 maakte het departement Cultuur, Jeugd en Media een visietekst voor de toekomst. Ze vroegen advies aan digitale experts zoals Cultuurconnect, meemoo, en publiq.

Tijdens het publiqForum werden de plannen toegelicht door Frederik Bastiaensen, directeur strategie en beleid bij publiq, en Hans Van Der Linden, Programmamanager Digitale Transformatie van het Departement Cultuur, Jeugd en Media. In deze presentatie kwamen onder andere de vier strategische doelen aan bod, die bepalend zijn voor wat er in de toekomst gaat gebeuren.

1. Verbreden en verdiepen van de cultuurparticipatie

Het vergroten van cultuurdeelname via digitale middelen heeft twee belangrijke kanten. Ten eerste wordt geprobeerd moeilijk toegankelijke doelgroepen te bereiken door de zichtbaarheid van zowel het analoge als digitale culturele aanbod te vergroten en zich te richten op publiekssegmenten. Aan de andere kant is er aandacht voor het verdiepen van de participatie door te focussen op persoonlijke ervaringen.

© Lies Engelen

2. Creëren van een collectief digitaal geheugen

De ambitie is om een collectief digitaal geheugen te creëren door een duurzaam beheer. Niet alleen het verleden moet digitaal worden bewaard, maar er moet ook kwaliteitsvol worden omgegaan met nieuwe creaties. Hier moeten collectieve afspraken voor worden opgesteld.

3. Digitale linken leggen tussen cultuurorganisaties en andere sectoren

Deze doelstelling streeft ernaar de barrières tussen verschillende organisaties te doorbreken. Door data te standaardiseren en vrij te laten stromen, kunnen nieuwe businessmodellen, processen, relaties en dienstverlening ontstaan.

4. Continu vernieuwen door experimenteren en leren

De digitale transformatie is een voortdurend proces. Daarom is het essentieel om voortdurend te vernieuwen en te experimenteren, met de behoeften van de eindgebruiker in gedachten

Benieuwd naar de volledige visienota? Lees dan hier de visienota "Naar een slagkrachtige cultuursector in digitale tijden".

UiTwisselingsplatform wint Vlaanderen Digitaal Award 2023

26 okt 2023

Ontdek hoe het Uitwisselingsplatform, ontwikkeld door het Departement Cultuur, Jeugd en Media en ACA Group, de Digitaal Vlaanderen Digitaal Award voor "Beste Digitaal Transformatieproject" heeft gewonnen.

Meer lezen
Kennisdossier

Het UiTwisselingsplatform van dichterbij bekeken

20 okt. 2023

Het programma Doelgericht Digitaal Transformeren stimuleert met het UiTwisselingsplatform een datagedreven aanpak in de cultuursector.

Meer lezen
Onderzoek

Podium 19: Zes inzichten over digitaal cultuuraanbod op een gedeeld platform

17 jun. 2021

Via de tijdelijke cultuurzender Podium 19 werden tussen eind januari en eind april 2021 maar liefst 224 voorstellingen van 100 verschillende zalen en gezelschappen tot in de huiskamer gebracht. Wat vond het publiek ervan?

Meer lezen