Waarom het UiTwisselingsplatform?

Tijdens de recente pandemie heeft de culturele wereld flink geleden. Om de sector extra te ondersteunen, wordt nu fors geïnvesteerd in digitale vernieuwing. Een cruciaal onderdeel van dit herstelplan is het programma Doelgericht Digitaal Transformeren, geïnitieerd door het Vlaamse Departement Cultuur, Jeugd en Media (CJM).

Dit programma moet het culturele aanbod bij het juiste publiek brengen en waardevolle inzichten delen met evenementenorganisatoren. Het uiteindelijke doel is cultuurparticipatie in Vlaanderen te verhogen.

Delen en hergebruiken van data voor snellere ontwikkeling van nieuwe producten en diensten, met als einddoel het ondersteunen van cultuurparticipatie.

Samenwerking stimuleren door een datagedreven aanpak

Onze visie is glashelder: we willen de digitale transformatie in de culturele sector krachtig ondersteunen door middel van datagedreven samenwerkingen. De meeste culturele aanbieders opereren nog te vaak in hun eigen afzonderlijke silo's, wat leidt tot een gebrek aan gegevensdeling. Dit resulteert in een tekort aan bruikbare analytische inzichten en belemmert de ontwikkeling van innovatieve diensten en producten gebaseerd op deze waardevolle data. Bovendien moeten gebruikers en organisatoren keer op keer dezelfde informatie verstrekken.

We streven ernaar om het versnipperde landschap van de cultuursector samen te brengen op één geïntegreerd platform. Dit betekent niet dat alles centraal beheerd wordt door één datateam of organisatie. We kiezen voor een schaalbare oplossing die verschillende belanghebbenden in de sector in staat stelt om datasets te delen en te hergebruiken, maar ook het eigenaarschap te behouden. Zo bouwen we samen aan een bloeiend cultureel ecosysteem dat gedreven wordt door data en samenwerking.

Wat houdt het UiTwisselingsplatform in?

Het schaalbare platform dat binnen het programma Doelgericht Digitaal Transformeren ontwikkeld werd en dat het uitwisselen van data stimuleert, kreeg de naam UiTwisselingsplatform.

Als gedeeld dataplatform brengt het gegevens van diverse vrijetijdspartijen samen en maakt deze toegankelijk via standaarden zoals de OSLO-standaardisatie met Linked Open Data.

Het UiTwisselingsplatform vormt een open, collectief ecosysteem waar dataproducenten en dataconsumenten samenkomen. Met interoperabiliteit in de kern wordt de uitwisseling en hergebruik van data gestimuleerd. Zo leidt het tot waardevolle inzichten, samenwerking en innovatie in culturele sector, tussen onder meer cultuurhuizen, vrijetijdsparticipanten, beleidsmakers, onderzoeksinstellingen en ticketingleveranciers.

Het UiTwisselingsplatform wordt ontwikkeld tot een open ecosysteem voor het duurzaam delen en gebruiken van data.

We streven ernaar dat in de toekomst alle relevante gegevens met betrekking tot vrijetijdsaanbod en -participatie worden gedeeld op het UiTwisselingsplatform. Het samenvoegen en delen van hun gegevens zal de participatie verhogen en een impuls geven aan data-gedreven besluitvorming.

Zo laat ons UiTwisselingsplatform toe in te zetten op:

  1. Publieksinzichten, inclusief benchmarking en de analyse van participatie.
  2. Publieksinteractie, zoals het verspreiden van aanbod, beschikbaarheidsinformatie, directe communicatie en feedback van deelnemers.
  3. Focus op kerntaken, waaronder eenvoudige rapportage en administratieve vereenvoudiging.
  4. Innovatie.

Hoe doen we dat?

Voor dit platform werden de Data Mesh-principes gehanteerd, die organisaties met verschillende maturiteit in staat stelt om samen data-oplossingen te ontwikkelen, terwijl ze toch binnen hun eigen vakgebied blijven. Dit is met name ideaal voor complexe organisaties met talloze individuele partijen, zoals in de Vlaamse cultuursector.

In de wereld van Data Mesh worden culturele spelers aangemoedigd om hun gegevens te beschouwen als waardevolle producten die ze willen delen en gemakkelijk toegankelijk maken voor anderen. Hier is geen centraal datateam voor nodig; de gegevens kunnen rechtstreeks worden uitgewisseld tussen 'producenten' en 'consumenten' met behulp van self-service tools. Ongeacht hoeveel spelers er in de toekomst deelnemen, kan de data-architectuur eenvoudig worden opgeschaald.

Met platform tooling bieden we bouwstenen aan de sector voor de data strategie van de toekomst, gebaseerd op de Data Mesh aanpak.

Zodra de basis is gelegd en culturele organisaties toegang hebben tot dataproducten, kunnen ze snel waardevolle inzichten genereren en op basis daarvan innovatieve diensten ontwikkelen. Bovendien zorgt het systeem ervoor dat ze niet steeds dezelfde gegevens hoeven in te voeren wanneer ze bijvoorbeeld een evenement organiseren of een subsidie aanvragen. Aangezien de oplossing sectorbreed wordt gedeeld en individuele technologie-investeringen overbodig zijn, wordt de totale kosten van de infrastructuur ook verlaagd.

Is dit veilig en GDPR-proof?

Natuurlijk staat veiligheid centraal als we het over gegevens hebben. Het platform maakt gebruik van KMaaS, dat staat voor Key Management-as-a-Service. Dit betekent dat de gegevensencryptie altijd wordt uitgevoerd met behulp van sleutels die worden verstrekt door de Vlaamse overheid. Voor authenticatie wordt er gebruik gemaakt van ACM/IDM van de overheid, en werd er ook een GDPR-toolkit om nieuwe spelers aan te sluiten ontwikkeld.

Onze droom, de Publieksvinder

Dit platform biedt talloze mogelijkheden, maar voor publiq, dat zich richt op het bevorderen van participatie en het verbinden van diverse publieken, staat op korte termijn de Publieksvinder hoog op het verlanglijstje. Wanneer je rondkijkt op een cultureel evenement, is het meteen duidelijk dat niet iedereen daar aanwezig is om dezelfde reden. Sommigen willen volop genieten van de voorstelling of de expo, anderen komen vooral om bij te praten met vrienden en nog anderen voelen zich misschien wat onwennig omdat het hun eerste keer is. Al deze mensen vertegenwoordigen verschillende doelgroepen voor een cultuurhuis, met unieke motivaties, behoeften en verwachtingen.

Om deze doelgroepen beter te begrijpen, is het voor cultuurhuizen essentieel om inzicht te krijgen in wie ze al bereiken en wie ze nog niet bereiken. Helaas varen veel cultuurhuizen hier min of meer blind omdat het moeilijk is om deze specifieke informatie uit beschikbare ticketgegevens te halen, laat staan om deze te vergelijken met andere activiteiten of regio's. Alleen door deze stap te zetten, kunnen we ook ontdekken welke potentiële doelgroepen nog niet worden aangesproken en onze horizon verbreden.

Met de Publieksvinder wil publiq culturele organisaties een krachtige digitale tool bieden waarmee ze diepgaande publieksinzichten kunnen genereren die ze niet zelf uit hun eigen gegevens kunnen halen. Deze inzichten kunnen vervolgens worden ingezet om marketingstrategieën beter af te stemmen op de behoeften en voorkeuren van de verschillende doelgroepen.

Zie hier enkele screenshots uit een 'proof of concept' zoals de Publieksvinder er zou kunnen uitzien in de toekomst. ⬇️

UiTwisselingsplatform

Een platform voor samenwerking en datadeling in de cultuursector

Meer weten

UiTwisselingsplatform dubbel genomineerd voor Vlaanderen Digitaal Awards

19 okt 2023

Departement CJM en publiq verbinden cultuurspelers door datagedreven platform.

Meer lezen