Het Brusselse productiehuis MetX en het Franse Samba Résille starten op het eerste gezicht vanuit een verschillende positie. Bij MetX gaan professionele muzikanten aan de slag met een breed publiek van niet-professionele deelnemers; het doel is tot een gedragen ‘hybride’ muziek te komen, van hoge artistieke kwaliteit. Samba Résille is een percussiegroep van niet-professionelen in het hartje van Toulouse, een burgerinitiatief dat muziek vooral gebruikt als verbindende en emanciperende tool.

Waar ze elkaar vinden? Figuurlijk: in hun verlangen om de soms strakke grenzen van identiteit en (muzikale) tradities open te trekken. Letterlijk: in de openbare ruimte, hun favoriete werkterrein en symbolisch geladen plek van politiek debat.

Hamza en Vital, wie beschouwen jullie als jullie ‘publiek’?

Medkouri: “Wij zeggen het zo: we werken in principe voor iedereen, met speciale aandacht voor bepaalde groepen. We willen een zo breed mogelijk publiek de ervaring bieden van het samen muziek spelen of het deelnemen aan een parade, ongeacht afkomst, achtergrond of ervaring. In Frankrijk is het overigens verboden om etnische ‘doelgroepen’ te onderscheiden - onder de vlag van liberté, egalité, fraternité heerst een universalisme. Dat betekent overigens niet dat we de verschillen uitgommen, integendeel: het betekent dat we de mensen valoriseren in hoe en wat ze willen zijn. De enige ‘doelgroep’ die we benoemen, op basis van hun specifieke noden, bestaat uit mensen met een beperking - voor hen zijn er bij ons bijvoorbeeld speciale muziekateliers.”

Paola Jorquera

Schraenen: “Voor ons is de stad Brussel cruciaal als werkterrein en inspiratiebron. Brussel heeft zeer veel nationaliteiten, met elk hun eigen tradities en muzikale gebruiken. Die zijn belangrijk en willen we ook ten volle respecteren. Maar tegelijkertijd proberen wij de grenzen open te breken. We combineren en mengen: een klassieke fanfare met elektronische muziek, een brassband met een samba-dansgroep. Die nieuwe vorm is bijna niet te benoemen, en zo doet ze recht aan die ongrijpbare identiteit die Brussel heeft. We trekken daarvoor de straten in, vaak onaangekondigd, en kijken wat we veroorzaken. Mensen openen hun ramen en steken hun hoofd buiten: wat gebeurt hier? Het is een provocatie, maar via een feest. Door een folie urbaine te creëren gaan de mensen hun eigen stad anders zien. Ze zien mensen die zijn zoals zij, en daarin zien ze zichzelf, en de mogelijkheid om deel te nemen. Het is een spiegel - de straat behoort ons toe, we hebben het recht dit te doen.”

Hoe beslissen jullie waar, op welke plekken jullie gaan spelen?

Medkouri: “Wij hebben gekozen voor een ‘vast’ huis in het centrum van de stad, omdat we de verbinding wilden leggen tussen wat beschouwd wordt als ‘Toulouse’ - het centrum - en de perifere wijken. Als jongeren uit de periferie naar het centrum komen zeggen ze ‘Ik ga naar Toulouse’ - alsof ze zelf niet tot die stad behoren. Die beweging verdubbelen we door niet alleen mensen uit de periferie naar het centrum te halen, maar ook vanuit ons huis naar de quartiers populaires te trekken om te spelen. Los daarvan werken we vooral daar waar er een vraag komt of een ontmoeting is. We worden gevraagd bij asielcentra, maar ook bij chique trouwfeesten, bij de finale van een voetbalmatch. Hoe diverser de plekken waar we kunnen spelen, hoe liever het ons is - want we doen ervaringen op, en ontmoeten nieuwe publieken.”

MetX

Schraenen: “Ik denk dat in Brussel hetzelfde discours geldt: wij definiëren geen ‘minderheidsgroepen’, omdat dat stigmatisering juist in de hand werkt. De projecten van MetX zijn inclusief, iedereen is er welkom - maar we staan bijvoorbeeld wel uitdrukkelijk voor een intergenerationele insteek. MetX bestaat al dertig jaar, een aantal van de ‘anciens’ gaan nog mee, met daarnaast een groot aantal jonge mensen. De baseline is: wie hier binnenkort is een artiest, of het nu een professioneel is, een kind, een oudere of een muzikant met een beperking. We vragen niet naar sociale achtergrond, we gaan samen het avontuur aan.”

In 2021 organiseerde MetX i.s.m. CC Bruegel opnieuw Fête de la Musique. Het event is een van de grote Brusselse events in de publieke ruimte waarop de organisatie vertegenwoordigd is. Tijdens Fête de la Musique zetten de groepen en artiesten van MetX straten en pleinen als vanouds weer op hun kop.

Hamza, in de openbare ruimte is het publiek als het ware ‘voorhanden’. Maar jullie hebben ook een zaaltje waar jullie expo’s en concerten organiseren. Hoe verlaag je de drempel om ook ‘binnen’ te komen?

Medkouri: “Dat gebeurt stapsgewijs: er is een langzame doorstroming van buiten naar binnen. Het merendeel van onze leden komt binnen omdat ze ons gezien hebben, ze hebben ons zien spelen en zijn nieuwsgierig geworden. Ze sluiten zich aan, langzaam eigenen ze zich ook de ruimtes toe, komen naar de concerten kijken, sommigen worden actieve vrijwilliger. Samba Résille heeft een heel uitgebreide werking aan vrijwilligers - waarvan er sommigen gaandeweg zelfs een rol opnemen in programmatie, in het bestuur.”

Vital, hoe overtuigen jullie professionals om zich te wagen aan een muzikaal avontuur met niet-professionele en vaak kwetsbare deelnemers?

Schraenen: “Zoiets groeit organisch. De artiesten die met ons werken komen juist naar ons omdat ze die dubbele kwaliteit hebben; een grote artistieke identiteit én een grote sociale gevoeligheid. Bovendien zijn het mensen die bereid zijn om risico’s te nemen. Om in de openbare ruimte werken moet je flexibel zijn als muzikant, je moet buiten je comfortzone kunnen werken.

Medkouri (knikt): “Dat is ook mijn ervaring. Op onze fin de saison vorig jaar kreeg ik via via de kans om een Marokkaanse muziekgroep uit te nodigen die normaal gezien enkel in salons speelt. Het werd een fantastische ervaring. We kregen plots een publiek binnen van Marokkaanse ouderen uit de wijken, die dol zijn op die traditionele muziek. Voor de jongeren was het een kennismaking met een stijl die ze niet kenden maar die wel tot hun cultuur behoort. De artiesten zelf accepteerden uiteindelijk om in een context te spelen die volledig nieuw voor hen was. In dat optreden kwam voor mij alles samen wat belangrijk is voor Samba Résille: verbinding leggen tussen generaties, culturen, wijken.”

Balder Deschildere

Cocreatie is tegenwoordig een beetje een buzzwoord geworden - wat betekent het voor jullie organisaties?

Medkouri: “Het is het faciliteren van verbinding: je schept een kader waarbinnen mensen kunnen samenkomen om iets te creëren - met een artistieke focus, een intellectuele focus, een sociale… n’importe. Als alle mensen maar een rol kunnen opnemen binnen dat kader, in interactie gaan met anderen en accepteren wie die ander is, zodat er iets nieuws kan groeien. Voor mij betekent cocreatie dat één en één drie is.”

Schraenen: “Aanvullend daarbij: ik denk dat het een misvatting is dat cocreatief werken betekent dat iedereen binnen een project dezelfde rol of verantwoordelijkheid heeft. Het is veel belangrijker dat iedereen zijn juiste rol, zijn juiste verantwoordelijkheid heeft - naar zijn eigen sterktes. Bij MetX is het bijvoorbeeld belangrijk dat er artiesten zijn die een straf voorstel hebben. Zij sturen aan, maar zorgen ervoor dat iedereen aan boord blijft, dat ze onderweg niemand verliezen. En dat aan het einde van de rit iedereen het gevoel heeft dat het ook zijn project is geweest. Sommige mensen zijn niet muzikaal top, maar menselijk top. Iedereen is eigenaar van een project, maar niet noodzakelijkerwijs op dezelfde manier.”

MetX

Van cocreatieve of participatieve proceseen is het moeilijk de impact te meten. Hoe pakken jullie dat aan?

Medkouri: “Wij hebben kwalitatieve bevragingen. Voor onze Europese projecten zijn er vragenlijsten, die aan iedere deelnemer worden uitgereikt voor en na het project, en waarin de overheid peilt naar hun verwachtingen en de invulling daarvan. Intern evalueren wij ook de muzikale vooruitgang binnen de ateliers. En wij documenteren veel getuigenissen van deelnemers. Dat is tastbaar, tastbaarder dan een cijfermatige analyse.”

Schraenen:
“Wij hebben geen intern systeem om de impact te bevragen. Wat we merken is dat de overheid ons honoreert, wat natuurlijk een erkenning van ons werk is, maar ook dat uit de stad, uit het veld, de vragen blijven toestromen. Ik maak daaruit toch op dat hetgeen we doen een authenticiteit heeft, dat het invulling geeft aan een nood. Maar we kunnen niet statistisch bewijzen dat we ‘betere burgers’ maken. We werken met emoties, niet met cijfers.”

Hamza, welke raad zou jij Belgische organisaties geven die in de openbare ruimte cocreatief willen werken?

Medkouri:Experimenteer, en blijf nieuwsgierig. Wij hebben nog steeds geen ‘politique de la maison’ - we proberen dingen uit en we zien wat werkt, wat niet. We zijn na dertig jaar nog steeds bezig met uit te vissen wat we precies doen, en wat de juiste plek voor ons is. Omdat ook de identiteitsvraag, die onze werking zo sterk bepaalt, voortdurend in evolutie is.”

Benieuwd naar andere inspirerende praktijkverhalen?

Participatief en cocreatief werken in de publieke ruimte is een van de vele thema's die aan bod komt tijdens de Roadtrip Cultuureducatie. Wil je meer weten over de andere topics van de roadtrip? Raadpleeg het overzicht met al onze stops.

Verslag kennisevent

Van lege ruimte naar socioculturele vrijplaats: het verhaal van Toestand vzw

15 dec. 2020

Toestand vzw geeft een tijdelijke socioculturele invulling aan leegstaande gebouwen en verlaten ruimtes. Coördinator Bie Vancraeynest lichtte op het publiqForum hun innovatieve werking toe.

Meer lezen
Praktijkvoorbeeld

Een zomer op Camping Josée: nomadisch, participatief en coronaproof

02 mrt. 2021

Welkom op Camping Josée! Deze vakantieplek midden in de stad zorgde een zomer lang voor plezier en cultuur in de straten en parken van Sint-Joost-ten-Node. Van participatief tot nomadisch: welke inspiratie haal jij uit de ervaringen van GC Ten Noey?

Meer lezen
Praktijkvoorbeeld

Jongerenparticipatie en talentontwikkeling in Barendrecht

16 mrt. 2021

In Barendrecht werken culturele spelers, het jeugdwerk en de gemeente structureel en projectmatig samen om zoveel mogelijk (kwetsbare) jongeren uit de gemeente zinvolle jongerenparticipatie aan te bieden.

Meer lezen