Praktijktips vanuit het Grabbelpasverhaal van Muzische Workshops

In Vlaanderen organiseren zo'n 40 gemeentebesturen een boeiend en afwisselend vrijetijdsprogramma voor kinderen en jongeren in de schoolvakanties onder het label 'Grabbelpas'. Vaak is de jeugdfunctionaris verantwoordelijk voor de invulling van het activiteitenaanbod van de Grabbelpas. Hij/zij gaat elk jaar opnieuw op zoek naar interessante kunsteducatieve en andere activiteiten om het aanbod samen te stellen.

Muzische Workshops vzw is een kunsteducatieve organisatie met een zeer breed aanbod: artistieke workshops, vormingen en voorstellingen. Hun doel: zoveel mogelijk kinderen, jongeren en volwassenen enthousiasmeren om te experimenteren met kunst en cultuur.
Voor de begeleiding van activiteiten werkt Muzische Workshops met artiestdocenten: begeleiders die zowel artistieke als pedagogische bagage hebben. Rond de ervaring van de artiestdocenten wordt het aanbod van Muzische Workshops opgebouwd: een lijst workshops die ook voor Grabbelpas-organisatoren beschikbaar zijn.

En toen kwam corona...

Manu Luyten is coördinator en docent bij Muzische Workshops vzw. Het voorbije jaar moest hij de werking van Muzische Workshops vzw regelmatig omdenken. In dit artikel geeft hij een aantal tips om toch inspirerende activiteiten te kunnen aanbieden voor Grabbelpas in coronatijden.

#1 Safety first

"Geef zo weinig mogelijk eigen invulling aan het aspect veiligheid. ‘Veilig’ betekent binnen de lijnen van de protocollen. Er wordt bij de overheid reeds nagedacht en onderzoek gedaan over hoe men een veilig aanbod kan aanbieden. Daaropvolgend worden er draaiboeken uitgewerkt in samenwerking met de virologen en De Ambrassade. Die oefening hoef je dus niet zelf opnieuw te maken. Ook Muzische Workshops handelt steeds vanuit de meest recente regels rond jeugdwerking met open aanbod en de bijhorende coronamaatregelen."

#2 Wees flexibel

Deze coronacrisis is onvoorspelbaar en zorgt telkens opnieuw voor lastminute wijzigingen. Je weet op voorhand niet waar je aan toe bent. Net zoals in de zomer van 2020, kunnen er plotse beslissingen gemaakt worden. Het is cruciaal om snel te handelen wanneer er een nieuw protocol uitgebracht wordt.

Tip van Manu: "Wanneer er een nieuwe regelgeving ingaat, is het belangrijk om deze ten gronde uit te spitten. Neem als dat moet het staatsblad door, de draaiboeken en risicoanalyses die daaruit voortvloeien en ga vervolgens op zoek naar mogelijkheden voor een nieuwe werking. Durf snel schakelen. Actie-reactie is essentieel."

#3 Verklein je bubbel en vergroot de verscheidenheid

"Corona zorgt ervoor dat we in het jeugdwerk meestal in kleine bubbels moeten werken. Dat wil zeggen dat een activiteitenaanbod met verschillende docenten per week en een grote verscheidenheid aan deelnemers niet meer mogelijk is.", zegt Manu.

Hoe hiermee omgaan? "Neem je kernactiviteit onder de loep en probeer deze om te buigen op zo’n manier dat er zo weinig mogelijk verschillende docenten en begeleiders nodig zijn. Zoek naar manieren waarop je jongeren zo veel mogelijk in contact kan brengen met cultuureducatie en daarbij de capaciteiten van je mensen het beste inzet. Heel wat artiestdocenten hebben immers ervaring met verschillende artistieke disciplines. Door deze aanpak kan je nog steeds veel jongeren bereiken in de loop van die week, zonder teniet te doen aan je veelzijdig aanbod."

#4 Verleg de focus van activiteit naar docent

"Hier ligt misschien de grootste verschuiving voor ons het voorbije jaar", zegt Manu. "Het kan interessant zijn om van een reeks multidisciplinaire activiteiten, naar het inzetten van multidisciplinaire artiestdocenten te gaan. Zo behoud je een veelzijdig aanbod, zonder verschillende plaatsen binnen de bubbel te moeten opgeven om meer docenten te kunnen aanwezig laten zijn.

In plaats van een activiteit te gaan verkopen, schuif je nu een docent met zijn specifieke talenten naar voor. Zo zet je de capaciteiten van je artiestdocenten zo goed mogelijk in. Het enige risico dat dit met zich meebrengt is dat deze docent ziek valt. Gelukkig laten de protocollen nog steeds toe te werken met externe begeleiders die de afstand met de jongeren strikt bewaren en zo de bubbel niet betreden. Je hebt dus altijd iets om op terug te vallen."

#5 Communiceer helder

Duidelijke communicatie is key in complexe omstandigheden met veel regels. Manu: "Communiceer duidelijk naar alle betrokken partijen wie wat gaat doen, op welke moment en waar. Leg op voorhand gedetailleerd vast welke materialen er op welk moment nodig zijn. Draaiboeken zijn geen overbodige luxe. Begeleid de opdrachtgevers, artiestdocenten, animatoren en deelnemers hierin. En vergeet ook de communicatie naar de ouders niet!"

#6 Handel steeds vanuit je maatschappelijke functie

Muzische Workshops vzw ziet het als een belangrijke verantwoordelijkheid van jeugdwerkorganisaties om kinderen en jongeren zo veel mogelijk in contact te brengen met cultuureducatie. Dat maakt hen sterker en weerbaarder.

Tip van Manu: "Blijf vechten om jongeren zoveel mogelijk ontwikkelkansen te bieden. Jongeren hebben recht op een kwalitatief aanbod. Ga op zoek naar mogelijkheden om dit binnen de lijnen van de protocollen waar te maken. Blijf de mogelijkheid van face-to-face contact opzoeken. Door live te werken met kunsten, leer je jongeren bij over creativiteit, gevoelens uiten, stilstaan bij een onderwerp en zo veel meer."

Verslag kennisevent

Pleidooi voor doendenkers

24 mrt. 2021

Hoe kan kunsteducatie een motor zijn voor duurzaamheid? Met die vraag trapte de Roadtrip Cultuureducatie 2021 zich op gang. Muzische Workshops vzw legde ze voor aan de Nederlandse ecosoof Henk Oosterling.

Meer lezen
Praktijkvoorbeeld

Als jeugdhulp en kunstenaars elkaar vinden

03 mrt. 2021

Drie maanden lang samen zoeken, werken, leren en creëren. Om dan te exposeren. Dat doen de duo’s van TRES. De ene is een kind of jongere uit de jeugdhulp, de andere een kunstenaar. Twee heel aparte werelden dus, die elkaar vinden in dit bijzonder creatieproject.

Meer lezen
Verslag kennisevent

Impact van kunst en leren op het brein van kinderen en jongeren

09 dec. 2020

Op 6 oktober 2020 organiseerden we in samenwerking met Bamm! tijdens de roadtrip cultuureducatie een online sessie met Mark Mieras, wetenschapsjournalist. In een videoverslag van de sessie bundelen voor jou de highlights.

Meer lezen

Netwerk Vitamine C

Wissel uit over cultuureducatie met andere radars van het netwerk Vitamine C.

Word radar van het netwerk