Samen met 10 sectorpartners nodigt publiq iedereen uit voor de roadtrip cultuureducatie. 

Cultuureducatie is overal: binnen de kunsten, erfgoed maar ook bij jeugdwerk, welzijn, ondernemerschap,... In al haar diversiteit kan cultuureducatie verbindingen leggen. Tussen mensen en tussen sectoren. Tussen publieken en tussen professionelen, hoe divers ze ook zijn. 

Die diversiteit willen we vieren en verder verkennen. De formule is eenvoudig: een reeks van acht korte evenementen. We nodigen steeds een spreker uit die ons laat meekijken in zijn werkveld. Met een lezing, debat of tafelgesprek duiken we in de verschillende hoeken van cultuureducatie. Steeds verfrissend en actueel.  We voorzien telkens ook een netwerkmoment met een hapje en een drankje. 

Iedereen is welkom, van expert tot newbie, van voltijdse cultuureducator tot iemand met een heel andere job maar een sterke interesse. Nodig je collega's uit en kom gezellig samen. Of kom in je eentje en leer andere mensen in het werkveld kennen. 

Schrijf je in en vergezel ons op deze roadtrip! 


 

ROADTRIP CULTUUREDUCATIE - KORT OVERZICHT 

Scroll verder voor uitgebreide info over elk evenement.

 

woensdag 22 mei - Mooss, AmuseeVous & BAZART - Inspiratie uit de praktijk: inclusie en participatie in het Van Abbemuseum. - Leuven

maandag 27 mei - Schouwburg Kortrijk - Cultuureducatie voor kinderen en jongeren in een stedelijke context - Kortrijk

maandag 27 mei - Werkplaats Immaterieel erfgoed - Imagine IC. Een laboratorium voor participatief verzamelen en documenteren van het dagelijks leven in de stad. - Brussel

dinsdag 4 juni - Villa Basta - Van Dramadriehoek naar Succesdriehoek: jeugdwerk en cultuureducatie. - Hasselt

woensdag 5 juni - De Veerman - Maak De Stad - participatie & coöperatie van publieke ruimteontwikkeling - Antwerpen

donderdag 6 juni - Artforum - Hoe zet kunsteductief werk jongeren in kwetsbare situaties in beweging? - Wezemaal

zaterdag 8 juni - Kunstenplatform WARP - Verbindingen tussen straathoekwerk en cultuureducatie. - Sint-Niklaas

dinsdag 18 juni - Vlaamse Ouderenraad - Inspiratiedag cultuureducatie en ouderen - Brussel

 

Praktisch:

  • de roadtrip bestaat uit 8 verschillende evenementen op verschillende locaties
  • je kan je voor een of meerdere evenementen inschrijven
  • alle evenementen zijn gratis mits inschrijving met een hapje en drankje

 

INSCHRIJVEN

Inschrijven kan tot 15 mei 2019 via dit formulier.

Een week voor het evenement sturen we je nog een herinnering met de praktische details. 

 


1/ Inspiratie uit de praktijk: inclusie en participatie in het Van Abbemuseum.

Woensdag 22 mei - 10u30 - 13u + lunch tot 14u

Partnerorganisatie: Mooss, AmuseeVous & BAZART 

Locatie: Opek, Vaartkom 4, 3000 Leuven

Het Van Abbemuseum in Eindhoven heeft een goed ontwikkelde participatiewerking, met verschillende insteken en verschillende doelgroepen. Dat gaat van allerlei participatiefs in hun bemiddeling voor bezoekers, over een jongere vriendenwerking die helemaal door een groepje jongeren wordt georganiseerd, over grote jaarlijkse projecten met secundaire scholen waarbij de leerlingen in hun makerscapaciteiten worden gestimuleerd (waardoor al verschillende jongeren hebben gekozen voor een artistieke loopbaan), tot beleidsparticipatie die mee de koers van het museum bepaalt. Daarnaast stelt het Van Abbe inclusie centraal op zoveel mogelijk verschillende manieren, van queering the collection tot programma’s, projecten en diensten voor bezoekers met een visuele, auditieve of mobiele beperking, voor bezoekers met dementie, afasie of een autismespectrumstoornis, en voor mensen die niet naar het museum kunnen komen, bijvoorbeeld omdat ze zijn opgenomen in het ziekenhuis.

In deze presentatie worden verschillende praktijkervaringen uit het Van Abbemuseum uitgebreid voorgesteld en geëvalueerd. Doelstellingen, resultaten, do’s & don’ts komen op tafel, en we zien hoe de ervaringen met het ene project aanleiding geven tot aanpassingen in het volgende. Na de presentatie is er ruim gelegenheid voor vragen en uitwisseling.

Marleen Hartjes (NL) ontwikkelt educatie, interpretatie en bemiddeling in het Van Abbemuseum in Eindhoven. Zij is er verantwoordelijk voor het Special Guests programma, dat het museum toegankelijk en inclusief wil maken voor iedereen, ongeacht beperkingen, gender, culturele achtergrond etc. Zij is ook projectleider van STUDIO i, een platform voor inclusieve cultuur opgezet door het Van Abbemuseum en het Stedelijk Museum Amsterdam. Sinds 2017 verzamelt en ontsluit STUDIO i kennis en expertise rond inclusie, toegankelijkheid en diversiteit, en zet het ook eigen (onderzoeks)projecten op.

 

2/ Cultuureducatie met kinderen en jongeren in een stedelijke context

Maandag 27 mei - 14u30 

Partnerorganisatie: Cultuurcentrum Kortrijk

Locatie: Schouwburg Kortrijk - Schouwburgplein 14, 8500 Kortrijk

 

Meer info volgt snel

  

3/ Imagine IC. Een laboratorium voor participatief verzamelen en documenteren van het dagelijks leven in de stad.

Maandag 27 mei - uur nog te bevestigen

Partnerorganisatie: Werplaats immaterieel erfgoed

Locate: Studio City Gate, Rue de la petite île 1A, 1070 Brussel

Hoe documenteer je de hedendaagse samenleving waarin steeds meer mensen samen leven die elkaar steeds minder kennen? Door mét mensen de eigen tijd te verzamelen, wil Imagine IC nieuwe sociale verbindingen maken, met nieuw erfgoed. Veel meer dan over dat verleden, gaat erfgoed dan ook over nu en over later. We bewaren het omdat we er de toekomst mee willen vormgeven. Daarom moet ‘ons’ erfgoed een stem en een plek bieden aan iedereen. Directeur Marlous Willems licht de werking en visie van Imagine IC toe aan de hand van praktijkcases (straatvoetbal, uitgaanscultuur, …) en immaterieel-erfgoedinsteken (bv. hoe presenteert Imagine IC immaterieel erfgoed?). Vervolgens zoomt ze in op ‘emotienetwerken’ als methode in ontwikkeling, nl. van de waardering van (immaterieel) erfgoed en als methode van erfgoededucatie (binnenschools en als brede publiekseducatie). Dit alles vormt vervolgens voer voor geanimeerd gesprek en (praktijk)uitwisseling tussen de deelnemers uit het brede cultuureducatieve veld.

Marlous Willems (NL) is directeur van Imagine IC: een archief, een museum én een immaterieel erfgoedplatform in Amsterdam-Zuidoost over het dagelijks leven in de grote stad van vandaag. Daarnaast is zij parttime gedetacheerd bij het Lectoraat voor Cultureel Erfgoed van de Reinwardt Academie. Eerder werkte Willemsen bij het Internationaal Instituut voor de Studie van Islam in de Moderne Wereld, het Prins Claus Fonds en het Museum voor Volkenkunde Rotterdam. Zij is lid van de adviesraad van de Amsterdamse Volksuniversiteit.

 

4/ Van Dramadriehoek naar Succesdriehoek: jeugdwerk en cultuureducatie

Dinsdag 4 juni - 14u - 16u30

Partnerorganisatie: Villa Basta

Locatie: Villa Basta, Schippersstraat 13, 3500 Hasselt

De cijfers liegen er niet om. Vier op de tien jongeren kampt met depressieve klachten en/of verliest het vertrouwen in zichzelf en de samenleving. Sommigen sluiten zich op in een groep ‘verliezers’. Ze kampen met schoolmoeheid, asociaal gedrag, concentratieproblemen, eenzaamheid ... Maar, iemand op sleeptouw nemen helpt: van de dramadriehoek in de succesdriehoek stappen. Drie inspirerende jeugdleiders vertellen over hun aanpak en successen.

Wim Oris is artistiek en algemeen coördinator bij Compagnie Tarteren, een sociaal artistiek gezelschap uit Leuven. Hij heeft eerder verschillende ervaringen in het kunsteducatief werken met specifieke kansengroepen. 
  

5/ Lezing Maak De Stad - participatie & coöperatie van publieke ruimteontwikkeling

Woensdag 5 juni - 19u - 21u

Partnerorganisatie: De Veerman / Extra City / Endeavour 

Locatie: Kunsthal Extra City, Eikelstraat 29, 2600 Antwerpen (Berchem)

De stad wordt niet enkel ‘bedacht’ aan de tekentafel, maar op verschillende manieren ‘gemaakt’, door steeds diversere spelers. Met deze lezingen willen we innovatieve, soms tegendraadse en kritische initiatieven en professionals in de kijker zetten.

In deze lezing brengen we een twee intiatieven samen die experimenten aan gaan om in samenspraak en met inspraak te werken aan de ontwikkeling van de stad. Vanuit architecturaal gedachtengoed, maar ook vanuit een stadschouwburg die buiten zijn muren denkt.

Rosario Talevi (Berlijn) is betrokken bij Making Futures, een actiegericht onderzoeksproject rond architectuur en bij Urban School Ruhr, een leerplatform en pedagogisch experiment in het Ruhrgebied. 

Bert Determann (Rotterdam) is directeur bedrijfsvoering van Theater Rotterdam en actief bij de Vereniging Verenigd Schouwburgplein. Deze vereniging heeft op een succesvolle manier de herinrichting en programmering van het plein bedacht en uitgevoerd. 

 

6/ Hoe zet kunsteductief werk jongeren in kwetsbare situaties in beweging?

Donderdag 6 juni - 9u30  

Partnerorganisatie: Artforum 

Locatie: Centrum Molenmoes, Blauwmolenstraat 1A, 3111 Wezemaal

Tijdens deze denk- en doedag maak je kennis met enkele kunsteducatieve initiatieven die zich richten op jongeren in kwetsbare situaties (onder meer Troubadours, TRES, Overkop Tienen, …). Karel De Vos reflecteert over hoe dit werk jongeren in beweging kan zetten. We wisselen denken en doen af tijdens deze dag: we gaan met de deelnemers in gesprek om te onderzoeken wat er nodig is om deze initiatieven verder te versterken en waar mogelijk nieuwe initiatieven te laten ontstaan.

Karel De Vos is sinds 1986 directeur van Jongerencentrum Cidar, jeugdhulpvoorziening in Vlaams-Brabant, die een Onthaal-, Oriëntatie- en Observatiecentrum, en een dienst voor intensieve contextbegeleiding (De Vuurvogel) herbergt. Daarnaast richt het centrum Naadloze en Flexibele trajecten in voor jongeren met moeilijkheden op school (Koïnoor). Al in 1994 was hij aan de VUB mee organisator van het colloquium “De schone slaapster, prins kunst als knecht?”, over beeldende kunst en hulpverlening. In 2015 promoveerde Karel De Vos tot Doctor in de Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Gent. Hij is gedurende zijn beroepsloopbaan gefascineerd geraakt door de spanning tussen dominante pedagogie en feitelijk handelen in de jeugdzorg. 

 

7/ Verbindingen tussen straathoekwerk en cultuureducatie

Zaterdag 8 juni - 13u30 - 16u45 (+ drink)

Partnerorganisatie: Kunstenplatform WARP

Locatie: Apostelstraat 20, 9100 Sint-Niklaas

Warp nodigt twee interessante sprekers uit om uit een verschillende hoek te kijken naar de verbindingen tussen mensen die cultuureducatie kan leggen. Cis Dewael inspireert vanuit zijn ervaringen uit het straathoekwerk. Ann Van de Vyvere vertelt vanuit haar praktijk rond het verbindend werken met jongeren. Na de uiteenzetting en het gesprek maken we een korte wandeling, om vanop de straat linken te ervaren waar Cis en Ann over vertelden.  

Cis Dewael is verantwoordelijk voor de straathoekwerking in Vlaanderen. Hij is auteur van De kunstenaar is geen straathoekwerker.  

Ann Van de Vyvere, auteur van 'Oog voor het onooglijke, is verbonden aan IrmaFirma en werkt bij Demos. 

 

8/ Inspiratiemoment cultuureducatie en ouderen 

Dinsdag 18 juni - 14u

Partnerorganisatie: Vlaamse Ouderenraad vzw

Locatie: Vlaamse Ouderenraad vzw, Broekstraat 49-53, 1000 Brussel

Een inspiratie- en uitwisselingsmoment voor professionele medewerkers uit de cultuursector en de sociaal-culturele ouderenverenigingen. De Vlaamse Ouderenraad brengt hen dichter bij elkaar zodat ze kunnen verkennen welke vormen van kruisbestuiving en samenwerking mogelijk zijn. Enkele sociaal-culturele ouderenverenigingen en culturele organisaties inspireren met cultuureducatieve projecten met ouderen waarbij ze over het muurtje kijken. Ze halen bovendien inspiratie uit Nederland naar hier: Ingrid Smit van het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst en Jeroen van Dijk van het Fonds voor Cultuurparticipatie komen graag langs om hun verhaal te brengen. Zij zijn experten in het verbinden van ouderen en cultuur. 

Deze onderzoekende dialoog / rondetafel vindt plaats in beperkte kring van een 30-tal mensen. Schijf je dus snel in.

Ingrid Smit (NL) werkt als specialist cultuurparticipatie bij het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA). De organisatie wil ervoor zorgen dat iedereen goede cultuureducatie krijgt (op school én in de vrije tijd) en dat iedereen kan meedoen aan culturele activiteiten, ongeacht leeftijd. Haar aandachtsgebieden zijn Cultuur, sociaal domein en zorg. Zij is betrokken bij het meerjarenprogramma Lang Leve Kunst in Nederland en het internationale Long Live Arts programma. Lang Leve Kunst zet sinds 2013 ouderen en cultuurparticipatie succesvol op de kaart.

Jeroen Van Dijk (NL) werkt als senior programma adviseur bij het Fonds voor Cultuurparticipatie in Nederland.Hij is inhoudelijk verantwoordelijk voor Internationale samenwerking en Age Friendly Cultural Cities. Hij vertaalt ontwikkelingen uit de buitenwereld naar beleid en is inhoudelijk eindverantwoordelijk voor het uitvoeren van programma's en subsidieregelingen. Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert actieve cultuurdeelname in Nederland, door het verstrekken van subsidies aan organisaties die culturele projecten opzetten.

 

Inschrijven voor 1 of meedere evenementen kan tot 15 mei 2019 via dit formulier.

 

De roadtrip cultuureducatie is een initiatief van publiq vzw in samenwerking met volgende organisaties: De Veerman, CC Kortrijk, De Vlaamse Ouderenraad, Werkplaats Immaterieel Erfgoed; Kunstenplatform WARP, Mooss, AmuseeVous & BAZART, Artforum & Villa Basta.

 


Meer informatie over Vitamine C onder de vleugels van publiq.

Schrijf je op de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle Vitamine C evementen!