Financiële beperkingen vormen slechts één aspect van de diverse hindernissen waar mensen met een beperkt budget of kwetsbaarheid tegenaan lopen bij het genieten van vrije tijd. Toch heeft iedereen het recht op zijn eigen vrije tijd, zoals vastgelegd in Artikel 24 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Lokale overheden kunnen deze obstakels in kaart brengen en verminderen. Het participatiecontinuüm biedt verschillende strategieën om effectief om te gaan met verschillende drempels.

UiTPAS als middel voor je participatiebeleid

UiTPAS is dé voordeelkaart voor diverse vrijetijdservaringen en is er voor iedereen. Door punten te sparen en om te ruilen, biedt de kaart voordelen in heel Vlaanderen en Brussel.

Bovendien krijgen mensen met een beperkt budget tot wel 80% korting op vrijetijdsactiviteiten door middel van een 'solidaire kostendeling': een gedeelde financiële inbreng van de organisator, lokale overheid en de deelnemer.

Alleen de kassamedewerker kan zien of de pashouder recht heeft op het verminderd tarief, waardoor stigmatisering wordt voorkomen.

UiTPAS streeft ernaar om mensen met armoede-ervaring volledig te laten deelnemen aan een breed scala aan vrijetijdsactiviteiten, waaronder cultuur-, sport- en jeugdwerkactiviteiten in de buurt. Dankzij regionale samenwerkingen wordt het aanbod nog verder uitgebreid, waardoor een inclusief en rijk vrijetijdsaanbod wordt gerealiseerd.

Samen staan we sterk

Niet alleen UiTPAS spant zich in voor het wegnemen van participatiedrempels zodat iedereen kan deelnemen en deelhebben aan vrije tijd. Er zijn ook enkele partnerinitiatieven die een ideale tandem vormen om zowel lokaal als bovenlokaal vrijetijdsaanbod naar de vrijetijdsbelever te ontsluiten:

Laat je inspireren

Al heel wat lokale besturen stapten mee in het UiTPAS-verhaal. Hierbij is de werkgroep toeleiding de lokale motor en klankbord voor de participatiewerking van UiTPAS. Deze werkgroep formuleert voorstellen en adviezen voor de implementatie van UiTPAS met kansentarief voor mensen in armoede, en geeft feedback op voorgestelde initiatieven van andere werkgroepen, zoals de communicatiewerkgroep en stuurgroep.

Tip: Het lokaal of regionaal netwerk vrijetijdsparticipatie is een goede basis voor de werkgroep toeleiding. Het lokale netwerk vrijetijdsparticipatie bestaat uit vrijetijdsorganisatoren, welzijnsdiensten, ervaringsdeskundigen, en de vrijetijdsdiensten van de lokale overheid en richt zich op het verminderen van participatiedrempels via dialoog en het organiseren van toeleidingsinitiatieven. Dit omvat diverse acties zoals kortingssystemen, bemiddelingsacties, mobiliteitsondersteuning, opleidingen, vormingsinitiatieven en projectwerk. Partners zoals Welzijnsschakels, buurtwerkingen en organisaties waar armen het woord nemen, zijn vaak nauw betrokken in dit netwerk. Voor meer informatie over Lokale Netwerken Vrijetijdsparticipatie, bezoek: de website van demos.

Meer lezen
Praktijkvoorbeeld
Meer lezen
Meer lezen
Meer lezen