Met UiTPAS hebben mensen in armoede makkelijker toegang tot vrije tijd. De deelnameprijs van activiteiten ligt in de eigen UiTPAS-stad, gemeente of regio immers een heel stuk lager voor mensen met het kansenstatuut. Maar om te bewijzen dat ze in aanmerking komen, moeten burgers nog attesten verzamelen bij meerdere instanties, en dat betekent voor velen een grote drempel.

Via het slim bevragen van data wil de Stad Gent daarom zélf het initiatief nemen om bepaalde rechten of premies aan een rechthebbende toe te kennen.

Recht op kansenstatuut voortaan automatisch toegekend op UiTPAS

Gentenaars die een UiTPAS willen kopen en recht hebben op een kansentarief, zullen dat voortaan automatisch krijgen. Ze hoeven niet langer een attest voor te leggen. Tot voor kort moesten zij dit zelf aanvragen en staven met een attest van de mutualiteit of het OCMW.

Bij wie een UiTPAS koopt, wordt nu via de identiteitskaart automatisch gekeken of die persoon recht heeft op een kansenstatuut en dat wordt meteen ook toegekend.

Een vereenvoudiging voor de burgers, maar ook voor de medewerkers, want zij hoeven geen persoonsgevoelige informatie meer op te vragen.

We proberen de burger altijd zo vlot mogelijk te helpen, digitaal of aan het loket. En met deze proactieve dienstverlening gaan we nu nog een stapje verder: als Stad wijzen we de burger actief op premies of kortingen, zonder dat die daar zelf om hoeft te vragen. Niet langer attesten verzamelen, je krijgt automatisch waar je recht op hebt.
Sofie Bracke
schepen van Digitalisering

Om deze vereenvoudiging te kunnen doorvoeren, maakt Gent als eerste lokale overheid gebruik van de toepassing Automatisch Advies van Digitaal Vlaanderen. Deze toepassing haalt data op uit die verschillende authentieke bronnen en past er specifieke logica op toe volgens de wensen van de stad. Gent zorgde ervoor dat die data gecombineerd kan worden met eigen OCMW-data.

Zo wordt het ‘only-once’ principe gehanteerd: overheidsniveaus wisselen zelf de nodige gegevens uit, zodat de burger die niet apart hoeft te verzamelen. Een stukje pionierswerk, want het juridische kader om een lokale overheid toegang tot deze financiële data te verlenen, bestond nog niet.

Dankzij de nodige business logica die District09 en Stad Gent wisten uit te werken, kan de component van Digitaal Vlaanderen nu een simpel antwoord geven op de vraag:

Heeft deze persoon recht op de korting of premie, en zo ja, in welke kortingscategorie valt hij of zij dan?

Een baliemedewerker bij een stadsdienst kan bijvoorbeeld op basis van e-ID identificatie meteen zien of de burger in aanmerking komt voor specifieke rechten, zonder toegang tot andere persoonsgevoelige informatie.

Meer weten? Stad Gent komt het project toelichten in een gratis online infosessie.

Wat is er te doen? Gepersonaliseerde vrijetijdstips voor mensen in armoede

12 okt 2022

publiq is laureaat van de projectoproep "Armoedebestrijding en sociale inclusie" en gaat aan de slag met slimme technologie om mensen in armoede vrijetijdstips op maat te bieden.

Meer lezen
Praktijkvoorbeeld

Mobiel Dienstencentrum Gent: ook voor UiTPAS

08 jan. 2019

Het Mobiel Dienstencentrum (MOBI) in Gent is een laagdrempelige aanvraagplaats voor UiTPAS en staat zelfs in de top vijf van verkoopbalies in Gent.

Meer lezen
Praktijkvoorbeeld

“Geen wachtrijen meer door automatische verlenging kansenstatuut”

10 sep. 2018

Het is voor alle partijen een fikse tijdsbesparing.

Meer lezen