Instrumenten vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede

De Vlaamse overheid reikt een aantal instrumenten aan om vrijetijdsparticipatie mogelijk te maken voor mensen in armoede. Het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie en Vrijuit worden ondersteund vanuit Demos. UiTPAS wordt gecoördineerd door publiq. Deze instrumenten werden de voorbije tien jaar sterk op elkaar afgestemd. Zo krijgen steden en gemeenten enkel een trekkingsrecht als ze starten met een lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie. Tegelijkertijd kan je als stad of gemeente pas starten met UiTPAS als er al een lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie is. Deze geïntegreerde aanpak is enerzijds mogelijk door aanpassingen in regelgeving en anderzijds door krachtige lokale besturen die slim samenwerken om de impact te vergroten. De laatste jaren wordt het werken vanuit een netwerksamenwerking sterk gepromoot.

Werkgroepenstructuur en betrokkenheid mensen in armoede

Zo moet je voor het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie kunnen aantonen dat er een samenwerking met diverse partners is voor, tijdens en bij de verantwoording van de afsprakennota. Het lokaal bestuur kan vrij kiezen hoe en hoeveel overlegmomenten er zullen plaatsvinden. Om te starten met UiTPAS stippelt publiq drie grote fases uit: het voortraject, de implementatie en de operationele fase. Om dit op te volgen doet publiq een suggestie voor een werkgroepenstructuur, met als thema’s communicatie, toeleiding, IT & operations. Ook hier is er veel ruimte om de werkgroepenstructuur te kiezen die bij de lokale context past. Zowel bij het lokaal netwerk als bij UiTPAS staat de betrokkenheid van mensen in armoede centraal, met name in het netwerk als partner, en bij UiTPAS in de werkgroep toeleiding.

Met deze blogreeks willen Demos en publiq lokale besturen aanmoedigen om verder te experimenteren met werkgroepen en overlegstructuren en te blijven zoeken naar een overlegcultuur die bij de lokale context past. Want de manier van overleg heeft wel degelijk impact op vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede.

Presentatie publiqForum 2020

Lokale Netwerken Vrijetijdsparticipatie: meer vrije tijd voor mensen in armoede

  • Demos vzw: Decretaal kader & insteek op (vrijetijds-) participatie in de netwerkgemeente
  • Stad Oostende: praktijkvoorbeeld