CultuurNet Vlaanderen en de Huizen van het Nederlands werken samen om het vrijetijdsaanbod in Vlaanderen en Brussel toegankelijker te maken voor volwassenen die Nederlands willen oefenen.

CultuurNet Vlaanderen en de Huizen van het Nederlands werken samen om het vrijetijdsaanbod in Vlaanderen en Brussel toegankelijker te maken voor volwassenen die Nederlands willen oefenen.

In Vlaanderen en Brussel leren elk jaar meer dan 90.000 volwassenen Nederlands via de Huizen van het Nederlands. Om hun Nederlands te oefenen, gaan ze vaak op zoek naar Nederlandstalige culturele, sportieve of andere vrijetijdsactiviteiten. En dat is niet altijd een evidente opdracht. Samen met de Huizen van het Nederlands, maken de UiTagenda’s die zoektocht vanaf nu gemakkelijker. Organisaties die zich inspannen om in duidelijk Nederlands te communiceren met anderstaligen, kunnen vanaf nu ook in de UiTdatabank taaliconen toekennen aan hun activiteiten. Zo herkennen mensen die Nederlands willen oefenen de organisaties waarbij ze zeker terechtkunnen.

Het Huis van het Nederlands Brussel en de Vlaamse Gemeenschapscommissie ontwikkelden de taaliconen in 2006. Ze worden ondertussen gebruikt in tal van gedrukte publicaties en websites: door Brusselse gemeenschapscentra en bibliotheken, de Zomer van Antwerpen, de cultuurcentra van vzw ‘de Rand’ en enkele Antwerpse cultuurcentra en bibliotheken. Via de UiTdatabank verschijnen ze ook op steeds meer UiTagenda’s zoals UiTinVlaanderen.be, UiT in Brussel en nederlandsoefenen.be in Antwerpen en Brussel. De Huizen van het Nederlands promoten de taaliconen bij volwassenen die Nederlands leren, onder meer door doelgerichte publicaties.

Praktisch
Om met duidelijke taal en de taaliconen te starten, volgen organisaties een vorming duidelijke taal. Daarna kunnen ze bij hun activiteiten 1 tot 4 taaliconen plaatsen. Het aantal iconen helpt anderstaligen om in te schatten of ze genoeg Nederlands kennen om vlot deel te nemen aan de activiteit. Wie interesse heeft, kan het Huis van het Nederlands in zijn regio contacteren: www.huizenvanhetnederlands.be

Meer info

http://www.huisnederlandsbrussel.be/content/communiceren-met-taaliconen-en-duidelijke-taal

http://www.publiq.be/nl/nieuws/taaliconen-cultuur-en-vrije-tijd-als-taaloefenkans