UiTX, cultuuravontuur voor 16 tot 26 jaar

Met UiTX willen we 16 -tot 26-jarigen inspireren om nieuwe ervaringen op te doen binnen het cultuuraanbod buitenshuis. We zetten jongeren die open staan voor smaakverbreding aan tot (meer) participatie door hen te educeren, te prikkelen en goesting te geven. We vertrekken vanuit het aanbod dat het dichtst bij hun leefwereld staat, overal in Vlaanderen en Brussel.

De UiTX-agenda is daarbij het kloppend hart: een agenda op maat van 16- tot 26-jarigen. Wat deze agenda uniek maakt, is het gecureerde karakter ervan. Het UiTX-label wordt niet zomaar toegekend door partners. Integendeel, het wordt zorgvuldig geselecteerd voor én door jongeren zelf. Partners kunnen de UiTX-agenda delen mits een duidelijke kadering, zoals bijvoorbeeld de WATWAT-agenda.

Proefproject: lokale UiTX-agenda

Sinds begin maart bestaan er naast de overkoepelende UiTX-agenda ook drie lokale kalenders. Deze lokale UiTX-kalenders komen voort uit de vraag van steden en gemeenten om jongeren meer te betrekken bij vrijetijds -en cultuuractiviteiten. Het initiatief sluit naadloos aan bij de missie van publiq om mensen en activiteiten te verbinden. Verder willen we hiermee het UiTnetwerk versterken en de UiTdatabank verrijken met een breder en diverser aanbod voor jongeren.

Het proefproject van UiTX gaat van start in drie steden, waar gedurende een half jaar minstens twee jongeren het lokale culturele aanbod cureren. Deze jongeren hebben de vrijheid om te beslissen welke activiteiten interessant zijn voor hun leeftijdsgenoten en daarom het UiTX-label verdienen. De geselecteerde evenementen komen vervolgens terecht in een lokale jongerenagenda, geïntegreerd in de UiT-agenda’s van de pilootpartners.

Wat levert het op voor de deelnemende steden en gemeenten?
  • een analyse van het (jongeren)aanbod voor, tijdens en na het proefproject (in kwantiteit en kwaliteit)

  • gratis toevoeging/ondersteuning bij de integratie van de jongerenagenda

  • een inspiratiesessie over doelgericht communiceren naar jongeren

  • verschillende uitwisselingsmomenten

Een blik op een toekomst met meer jongerenparticipatie

Nu de pilootpartners hun curatoren hebben aangesteld, kunnen ze aan de slag om hun jongerenaanbod te verrijken en de lokale UiTX-agenda naar jongeren toe te communiceren. De lancering van deze agenda's is een veelbelovende stap om jongeren actief te betrekken bij het culturele leven en hen een stem te geven.

Heb je nog vragen over het pilootproject? Neem contact op met Hanne!

Hanne Jacobs
Neem contact op met
Hanne Jacobs
Campagnes & projectmedewerker Jongeren
email hidden; JavaScript is required
JavaScript is required to reveal this message.
Tips & tricks

Hoe maak je jongeren warm voor cultuur?

24 apr. 2024

Drie pilootsteden met een lokale UiTX-agenda doken in de wereld van jongerencommunicatie. Ontdek met welke inzichten ze aan de slag gaan.

Meer lezen
Praktijkvoorbeeld

UiTX-kalender op WAT WAT

07 apr. 2021

Om jongeren nog beter te kunnen informeren over het cultuuraanbod, gebruikt het jeugdinformatieplatform WAT WAT de jongerenagenda-widget van publiq.

Meer lezen

UiTX lest de culturele dorst van studenten

11 apr 2024

Brusselse jongeren trekken op cultuuravontuur in hun studentenstad met de cultuurtips van UiTX!

Meer lezen