Op het jaarlijkse Cultuurforum werd onder het thema 'Digitale cultuur' over de mogelijkheden gepraat van digitale technologieën voor de culturele praktijk en over de knelpunten die daarbij opduiken en de mogelijke oplossingen.

Ook Cultuurnet droeg haar steentje bij, met de "7E's voor culturele gedragsverandering" door onder andere Davy De Laeter en met "Digitale tools ter ondersteuning van organisaties", waaraan Karen Schilders meewerkte.

In de kern is elke culturele organisatie gericht op gedragsverandering. De sessie met Davy De Laeter wilde professionele medewerkers enerzijds inspireren en stimuleren, en anderzijds aanzetten een potentieel en bestaand publiek te prikkelen tot (actieve) participatie, bij uitstek door middel van digitale tools. Basis voor die gedragsverandering is het 7E-model. Dat is een model om via verschillende stappen je doelgroep aan te spreken op je website en mensen te motiveren om deel te nemen aan je activiteiten. Telkens weer is het zoeken naar hoe je die doelgroep in beweging krijgt en stimuleert om meer en/of anders te participeren. "Het 7E-model is uitermate geschikt om hierover na te denken en zo stapsgewijs gedrag te doen stellen en te veranderen", aldus Davy De Laeter. Hij illustreerde die stelling met tal van voorbeelden van digitale publieksbemiddeling.

Karen Schilders focuste op de aanwending van nieuwe en bestaande digitale tools die je organisatie kunnen ondersteunen. "Er zijn tegenwoordig een pak digitale tools beschikbaar die kunnen helpen om de efficiëntie binnen je organisatie te verbeteren", zegt Schilders. "Die tools kunnen de communicatie vlotter doen lopen of kunnen je gewoon een pak geld besparen. Ze zijn vaak niet duur en ook voor een kleine organisatie niet moeilijk toe te passen." CultuurNet en VIAA gaven in deze sessie een praktisch inzicht in hoe zij een aantal breed inzetbare tools gebruiken binnen hun eigen organisaties.