Begin 2022. De wereld bekomt van de corona-pandemie. Samen met de eerste lentezon komen ook in België de mensen weer buiten. Ook de brede cultuursector, die het tijdens de coronacrisis moeilijk had. Dat zien we aan de cijfers van de UiTdatabank. In 2022 telt de UiTdatabank alweer 62.000 cultuuractiviteiten terwijl er in de coronajaren slechts 40.000 ingevoerd zijn.

Relance blijft uit

Maar tot zover het positieve nieuws. Heel wat cultuurorganisaties trekken aan de alarmbel want het publiek vindt niet meteen de weg terug naar de zalen. Er worden soms tot de helft minder tickets verkocht bij theatervoorstellingen en concerten. En ook de socio-culturele sector moet het voorlopig met minder deelnemers en vrijwilligers stellen.

Dit blijkt ook uit de cijfers uit de vierde participatiesurvey. Vooral voor zaalvoorstellingen blijft de relance na corona beperkt, en flink onder het niveau van voordien. Daarbij blijken vooral de ouderen terughoudend.

Beleef Weer Meer

Tijd om daar wat aan te doen dus. Onder impuls van de Vlaamse overheid slaan (socio-)culturele spelers, de VRT, publiq en Toerisme Vlaanderen de handen in elkaar om een brede relance-campagne te voeren, om op korte termijn de passieve én actieve cultuurliefhebber te heractiveren. Een campagne gericht op bezoekers, vrijwilligers en amateurkunstenaars, die beleving centraal stelt, met de slogan Beleef Weer Meer.

Met zeven verschillende beelden zet de campagne de brede cultuursector in de kijker. Dankzij tal van grafische dragers en afgeleiden is ze bovendien ruim toepasbaar door verschillende partners en lokale instanties. Cultuurhuizen, verenigingen, musea,... kunnen de beelden en templates naar hartenlust afstemmen op hun lokale boodschap.

De campagne loopt in drie golven vanaf mei tot oktober 2022. Enerzijds is er de de nationale bovenlokale campagne, met spots op tv en radio, affiches en online en social ads. Hier verwijzen we steeds naar UiTinVlaanderen.be. Vrijetijdsorganisatoren, koepelorganisaties en lokale besturen gaan ondertussen aan de slag met het campagnemateriaal om lokaal mee te surfen op deze campagne.

Cijfers die eruit springen

Op uitinvlaanderen.be staat van mei tot oktober permanent Beleef Weer Meer-gerelateerde inspiratie in de kijker. In die periode registreren we 15 miljoen pageviews door 3 miljoen bezoekers. Ook in de nieuwsbrieven van UiTinVlaanderen ligt de focus op de campagne, wat meer dan 35.000 kliks oplevert naar pagina’s met Beleef Weer Meer-gerelateerde artikels. De campagne op de sociale mediakanalen van UiTinVlaanderen levert dan weer meer dan 18.000 kliks op.

Sterke lokale acties

Ook de organisatoren en gemeentebesturen zitten niet stil. Meer dan 150 organisaties volgen de infosessies die hen op weg zetten om zelf met de campagne aan de slag te gaan. En meer dan 300 organisatoren, koepels en lokale besturen zetten de campagne in om hun aanbod weer onder de aandacht te brengen. Tot slot springen ook enkele UiTPAS-regio’s op de kar om hun pashouders weer meer aan het participeren te krijgen.

Concrete opbrengst

De campagne evalueren naar aantal effectief verkochte tickets of bezette theaterstoelen is moeilijk. Wel weten we dankzij bovengenoemde cijfers dat de campagne een groot bereik gehad heeft, bovenlokaal en lokaal, en dus absoluut zaadjes heeft geplant bij het publiek. De herkenbaarheid van de beelden, emoties en beleving heeft in die zin zijn effect dus niet gemist. Ook de lokale partners zelf werden door de infosessies aangemoedigd om werk te maken van relance, al dan niet in Beleef Weer Meer-thema.

Wat leren we uit de Beleef Weer Meer-campagne?

  • Uniformiteit in een collectieve 360°-campagne werkt versterkend.

  • Door de beleving en universele emoties van de cultuurparticipant centraal te stellen blijkt de campagne makkelijk inzetbaar voor een breed spectrum van cultuuraanbieders.

  • Doorverwijzingen vanuit de campagne naar de reguliere vrijetijdsagenda's (UiTagenda's) blijven cruciaal, maar redactionele content biedt een grote meerwaarde om potentiële participanten te inspireren.

  • Effectmeting op het vlak van vrijetijdsparticipatie is niet altijd evident, maar wel waardevol.

Els Van Bosbeke
Onderzoek

Hoe gaat het met de vrijetijdsparticipatie in Vlaanderen?

09 nov. 2022

Op 8 november werden de eerste resultaten bekend gemaakt van de vierde participatiesurvey: een langlopend onderzoek dat sinds 2004 in kaart brengt of en hoe vaak de Vlaming deelneemt aan sociale, sportieve en culturele activiteiten. Wat blijkt? Globaal gezien vertonen de cijfers een positieve trend - al zijn er ook redenen tot bezorgdheid.

Meer lezen

UiTPAS in 2022

04 jan 2023

Lees mee wat we samen met onze partners in 2022 realiseerden en hoe jij hier komend jaar mee aan de slag kunt.

Meer lezen

De UiTdatabank in vogelvlucht

23 jan 2023

2022 zit erop, dus tijd voor een terugblik!

Meer lezen