publiq berichtte eerder al over de resultaten van de meest recente Vlaamse participatiesurvey, uitgevoerd door verschillende Vlaamse onderzoeksinstituten. Het onderzoek van cultuurmarketing.nl boogt op deze resultaten, maar combineert ze met publicaties van brancheverenigingen uit Nederland en cijfers uit het Verenigd Koninkrijk.

Wat wisten we al?

Internationale participatie tijdens (2020-2021) en vlak na corona (begin 2022)

Muziek en theater: internationaal verlies en langzaam herstel

Tijdens de coronapandemie (2020-2021) viel de ticketverkoop voor theater en concerten stil in Vlaanderen, maar ook in Nederland en in het Verenigd Koninkrijk. Uit de Vlaamse participatiesurvey, maar ook uit lokaal onderzoek van bijvoorbeeld Utrecht Marketing, blijkt dat in 2022 het herstel werd ingezet, maar dat gebeurt langzaam - de cijfers hebben nog niet het niveau van 2019 bereikt.

Filmtheaters en bioscopen - internationaal verlies en langzaam herstel

Internationaal gezien nam het bezoek aan filmtheaters en bioscopen stevig af, en voor zover beschikbaar zijn de aantallen in 2022 nog steeds lager dan in 2019. Dit bleek ook uit de Vlaamse participatiesurvey.

Campagnebeeld theater - Beleef Weer Meer

Musea - Internationaal verlies, Vlaanderen houdt stand

Internationaal tonen de absolute cijfers een grote terugval van het museumbezoek tijdens corona, en een traag herstel na de laatste lockdown. Ook in Vlaanderen is dat het geval, maar de Vlaamse participatiesurvey wijst wel uit dat de deelname van Vlaamse bezoekers relatief stabiel is gebleven. De terugval was dus vooral te wijten aan het wegblijven van buitenlandse bezoekers.

AfricaMuseum Tervuren

Bibliotheken - Internationaal verlies, Vlaanderen houdt stand

De Nederlandse bibliotheken zagen in 2021 een aanzienlijke afname aan bezoekers optreden ten opzichte van 2019. Het beeld verschilt enigszins van Vlaanderen, waar de bezoekerscijfers van bibliotheken relatief stabiel bleven. Er waren minder uitzonderingen voor bibliotheken in Nederland tijdens de lockdown-periode.

Beleef Weer Meer in de Bib

Wat is nieuw?

Participatiedrempels en toekomstperspectieven voor de Nederlandse podiumsector

In opdracht van het Nationaal Theaterfonds deed Hendrik Beerna onderzoek naar de toekomstperspectieven voor de Nederlandse podiumsector. Hij hield hiervoor een online panelbevaging bij Nederlandse bevolking over hun theaterbezoek (n=1.124) in de periode februari - maart 2022.

Wat leren we uit deze bevraging?

Drempels

Het theaterbezoek in Nederland is in de periode vlak na de lockdown stilgevallen. Voornaamste redenen hiervoor zijn planning (de onzekerheid over afzeggingen) en vrees omtrent gezondheidsrisico’s. Planning is vaker een issue voor de middenleeftijd (35-54) en gezondheidsrisico’s worden meer opgegeven als reden bij 55+. Andere redenen om niet te komen zijn de aantrekkelijkheid van het aanbod, de openingstijden en de kosten. Vooral voor jongeren (-35) zijn kosten en aard van het aanbod belangrijke drempels.

Toekomstperspectieven

Jongeren geven aan dat ze in de toekomst vaker cultuur willen bezoeken, de middenleeftijd wil gewoon weer even vaak gaan als voor corona. Ouderen geven vaker aan dat ze niet van plan zijn om evenveel te gaan als voor corona.

• De vaakst genoemde redenen om minder vaak dan vóór februari 2020 een theater te bezoeken, zijn de kosten van het theaterbezoek (40%) en andere interesses sinds de coronacrisis (37%).
• Meer dan 10% noemt als redenen te weinig (aantrekkelijke) voorstellingen/concerten (28%), gezondheidsredenen (18%) of partner/familie/vrienden die niet of minder vaak naar het theater willen (11%).

Zeker voor theaterzalen in Nederland is het dus zaak om de oudere bezoekers die hun interesse in theater wat zijn verloren tijdens corona terug te enthousiasmeren.

Dit overzicht van bezoekcijfers wordt aangevuld door cultuurmarketing.nl. Check geregeld de site voor updates.