De onderzoekers in de UK verzamelden data op twee manieren:

 • Via de websites van cultuurorganisaties: bereik cultuurpubliek
 • Een bevolkingsonderzoek: bereik brede publiek.

Enkele vaststellingen

De oververtegenwoordiging van bepaalde profielen wordt online nog versterkt: nog meer blanken, ouderen en vrouwen participeren. Mensen met een handicap participeren online verhoudingsgewijs iets meer dan offline maar blijven ondervertegenwoordigd t.o.v. de populatie. Er is ook een sterke toename van participatie uit het buitenland.

Organisaties bereiken met hun online aanbod vooral een publiek dat ze ook al over de vloer kregen (59%) maar het percentage ‘first timers’ stijgt welk.

Waarom participeren ze?

 • Entertainment’ blijft een belangrijke motivator maar daalt sterk t.o.v. het voorjaar 2020: van 57 naar 38%
 • Intellectuele motivatoren zitten sterk in de lift. ‘Iets leren’ is voor 56% van de participanten belangrijk, ‘intellectuele stimulans’ voor 48%.
 • Emotionele motivaties: ‘to boost my mood’ is voor 58% belangrijk, stress- en angstreductie voor 37%. Maar die laatste is voor meer dan de helft van de jongeren wel van toepassing.

Soorten aanbod

 • 33% van de bevolking heeft een voorstelling of evenement bekeken. 17% keek naar een theater- of musicalvoorstelling, 15% naar een concert.
 • Virtuele tours en online collecties en archieven werden elk door 15% van de bevolking bekeken.
 • Deelnemen aan een participatieve activiteit gebeurde door 9%.

Betalen

2/5 heeft al op een of andere manier betaald voor online aanbod:

 • 17% kocht een ticket
 • 19% deed een vrije donatie
 • 11% betaalde via een lidmaatschap

En daarna?

37% van de bevolking zegt online te participeren ook na COVID.

Vlaanderen

In Vlaanderen deed publiq samen met het Kenniscentrum Management, cultuur & beleid (Universiteit Antwerpen) en het Kenniscentrum Cultuur- en Mediaparticipatie (Universiteit Gent – Vrije Universiteit Brussel) eveneens onderzoek naar cultuurparticipatie in en na coronatijden.

We onderzochten in mei 2020 hoe het publiek zijn cultuur- en vrijetijdsparticipatie heeft aangepast in de corona-periode en wat de verwachtingen zijn in een afbouwfase van de maatregelen. Met een kwantitatieve survey en een aantal focusgroepen zochten we antwoorden op deze vragen.

Vervolg

Gezien de omstandigheden herhalen we dit onderzoek. In mei verwachten we de resultaten. Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.