Als invoerder van de UiTdatabank ga je akkoord met de gebruiksvoorwaarden. Daarin staat wat niet en wel mag:

  • geen racistische of pornografische informatie
  • geen politieke activiteiten waarbij uitsluitend één politieke mening geuit wordt (bv. een (partij)toespraak) of waarbij politieke logo's als afbeelding gebruikt worden. Kan dus wel: activiteiten waarbij meer dan één politieke partij of mening aan bod komt, of waarbij geen politiek standpunt ingenomen wordt en het vrijetijdsgehalte de bovenhand heeft (bv. een debat of eetfestijn).
  • geen religieus aanbod: activiteiten die uitsluitend gericht zijn op het uitdragen of belijden van een geloofsovertuiging of cultus, of gericht zijn op een gemeenschap van gelovigen of aanhangers, mag je niet invoeren (bv.. wekelijkse eucharistieviering). Kan wel: activiteiten die geworteld zijn in religie, maar die publiek toegankelijk zijn en waarbij het vrijetijdsaspect primeert (bv. een processie, een optreden in een synagoge, of een rondleiding in een moskee).
  • geen 'objecten', zoals een boek, maar activiteiten
  • geen opleidingen in het verplicht onderwijs
  • geen zoekertjes
  • geen promo voor websites
  • geen hotels, campings, kamers, cafés, restaurants ... Een Valentijnsmenu in een restaurant mag je niet publiceren, maar een optreden in een café wel.
  • geen activiteiten uitsluitend voor bedrijven en hun werknemers (bv. vakbeurzen).
  • geen activiteiten waarbij de verkoop van producten of diensten centraal staat: activiteiten met een puur commercieel doel of activiteiten die reclame maken voor één product of dienst. Kan wel: activiteiten waar meerdere producten, diensten of merken aan de man worden gebracht, en waarbij de vrijetijdsbeleving primeert (bv. markt of beurs).

Voeg geen activiteiten toe die je niet zelf mee organiseert, en waarvoor de organisator in kwestie je geen opdracht gaf tot het promoten.

Chris Jacobs
Neem contact op met
Chris Jacobs
Contentbeheerder

Kan een activiteit verwijderd worden?

Beheerders van de UiTdatabank (medewerkers van steden en gemeenten en publiq vzw) controleren het ingevoerde aanbod. Wanneer een activiteit een van de bovenstaande regels overtreedt, hebben ze volgens de gebruikersovereenkomst, het recht om de activiteit af te wijzen voor publicatie.