Iedereen met een UiTPAS met kansentarief kan vanaf 2021 voordelig bij Willemsfonds participeren.

Een UiTPAS met kansentarief is nog steeds enkel aan te kopen in de gemeente van domicilie. Een UiTPAS zonder kansentarief kunnen deelnemers in heel Vlaanderen en Brussel aanschaffen en gebruiken.

De lokale afdeling Willemsfonds Oostende startte in 2016 al als UiTPAS-partner. Sindsdien is Sonja De Craemer, voorzitter van de Oostendse afdeling, pleitbezorger van UiTPAS. We spraken Sonja samen met Sarah Braet, UiTPAS-coördinator van de stad Oostende.

Hoe is de samenwerking tot stand gekomen?

Sarah: “Toen we de Oostendse cultuurverenigingen wilden informeren over de komst van UiTPAS Oostende, stelden we het project voor op de cultuurraad. Daar heb ik Sonja ontmoet. Ondanks het feit dat UiTPAS in Oostende in zijn kinderschoenen stond en zich nog moest bewijzen, was ze onmiddellijk enthousiast. Samen met enkele andere verenigingen kwam ze naar onze info sessie en ging meteen van start.”

Sonja: “Ik vond het idee van UiTPAS heel interessant en zag onmiddellijk manieren om een nog groter publiek voor onze activiteiten te bereiken. UiTPAS heeft een gigantisch bereik: hierdoor kunnen we als vereniging aan publieksverbreding doen, maar kunnen we ook mensen bereiken die financiële drempels ervaren. Onze bestuursvergadering keurde de samenwerking direct goed: als cultuurvereniging vinden we het belangrijk om ons algemene principe van vorming en ons diverse programma met thema’s gaande van filosofie, politiek, geschiedenis tot religie, muziek en kunst … open te stellen voor iedereen.”

Sonja De Craemer, voorzitter Willemsfonds Oostende

Wat heeft UiTPAS sindsdien teweeg gebracht in jullie afdeling?

Sonja: “We merken dat veel van onze leden, nadat ik UiTPAS aan hen voorstelde, zelf een UiTPAS hebben gekocht. Zij sparen punten bij elke deelname en na het sparen van tien punten kunnen ze een gratis lezing van ons bijwonen. Het is heel fijn om te merken dat dit omruilvoordeel vaak gebruikt wordt. Zo kan je je trouwe leden belonen en inzetten op ledenbinding. Het gebeurt ook dat niet-leden op deze manier deelnemen aan onze activiteiten, met punten die ze elders hebben bijeengespaard.”

Sarah: “Zo zie je dat je door middel van omruilvoordelen ook een nieuw publiek kan aanspreken. Hier kunnen wij als stad ook nog verder op inspelen aan de hand van gerichte mailacties of door omruilvoordelen in de kijker te zetten via de communicatiekanalen van Stad Oostende. Ik krijg al goesting om een nieuwe actie met jullie op te zetten, Sonja! (lacht)”

Sonja: “Momenteel worden de kansentarieven een pak minder toegekend. Dat vind ik best jammer, want uiteindelijk was het zeker ook de bedoeling om drempels omlaag te halen voor mensen in kwetsbare posities.”

Sarah: “Dit is een aspect dat we vanuit UiTPAS Oostende verder willen aanpak ken: binnen onze werkgroep toeleiding (een overlegstructuur tussen UiTPAS-partners en sociale organisaties) willen we op zoek naar structurele initiatieven om deze doelgroep toe te leiden naar het brede vrijetijdsveld.”

Sarah Braet (UiTPAS Oostende)

Welke verwachtingen hebben verenigingen van UiTPAS?

Sarah: “We merkten bij het voorstellen van UiTPAS toch een beetje weerstand bij de verenigingen: velen zagen instappen als ‘extra werk’, terwijl UiTPAS net in het leven werd geroepen om dat te vermijden. Er wordt verwacht dat je de activiteiten invoert in de UiTdatabank, maar dit doen de meeste verenigingen sowieso al. Er is dus niet veel extra werk, maar je krijgt er wel heel veel voor terug. We proberen ervoor te zorgen dat dit van in het begin duidelijk is.”

Sonja: “Aan de balie moet je vervolgens nog de mogelijkheid kunnen bieden om punten te sparen en om te ruilen. Dit doen we ofwel aan de hand van de app op een smartphone of met een kaartlezer aan een laptop. Wij voorzien sowieso al een kassa met een laptop bij onze activiteiten. Door de kaartlezer te gebruiken hebben we zelfs een volledige coronaproof manier om punten te blijven sparen!”

Sarah: “Vanuit de stad voorzien we een opleiding om met de baliesoftware te leren werken. De eerste keer dat het Willemsfonds een UiTPAS-activiteit organiseerde, hebben we een vrijwilliger voorzien om alles in goede banen te leiden. Het ging allemaal heel vlot, dus eigenlijk was dat zelfs niet nodig.”

Heb je als UiTPASregio ook verwachtingen van de verenigingen?

Sarah: “Een belangrijke voorwaarde is een gedeelde visie rond het belang van cultuur - en bij uitbreiding vrije tijd - voor mensen in armoede. We verwachten niet alleen dat het aanbod wordt opgenomen in het UiTPAS-programma, maar dat er effectief wordt ingezet op het warm verwelkomen van de doelgroep. Daarnaast vragen we ook om minstens één omruilvoordeel per jaar aan te bieden en dat er steeds punten gespaard kunnen worden bij activiteiten die plaatsvinden in Oostende.”

Hebben jullie nog een laatste tip voor afdelingen die als UiTPAS-partner willen aansluiten?

Sonja: “Denk, naast alle eerdere tips, ook na over de programmatie. Daar trekken wij zelf veel ruimte voor uit. Zit je niet vast in een stramien? Is er ruimte voor nieuwe initiatieven? Welke doelgroepen kan je daarmee bereiken en eventueel via UiTPAS aanspreken?”

Sarah: “Ik onthoud vooral dat omruilvoordelen wel degelijk werken om een nieuw publiek te bereiken. Wil je aan de slag met UiTPAS? Maak dan zeker werk van een aantrekkelijk voordelenpakket en bekijk met de lokale UiTPAS-trekker hoe je die het beste in de kijker kan zetten!”

Wil je al organisatie ook bovenlokaal aanbod met UiTPAS inrichten? Dan:

  • bereik je een nieuw en breder publiek
  • neem je (financiële) drempels weg voor mensen in armoede
Helene D'Haeseleer
Neem contact op met
Helene D'Haeseleer
Partnermedewerker UiTnetwerk
email hidden; JavaScript is required
JavaScript is required to reveal this message.

Bovenlokaal UiTPASaanbod?

Vandaag zijn er 58 UiTPAS-steden of -gemeenten, verspreid over 15 UiTPAS regio’s. Al meer dan 2300 organisatoren in Vlaanderen en Brussel nemen deel aan het UiTPAS-programma van hun stad of gemeente. Op deze manier kunnen zij korting bieden op hun vrijetijdsaanbod aan pashouders met kansenstatuut uit hun eigen regio of gemeente. Van steeds meer organisatoren krijgen we echter de vraag om uit die grenzen te kunnen breken, en hun vrijetijdsaanbod bovenlokaal open te stellen.

Als bovenlokale aanbieder kies je er dus voor om je aanbod ook buiten de stads- of gemeentegrenzen open te stellen, voor pashouders met kansentarief over heel Vlaanderen en Brussel. Dat kan als cultuurhuis met publiek uit alle provincies, maar ook als sportvereniging of zelfs sportfederatie, koepelorganisatie, jeugdbeweging, … Zowel evenementen en activiteiten met een bovenlokaal karakter als lidgelden kunnen in aanmerking komen om in het bovenlokale UiTPAS-aanbod opgenomen te worden.

Een (of meerdere) Willemsfondsafdeling(en) in jouw regio of gemeente die niet mag ontbreken in jouw UiTPAS-aanbod? Contacteer Pascale Braeckman via pascale.braeckman@willemsfonds.be.

Bovenlokaal UiTPAS-aanbod

Maak je aanbod toegankelijk voor een groter publiek met UiTPAS. Hoe doe je dat en welke voordelen haal je hieruit?

Meer lezen
Praktijkvoorbeeld

Gezinsbond is nieuwe bovenlokale UiTPAS-partner

04 feb. 2021

Zo wordt Gezinsbond nog een stukje toegankelijker voor meer mensen in heel Vlaanderen! De lokale afdeling van Hofstade vertelt over hun ervaring met UiTPAS.

Meer lezen