In mei hield de Roadtrip Cultuureducatie van publiq halt in Leuven om het te hebben over vrijhavens (voor jongeren) waar veerkracht en verandering de toon zetten. Binnen de gastvrijheid van Stelplaats Leuven keken we samen over de grens naar internationale voorbeelden. Andreea Iager Tako van het Roemeense AMBASADA vertelt hoe zij het in Timisoara deed, en doet.

De vibe van initiatief

AMBASADA is een van de belangrijke plekken binnen het Europese project Subtopia, dat de afgelopen twee jaren creatieve vrijhavens met elkaar verbond om kennis uit te wisselen en van elkaar te leren. Iager Tako noemde AMBASADA zelf een resilience space en licht toe hoe de plek ontstond en groeide. Zoals steeds gebeurde dat… bottom-up.

Iager Tako: “AMBASADA is eigenlijk de permanente verankering van wat begon als een festival dat sinds 2006 in Timisoara wordt georganiseerd. Het brengt de verschillende gemeenschappen samen die bezig zijn met muziek, ecologie, design, … Allemaal zijn ze grassroots ontstaan maar we beseften op een gegeven moment dat we bijzonder weinig afwisten van elkaar en van elkaars topics. Om elkaar beter te leren kennen was er een fysieke ruimte nodig - een plek en een gelegenheid om elkaar te ontmoeten.”

Was het makkelijk om zo’n ruimte te vinden?
Iager Tako: “Neen. Roemenië is sowieso een moeilijke context voor vrijhavens. Er is weinig systemische ondersteuning, weinig publiek-private samenwerking. De meeste industriële gebouwen in Roemenië zijn in privéhanden. Uiteindelijk konden we een voormalige hoedenfabriek huren en werd dat de uitvalsbasis voor onze gemeenschappen. De werkingen die erin verzameld werden gingen heel breed - AMBASADA heeft nooit de bedoeling gehad zich een welbepaald topic toe te eigenen. Belangrijker is dat het een plek is met een vibe: de vibe van initiatief. We ondersteunen dus een heel wijde range aan groepen, met als gemeenschappelijke noemer dat ze een creatief idee hebben, dat ze willen realiseren.”

De betrokkenheid van jongeren

AMBASADA is dus niet specifiek gericht op jongeren?

Iager Tako: “Neen. Het is een natuurlijke verzamelplek voor jongeren, maar geen specifieke ‘jongerenplek’. Ik denk dat het niet veel zin heeft ‘de’ jongeren te proberen binnenhalen. Je moet je verhouden tot de thema’s waarmee jongeren bezig zijn - ecologie, discriminatie, mentale gezondheid - en als je daarrond werkt, wordt je plek vanzelf een magneet. In AMBASADA komen effectief heel wat jongereninitiatieven samen - omdat wij hun energie ondersteunen, niet omdat het jongeren zijn.”

Hoe weet je precies wat die topics zijn waarvoor jongeren buitenkomen?
Iager Tako: “Vraag het hen! (lacht) Het is belangrijk om uit je kantoortje te komen en hen actief op te zoeken - op scholen, in clubs, op de plekken waar ze zijn. Om hun perspectief en realiteit ten volle te begrijpen moet je empathisch te werk gaan, ook al kost dat dan tijd, energie en budget. Maar het loont: eens ze de weg hebben gevonden, eens ze ergens de waarde van inzien, zijn deze jongeren erg geëngageerd.”

Eigenaarschap

Hoe zorg je ervoor dat alle ‘bewoners’ van zo’n vrijhaven zich mede-verantwoordelijk voelen? Hoe installeer je ownership?

Iager Tako: “Om te beginnen door zelf genereus te zijn: bij AMBASADA hoeven de organisaties niet te betalen voor de plek. Daarnaast hebben we ervaren dat er toch altijd één aanspreekpunt moet zijn. Bij ons is dat de community builder, die belangrijk is in het creëren van ontmoeting en samenwerking tussen de verschillende bewoners. Hij bepaalt uiteraard niet wat de organisaties doen of laten. Hij schept wel een stevig kader, een framework waarbinnen veilig en coöperatief kan worden gewerkt.”

Woorden als ‘actief’ en ‘energie’ komen vaak terug in het pleidooi dat je voert. Ik associeer die met sterke, zelfbewuste burgers die hun stem laten horen. Maar er zijn ook heel wat mensen die introvert zijn, moeite hebben om hun stem te verheffen. Hoe betrek je die?

Iager Tako: “(denkt na) Dat is een goede vraag. Participatie en deelnemerschap moeten optioneel blijven - het mag geen top-down eis worden. Bovendien moeten de mensen die willen deelnemen beschikken over de juiste context en informatie, anders is hun engagement een lege doos. Je deelnemers zijn geen schakeltje in jouw grotere plan - ze dragen mee jouw plan, en moeten daar persoonlijk ook de voordelen van ondervinden. Ik denk dat het de kwestie is om voor meer introverte mensen te zoeken naar deze juiste ‘voordelen’ - te zoeken naar een rol of een functie binnen de organisatie die hen past. Zodat ze zichtbaar kunnen worden op een manier waarbinnen ze zich veilig voelen.”

Vloeibare inhoud

Hoe voorkom je dat dit soort bottom-up plekken - eens ze gesubsidieerd zijn, eens ze een vaste plek bezetten - geïnstitutionaliseerd raakt?

Iager Tako: “Institutionalisering sluipt binnen in een plek wanneer een centrale macht de agenda’s gaat bepalen van de deelnemers: wat ze moeten doen, wanneer ze het moeten doen. Ik ben ervan overtuigd dat een vast kader, een stevig framework, niet leidt tot institutionalisering - integendeel. Het is de basisvoorwaarde om in vertrouwen en wederzijds respect met elkaar samen te werken. Zolang wat aan de binnenkant van dat kader gebeurt fluïde is. De uitkomst moet ten alle tijde unscripted blijven.”

Meer weten over vrijhavens?

Benieuwd naar het Europses uitwisselingsproject Subtopia? Lees de publicatie met de belangrijkste inzichten of bekijk de video.

Dit was de Roadtrip Cultuureducatie 2023

In 2023 organiseerde publiq voor een vijfde keer de Roadtrip Cultuureducatie. Met vier evenementen verkenden we diverse thema’s die raken aan het brede begrip cultuureducatie om elkaar te inspireren en te verrijken.

Ik ben benieuwd
Praktijkvoorbeeld

Het Bos: een open plek waar jongeren thuiskomen

30 nov. 2021

Volgens de jongeren die in Het Bos over de vloer komen, is is “het een plek waar je thuis kan komen”. Hoe Het Bos daarin slaagt, kom je te weten in dit praktijkfilmpje.

Meer lezen
Praktijkvoorbeeld

BROEI: doe- en denkplek voor de nieuwe generatie

30 nov. 2021

BROEI is een tijdelijk platform dat ruimte biedt om te doen, denken, experimenteren en maken. In dit praktijkfilmpje vertelt Marie Vanderghote (coördinator & co-founder) waarom BROEI zich doe- en denkplek voor de nieuwe generatie noemt.

Meer lezen