STAP 1: Naar CHIPKA

CHIPKA, het stadsmagazine van Aalst, werd opgericht aan het begin van 2015 en staat voor een blad 'met een eigenzinnig kantje', een sterke nadruk op beeld én een eigen huisstijl. Daarmee krijgt de (vroegere) UiTkalender een eigen en een volwaardige plaats binnen het beleid.

De uitgave lijkt te werken en zet zelfs aan om verder te bouwen, aangezien steeds meer de nood bestaat om ook het aanbod voor kinderen van Aalst een eigen plaats te geven. Activiteiten waren er zeker al, maar die zaten verspreid in allerlei hoekjes (flyers, artikels in ‘Denderend Aalst’, de UiTkalender,...) en kwamen niet samen onder één gemeenschappelijke noemer.

STAP 2: Van CHIPKA naar CHIPKAdee

In september 2015 werd het nieuwe CHIPKA-zusje/broertje geboren, namelijk CHIPKAdee. CHIPKAdee biedt één plaats, zowel op digitaal niveau als in print, waar je alle activiteiten voor kinderen van 0 tot 18 jaar in Aalst terug kan vinden. Om die reden wordt het blad ook verdeeld op strategische plaatsen zoals in de scholen, en voor de ouders bij de dienst Toerisme, ‘t Gasthuys- Stedelijk Museum Aalst, de bib, de dienst Onthaal, cultuurcentrum De Werf en het OCMW.

De eerste editie focuste nog op het aanbod van de stad zelf, maar vanaf editie nummer 2 krijgen eveneens alle verenigingen of organisaties in het Aalstse de mogelijkheid om hun activiteiten voor kind en jeugd in het blad tentoon te stellen. Reken daarbij nog de focus op UiTPAS-activiteiten, een systeem om vrijetijdsparticipatie aan te moedigen waarbij mensen in armoede naast de te verzamelen voordelen ook korting krijgen, en dan staat Aalst met CHIPKAdee een stap dichter bij een inclusieve vrijetijdscommunicatie.

STAP 3: Tot een CHIPKA-familie

Ook na CHIPKAdee worden er nog twee doelgroepgerichte bladen aan de CHIPKA-familie toegevoegd: de sportgids en Retro. Het eerste richt zich tot sporters, terwijl het tweede de senioren voor zijn rekening neemt. Allemaal verschijnen ze in dezelfde huisstijl en binnen het CHIPKA-familieverband.

STAP 4: De toekomst

Wat brengt de toekomst? Een volgende CHIPKA-telg misschien? Met de creatie van #CHIPKAdee breit Aalst in ieder geval aan een digitaal luik om nog meer in te zetten op het community-gevoel.