Tijdens de Expeditie "Jong & divers publiek” namen publiq en hybried vzw samen met verschillende cultuurorganisaties hun publiekswerking onder de loep. Om beter te kunnen inspelen op het bereiken van een jong, divers publiek analyseerden de organisaties de specifieke drempels voor deze doelgroep. Tijdens de analyse werd extra aandacht besteed aan de fysieke ruimtes, het personeelsbestand en het publiek. Hoe kan je met enkele concrete ingrepen meer impact genereren? De tips & tricks die hierover tijdens de Expeditie aan bod kwamen sommen we voor je op.

PERSONEEL: onderzoek de aanwezige drempels

Hoe kan het personeelsbestand van jouw organisatie bijdragen aan een jonger en diverser publiek? Onthoud dat de samenstelling van het personeelsbestand de samenstelling van het publiek weerspiegelt. Welke referentiekaders zijn in jouw organisatie vertegenwoordigd? Welke perspectieven mis je nog? Breng het personeelsbestand in kaart en werk aan een personeels- en bestuurssamenstelling die zoveel mogelijk stemmen representeert. Deze tips helpen je verder op weg.

1. Werk aan de interne organisatiecultuur

 • Werk je met stagiairs en vrijwilligers om je personeelsbestand divers te maken? Neem hen niet voor even aan boord, maar voorzie de mogelijkheid om door te groeien naar een vaste functie.

 • Ontbreekt er binnen jouw organisatie betrokkenheid bij enkele collega’s? Probeer hen op verschillende manier bij je plannen te betrekken. Bekijk bijvoorbeeld samen met hen de samenstelling van het programma of de communicatiestrategie.

 • Kan je hulp gebruiken bij de interne organisatie van het personeelsbestand? Neem contact op met het Agentschap Integratie & Inburgering. Het agentschap kan je op weg helpen met opleidingen en tips.

2. Toets vacatures af op toegankelijkheid

 • Ga na welke mogelijke drempels potentiële kandidaten kunnen ervaren bij het lezen van de vacature. Hoe leesbaar is jouw vacature? Is het vereiste diploma en de waslijst aan competenties voor de ‘ideale’ kandidaat noodzakelijk?

 • Wil je graag toegankelijke vacatures schrijven? Ook hiervoor kan je hulp van het Agentschap Integratie & Inburgering inschakelen.

3. Maak een meldingsprocedure aan voor situaties van discriminatie

 • Voorzie voor het hele personeelsbestand de mogelijkheid om situaties van discriminatie in vertrouwen aan te kaarten. Dat kan via een vertrouwenspersoon of meldingspunt.

 • Wil je een vertrouwenspersoon aanstellen? Geef de collega met het mandaat daadkracht. Stel een collega aan die interculturele competenties heeft of laat de vertrouwenspersoon een opleiding volgen.

 • Is er een specifieke procedure, vertrouwenspersoon of meldingspunt? Communiceer deze tools aan het hele personeelsbestand en geef ze mee aan nieuwe medewerkers. Zo krijgt iedereen de kans om hier optimaal gebruik van te maken.

4. Toets het diversiteitsbeleid af bij externe partners die expertise hebben rond specifieke thema’s

Houd je diversiteitsplan of -beleid niet intern, maar klop aan bij experts of andere organisaties die hierop willen inzetten. Vraag hen om raad of input en sta open voor hun feedback. Probeer ruimte in je plan te voorzien zodat je makkelijker te kan inspelen op het ingewonnen advies.

5. Verspreid vacatures via kanalen die een breder publiek bereiken

Probeer je vacatures ook via de niet-reguliere kanalen te verspreiden. Dat kunnen bijvoorbeeld middenveldorganisaties zijn, die bepaalde doelgroepen aanspreken, of gesloten facebookgroepen. Ga na of je jouw kritische vrienden, ambassadeurs of vrijwilligers kunt inschakelen voor de verspreiding van vacatures.

PUBLIEK: zoek actief meerstemmigheid op

Sluit jouw werking aan bij het publiek dat je wil bereiken? Hoe kan je dat publiek beter betrekken bij jouw organisatie? Breng in kaart welke gemeenschappen en organisaties zich dichtbij bevinden. Zijn de stemmen van die groepen al vertegenwoordigd? Speel met je werking niet alleen in op je eigen referentiekader, maar leg het naast het kader van anderen.

1. Werk samen met de gemeenschappen uit de buurt

 • Betrek de bewoners en gemeenschappen uit de buurt bij jouw werking. Doe een beroep op hen bij de samenstelling van het programma of vraag hen om advies. Probeer naar een gelijkwaardige samenwerking te streven en raadpleeg hen niet om schijnredenen.

 • Werk met cultuurambassadeurs. Laat hen hun eigen netwerk aanspreken en mobiliseren.

 • Ga bij de collega’s van je team na wie de rol van brugfiguur tussen de organisatie en haar bezoekers wil opnemen.

2. Verken nieuwe platformen op een authentieke manier

Wil je experimenteren met nieuwe platformen om nieuwe doelgroepen aan te trekken? Wees dan authentiek. Beschouw de gebruikers van die platformen als experts en durf jouw werk uit handen geven.

3. Zoek kritische vrienden

Ga op zoek naar experts, ervaringsdeskundigen of verwante organisaties en stel een adviesorgaan samen. Laat deze kritische vrienden tegen betaling jouw diversiteitsbeleid of -plan, aanbod en communicatiestrategieën onder de loep nemen. Wil je graag collega’s betrekken bij je plannen? Ook hen kan je inschakelen als kritische vriend.

4. Durf de bal misslaan en leer uit je fouten

Verandering gaat gepaard met vallen en opstaan. Durf fouten te maken, ook als je die moet verantwoorden. Neem de tijd om andere mogelijkheden te verkennen.

PLACE: creëer een safe space

Hoe richt je jouw organisatie als een safe space in? Hoe veilig voelen de ruimtes van jouw organisatie aan? Zijn ze toegankelijk en laagdrempelig? Kan elke bezoeker er los van vooroordelen en beoordeling zichzelf zijn? Kortom, hoe creëer je als organisatie een ruimte waar elke bezoeker zich veilig en gerepresenteerd voelt?

 • Zet in op korte communicatielijnen. Voorzie een direct aanspreekpunt in de ruimte zodat er een directe contactlijn tussen de organisatie en het publiek ontstaat.

 • Richt creatieve, prikkelende ruimtes in waar er weinig regels zijn. Leg de nadruk op ‘wat wel mag’ en niet op ‘wat er niet mag’.

 • Als het publiek zich toch aan bepaalde regels of afspraken moet houden, communiceer hierover dan helder en transparant. Met duidelijk communicatie kan je onderhuidse spanningen vermijden.

 • Voorzie naast duidelijke afspraken ook transparante informatie. Hoe communiceer je over de openingsuren, kostprijs, aanbod, … ? En in welke taal?

 • Zet in op een warm onthaal.Het eerste wat het publiek ziet is de fysieke locatie waar je activiteiten doorgaan. Ziet die er laagdrempelig uit? Is de houding van begeleiders, gidsen en docenten open?

 • Erken de meerstemmigheid van de verschillende groepen die over de vloer komen, maar focus ook op het ‘gedeelde’. Ga dus op zoek naar verbinding.

Meer weten over het bereiken van een jong & divers publiek?

Deze tips & tricks vloeien voort uit de uitwisseling tussen verschillende cultuurorganisaties tijdens de Expeditie "Jong & divers publiek”. Op zoek naar meer gedeelde kennis en ervaringen van de Expeditie? Raadpleeg onze artikels over organisatieverandering en cultuursensitieve communicatie.

Dit was het publiqForum 2021

Op 7, 8 en 9 december waren meer dan 200 collega’s aanwezig op het online publiqForum! Het waren drie dagen bomvol inspiratie, uitwisseling en boeiende praktijkverhalen. Vind hier de artikels, praktijkvoorbeelden, presentaties, opnamen etc. van het publiqForum 2021.

Meer lezen