Weinig evenementen zijn zo verbindend als de kermis: tussen het spookhuis, de paardenmolen en de achtbaan vinden mensen van alle leeftijden en achtergronden elkaar. Alleen de prijs van de attracties vormt soms een obstakel… In Kortrijk zette men UiTPAS in om ook mensen in armoede naar de kermis toe te leiden. Hoe dat gebeurde, lees je hier.

Stad Kortrijk deed al enkele succesvolle experimenten. UiTPAS-coördinator Fien Vandenheede licht toe hoe ze het aanpakten en welke feedback ze kregen uit de vorige editie.

Vandenheede: “Kermissen zijn een volks gebeuren waarop de hele gemeenschap samenkomt en waar kinderen zich verwonderen en plezier beleven. De attracties zijn echter niet goedkoop. In Kortrijk gaan we voor zo weinig mogelijk drempels en dus vonden we het belangrijk om ook de jaarlijkse Paasfoor en onze Winterfoor mee in het UiTPAS-aanbod te trekken.”

© David Barbe

Vooraf tickets kopen

Hoe ging dit allemaal in zijn werk? De centrale bibliotheek, het Sociaal Huis en alle wijkcentra in het centrum en de deelgemeenten fungeerden als ‘verkooppunten’ onder de gemeenschappelijke UiTPAS-balie ‘Stadhuis Kortrijk’. (In de praktijk bleek de centrale bibliotheek het belangrijkste verkooppunt.) Op al deze plaatsen konden pashouders met recht op het kansentarief vooraf tickets kopen, en hiermee genieten van alle attracties. Ze gaven de tickets af aan de betreffende kraampjes en moesten niet meer ter plaatse betalen.

Op het einde werden de afgegeven tickets van de foor per kraam verzameld voor de financiële afhandeling. Op deze manier werd vermeden dat elk foorkraam apart met de UiTPAS balie-app moest werken.

Wat betreft de ticketprijzen koos Kortrijk er bewust voor om niet te werken met 20% van de prijs op de verschillende kraamtarieven. Dit om het haalbaar te houden voor de baliemedewerkers. Elk ticket kostte daarom 1 euro voor de pashouder, ongeacht het tarief aan het foorkraam waar het ticket werd gebruikt. Ook waren verschillende types tickets voorzien, met het oog op de financiële afhandeling achteraf. Dit omdat de foorkramers te kennen gaven dat prijzenkramen hogere kosten hebben dan pure attracties. Pashouders konden zo maximaal 5 tickets kopen voor een attractie, 3 tickets voor een prijzenkraam of een ticket ter waarde van 5 euro voor een eetkraam.

vrijwilliger aan de UiTPAS-balie

Maximaal succes, minimale communicatie

Vandenheede: “Omdat het initiatief pas redelijk laat vorm kreeg, waren de communicatiemogelijkheden beperkt. We hebben gecommuniceerd via het stadsmagazine, via sociale media en via de website van de Paasfoor. Ondanks die late communicatie is de actie een gigantisch succes geworden! Bijna 2000 personen in armoede hebben de kans gekregen om aan de kermis deel te nemen. De overgrote meerderheid kwam uit Kortrijk zelf, een driehonderdtal mensen kwamen uit de bredere regio Zuidwest.”

Evaluatie

De actie werd over het algemeen positief onthaald. Dat neemt niet weg dat er wel wat aandachtspunten zijn om mee te nemen, vertelt Fien Vandenheede. “Eerst en vooral zorgde de ticketverkoop voor een enorme impact op de verkooppunten, zeker als er voor de mensen nog een UiTPAS moest aangemaakt worden. Daarnaast waren niet alle foorkramers even goed van het systeem op de hoogte, en zorgden de verschillende types bonnetjes die in omloop waren voor een trage financiële afhandeling achteraf, met ontevreden foorkramers tot gevolg. Tenslotte was ook de financiële last voor Kortrijk niet min.”

Wat leerde UiTPAS Kortrijk hieruit?

Om in te spelen op deze tekortkomingen, heeft Kortrijk nu een aantal actiepunten opgesteld om in 2023 de kermisactie vlotter te laten verlopen. Fien Vandenheede somt ze op:

  • “We houden de verkoop dit jaar gecentraliseerd, en we schakelen jobstudenten in. We willen ook het infopunt Toerisme inschakelen als nieuw centraal verkooppunt. Hier kunnen mensen zeven dagen op zeven terecht.”
  • “Omdat we vorig jaar ook enkele gevallen van oneigenlijk ticketgebruik hebben vastgesteld, voorzien we dit jaar bedrukte jetons. Deze zijn niet makkelijk na te maken."

  • “Ook vereenvoudigen we de tickets. We voorzien dit jaar slechts 1 type jeton met vaste waarde. Pashouders met kansenstatuut kunnen maximaal 3 jetons aankopen, en enkel de ‘meedraai-attracties’ zijn opgenomen in het aanbod. De prijzenkramen of eetkramen doen niet meer mee. Op deze manier hebben de foorkramers geen extra kosten bij een deelname, want de attractie draait toch.”

  • “Daarnaast gaan we de communicatie beter aanpakken. We gaan onder andere verschillende communicatieacties doen in functie van de doelgroepen: baliemedewerkers, foorkramers en mensen in armoede.”

Try-out op de Kerstfoor

Deze verbeteracties werden al eens uitgetest met een kleiner aantal foorkramers tijdens de Kerstfoor 2022 op Winter in Kortrijk - als een soort ‘generale repetitie’. Alles verliep vlot. Laat de Paasfoor dus maar komen!

© David Barbe

Eendjes vissen, punten sparen?

Juist door hun laagdrempeligheid en brede bereik zijn kermissen de ideale plek om alle UiTPAS-houders punten te laten sparen. Dat kan via een QR-code. Kortrijk plaatst dit jaar UiTPAS QR-codes op de infoborden op de verschillende foorpleinen.

Mobiel sparen zonder zuil
Tips & tricks
Meer lezen
Meer lezen