Met trots stellen we jou de publicatie Uit de Schaduw: de ontwikkeling van kunst- en cultuureducatie in de vrije tijd in Vlaanderen voor. Deze publicatie zoomt in op verschillende aspecten uit de geschiedenis van kunst- en cultuureducatie. Een overzicht, maar niet met als doel of pretentie om volledig te zijn. Wel wil ze jou als lezer informeren en vooral ook inspireren vanuit de expertise van mensen uit het veld en onderzoekers die betrokken waren en zijn bij kunst- en cultuureducatie in de vrije tijd.

Veel dank gaat uit naar de redacteurs van deze publicatie: Jan Staes en Tijl Bossuyt.

Ook willen we graag al de auteurs en geïnterviewden bedanken voor hun medewerking: Free De Backer, Jan De Braeckeleer, Franky Devos, Fred D'hont, Willem Elias, Freddy Marien, Annemie Morbee, Mulanga Nkolo, Jessy Siongers, Isa Van Dorsellaer, Eline Van Hoye, Stefaan Vandelacluze, Tijs Vastesaeger, Elke Verhaeghe, Gerhard Verfaillie, Lode Vermeersch, Marc Verstappen, Tom Willox en Barbara Wijckmans.

Je kan de online versie van de publicatie downloaden nadat je onderstaand formulier hebt ingevuld.

*
*
*
*
*

Meer cultuureducatie voor jou?

In onze kenniswerking besteden we heel wat aandacht aan cultuureducatie met boeiende praktijkvoorbeelden en events waarbij inspiratie, kennisdeling en ontmoeting centraal staan. En misschien is ons netwerk Vitamine C wel iets voor jou?

Vitamine C netwerk logo

Netwerk Vitamine C

Ligt cultuureducatie in de vrije tijd je nauw aan het hart? Wil je je steentje bijdragen aan het delen van ervaring en inspiratie? Wil je mee richting geven aan de kenniswerking van publiq rond cultuureducatie in de vrije tijd?

Word radar van het netwerk
Sfeerbeeld roadtrip cultuureducatie

Kennis rond cultuureducatie

Onze expertise over hoe mensen groeien door en in cultuur

Meer weten
Bekijk de kalender