Functieomschrijving

JES vzw is een jeugdorganisatie voor alle kinderen en jongeren in Antwerpen/Brussel/Gent. We ondersteunen hen op het vlak van vrije tijd, onderwijs, werk, opleiding en welzijn.

FUNCTIE

De straathoekwerker gaat actief en vindplaatsgericht op zoek naar jongeren in een kwetsbare positie en biedt hen gepaste ondersteuning aan op alle mogelijke levensdomeinen (werk, onderwijs, justitie, mentaal welzijn, huisvesting,…) en in de realisatie van fundamentele grondrechten. Dit gebeurt vraaggericht, op maat en op het tempo van de jongeren. De straathoekwerker speelt een coachende en ondersteunende rol. Hij/zij werkt vanuit een vertrouwensrelatie, biedt een luisterend oor en legt actief bruggen naar en werkt samen met dienst- en hulpverleningsorganisaties en gespecialiseerde diensten.

Het straathoekwerkteam (een team van 10 personen) is actief in de Brusselse kanaalzone (Oud-Molenbeek, Kuregem, Anneessens). Straathoekwerkers stappen zelf op de jongeren af. Door de leefwereld van jongeren op te zoeken, bereiken straathoekwerkers jongeren die anderen niet bereiken. De straathoekwerkers werken op het tempo en het ritme van de jongeren. Onvoorwaardelijkheid en vertrouwen zijn hier de sleutelwoorden. De groepswerkers van het team gaan collectief met jongeren aan de slag vanuit het potentieel en de talenten van jongeren. De signaalwerker gaat tot slot politiserend en beleidsgericht aan de slag met structurele problemen, hiaten en uitdagingen op lokaal en bovenlokaal niveau.

Concreet omvat de functie volgende zaken:

  • Je gaat vindplaatsgericht op zoek naar en maakt contact met jongeren tot 35 jaar in een maatschappelijk kwetsbare positie in Molenbeek
  • Je ondersteunt de jongeren op alle levensdomeinen. Je bouwt een vertrouwensrelatie op en biedt hen een luisterend oor. Samen met hen ga je op zoek naar gepaste oplossingen.
  • Je bouwt een netwerk op van relevante organisaties en legt actief bruggen naar dienst- en hulpverleningsorganisaties en gespecialiseerde diensten.
  • Je werkt samen met de tewerkstellings- en vrijetijdsprojecten van JES Brussel.
  • Je zet samen met andere werkers vrijwilligers- en competentietrajecten op die jongeren aanzetten engagement op te nemen tegenover hun buurt en zijn inwoners.
  • Je draagt actief bij aan het signaalwerk van het team en neemt een politiserende functie op op lokaal niveau.

Profiel

PROFIEL

Kennis en ervaring

  • Je hebt minimaal 2 jaar relevante ervaring in het jeugdwerk of maatschappelijk werk met jongeren in Brussel
  • Je hebt kennis van en inzicht in de leefwereld van Brusselse jongeren in de Kanaalzone
  • Je hebt kennis van de Brusselse sociale kaart, het welzijnswerk , de lokale arbeidsmarkt en het onderwijslandschap
  • Algemene kennis van de methodiek straathoekwerk, de deontologie van het sociaal werk en algemene theorieën rond sociale uitsluiting en emancipatorisch werken zijn een pluspunt
  • Je hebt voldoende kennis van het Frans of bent bereid de taal verder aan te leren

Vaardigheden

  • Je kan zelfstandig werken en neemt initiatief: je trekt alleen de wijk in en maakt vindplaatsgericht contact met jongeren
  • Je spreekt jongeren aan op een integrale, positieve en laagdrempelige manier
  • Je ziet en signaleert problemen en kan van daaruit je doelen en prioriteiten bepalen en de benodigde acties en tijd aanwenden om deze doelen te realiseren
  • Je kan activiteiten organiseren en begeleiden
  • Je kan een netwerk opbouwen en onderhouden

Houding en gedrag

  • Je bent discreet, integer en loyaal
  • Je vertrekt vanuit de positie, wensen, kansen en het kunnen van de jongeren
  • Je bent flexibel: je kan je bij veranderende omstandigheden gemakkelijk aanpassen
  • Je bent een teamspeler en werkt graag samen met je collega’s aan een gezamenlijk resultaat
  • Je onderschrijft de visie en de waarden van JES en neemt deel aan activiteiten en projecten van de brede organisatie

Specifieke vereisten

Je bent bereid tot weekend- en avondwerk.

Wat werken bij JES de moeite waard maakt

  • Je maakt deel uit van een unieke organisatie, actief in verschillende levensdomeinen van jongeren in de stedelijke context en werkt mee aan maatschappelijk relevante acties en projecten
  • Als nieuwe medewerker nemen we je tijdens een JES-bad samen met andere starters mee in onze manier van werken. Vier dagen lang ontdek je JES en al onze werkingen en kom je alles te weten over onze deontologie, competentiegericht werken, missie en visie
  • Jaarlijks organiseren we twee JES-dagen waarbij vorming en verbinding centraal staan.
  • Eén keer per jaar gaan we tijdens de JES 3-daagse op verplaatsing met alle collega’s uit Antwerpen, Brussel en Gent. Drie dagen vol inspiratie, verdieping, drive en plezier
  • Op de werkvloer word je begeleid door je coördinator en opgevangen door je meter of peter en krijg je ruimte voor zelfontwikkeling en creativiteit

Aanbod

Aanbod

  • Contract van onbepaalde duur
  • Barema volgens PC 329 (B1c)
  • Gratis woon/werkverkeer bij gebruik van openbaar vervoer en/of fietsvergoeding
  • Gsm en laptop
  • Goede omkadering en begeleiding in een creatieve organisatie
  • Regelmatige opleidings- en vormingsmomenten om jezelf bij te scholen en te versterken
Solliciteren

Solliciteren

Gelieve duidelijk in je brief aan te duiden voor welke functie je wenst te solliciteren.

Je motivatiebrief en CV stuur je ten laatste op 16 augustus 2024 naar:

JES vzw – Inge Van Brabant – directeur zakelijk beleid

Job.Brussel@jes.be

Meer info bij Hanne Stevens, Coördinator straathoekwerk

0488/71 46 84 of hanne.stevens@jes.be

Procedure

Je kan solliciteren tot 16 augustus 2024. Indien je geselecteerd wordt, contacteren we je voor een sollicitatiegesprek op 27 augustus 2024.

Kom je niet in aanmerking dan krijg je van ons hiervan een bericht via mail.
Leer JES kennen

JES is een jeugdorganisatie voor alle kinderen en jongeren in Antwerpen, Brussel en Gent. We ondersteunen hen op het vlak van vrije tijd, onderwijs, werk, opleiding en welzijn.

JES vertrekt vanuit een positieve kijk op stedelijkheid. We zoeken steeds naar nieuwe opportuniteiten en samenwerkingen en delen met plezier onze expertise. Kinderen en jongeren moeten zich thuis voelen in de stad. We ondersteunen hen via activiteiten en projecten in de zoektocht naar hun plaats in de stad en naar hun eigen competenties. JES geeft hen een duwtje, zodat ze zich gesterkt voelen en kunnen groeien: als individu, als groep en als volwaardige bewoner van de stad.

Met een eigenzinnige en constructieve blik op stedelijke uitdagingen maakt JES het verschil. We bouwen samen met kinderen, jongeren en partners aan de stad van morgen.

Want jongeren maken de stad!

JES staat voor:
VERTROUWEN: Binnen JES krijg en geef je de ruimte, vertrekkend vanuit geloof in elkaar en het positieve. Op deze manier werkt JES aan een veilige omgeving voor iedereen.
CONSTRUCTIVITEIT: Via samenwerking en dialoog benutten we wat goed is, investeren we in wat beter kan en bouwen we op met perspectief.
OPENHEID: Bij JES is iedereen, zonder vooroordelen, welkom. We communiceren open en met respect voor elkaar. We hebben een transparante en participatieve houding.
EIGENZINNIGHEID: We streven naar de durf, het lef en overtuigingskracht om onze doelen na te streven zonder aan authenticiteit te verliezen in een opgelegd kader.
VERSTERKING: We creëren een klimaat waar iedereen kan groeien en op zijn eigen tempo zijn kwaliteiten kan ontdekken.

Ontdek JES via www.jes.be. Neem een kijkje op onze stedelijke jongerenwebsites (www.jesantwerpen.be, www.jesbrussels.be, www.jesgent.be) of volg ons via sociale media

Reageren voor: 16/08/2024
Solliciteren

Solliciteren

Gelieve duidelijk in je brief aan te duiden voor welke functie je wenst te solliciteren.

Je motivatiebrief en CV stuur je ten laatste op 16 augustus 2024 naar:

JES vzw – Inge Van Brabant – directeur zakelijk beleid

Job.Brussel@jes.be

Meer info bij Hanne Stevens, Coördinator straathoekwerk

0488/71 46 84 of hanne.stevens@jes.be

Procedure

Je kan solliciteren tot 16 augustus 2024. Indien je geselecteerd wordt, contacteren we je voor een sollicitatiegesprek op 27 augustus 2024.

Kom je niet in aanmerking dan krijg je van ons hiervan een bericht via mail.
Leer JES kennen

JES is een jeugdorganisatie voor alle kinderen en jongeren in Antwerpen, Brussel en Gent. We ondersteunen hen op het vlak van vrije tijd, onderwijs, werk, opleiding en welzijn.

JES vertrekt vanuit een positieve kijk op stedelijkheid. We zoeken steeds naar nieuwe opportuniteiten en samenwerkingen en delen met plezier onze expertise. Kinderen en jongeren moeten zich thuis voelen in de stad. We ondersteunen hen via activiteiten en projecten in de zoektocht naar hun plaats in de stad en naar hun eigen competenties. JES geeft hen een duwtje, zodat ze zich gesterkt voelen en kunnen groeien: als individu, als groep en als volwaardige bewoner van de stad.

Met een eigenzinnige en constructieve blik op stedelijke uitdagingen maakt JES het verschil. We bouwen samen met kinderen, jongeren en partners aan de stad van morgen.

Want jongeren maken de stad!

JES staat voor:
VERTROUWEN: Binnen JES krijg en geef je de ruimte, vertrekkend vanuit geloof in elkaar en het positieve. Op deze manier werkt JES aan een veilige omgeving voor iedereen.
CONSTRUCTIVITEIT: Via samenwerking en dialoog benutten we wat goed is, investeren we in wat beter kan en bouwen we op met perspectief.
OPENHEID: Bij JES is iedereen, zonder vooroordelen, welkom. We communiceren open en met respect voor elkaar. We hebben een transparante en participatieve houding.
EIGENZINNIGHEID: We streven naar de durf, het lef en overtuigingskracht om onze doelen na te streven zonder aan authenticiteit te verliezen in een opgelegd kader.
VERSTERKING: We creëren een klimaat waar iedereen kan groeien en op zijn eigen tempo zijn kwaliteiten kan ontdekken.

Ontdek JES via www.jes.be. Neem een kijkje op onze stedelijke jongerenwebsites (www.jesantwerpen.be, www.jesbrussels.be, www.jesgent.be) of volg ons via sociale media

Reageren voor: 16/08/2024
Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest