Data delen en participatie stimuleren

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media (CJM) streeft naar het stimuleren van cultuurparticipatie door het ontsluiten van participatiedata.

Hier komen enkele uitdagingen bij kijken:

  • De beperkte en versnipperde deling van ticketing- en planningdata in de sector.
  • Het feit dat cultuuraanbieders data bijhouden in verschillende softwaresystemen van weinig open data-georiĆ«nteerde leveranciers.

Wat is er nodig om dit project te doen slagen?

  • De ontwikkeling van een functionaliteit voor uniforme uitwisseling van cultuurdata volgens de OSLO-standaard.
  • Een efficiĆ«nte ontsluiting van cultuurparticipatiedata uit diverse systemen, met als doel collectief beheer en ontsluiting voor nieuwe toepassingen.

Nieuwe opdracht

CJM wil de uitdaging aanpakken om ticketing- en planningdata in de cultuursector uniform uit te wisselen. Samen zoeken we naar een oplossing volgens de OSLO-standaard op het UiTwisselingsplatform, om versnippering van data in silo's tegen te gaan.

Dit PIO-project beoogt een vlotte ontsluiting van participatiedata uit diverse softwaresystemen, met als doel collectief beheer en ontsluiting voor nieuwe toepassingen.

Addestino voerde een behoefteanalyse uit, en de selectieleidraad is gelanceerd via publiq.

  • Kandidaturen zijn welkom tot 16 januari 2024, voor een raamakkoord dat meerdere begunstigden toelaat. Het bestek onderscheidt vier deelopdrachten voor ontwikkeling van OSLO-dataproducten en maakt gebruik van een MPMO-procedure met Europese publicatie, waarbij selectie en gunning in twee fasen plaatsvinden.

PIO?

Met het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) wil Vlaanderen de enorme koopkracht van de Vlaamse overheid en de publieke sector meer strategisch inzetten voor innovatie.

UiTwisselingsplatform

Een platform voor samenwerking en datadeling in de cultuursector

Meer weten
Kennisdossier

Het UiTwisselingsplatform van dichterbij bekeken

20 okt. 2023

Het programma Doelgericht Digitaal Transformeren stimuleert met het UiTwisselingsplatform een datagedreven aanpak in de cultuursector.

Meer lezen

UiTwisselingsplatform wint Vlaanderen Digitaal Award 2023

26 okt 2023

Ontdek hoe het Uitwisselingsplatform, ontwikkeld door het Departement Cultuur, Jeugd en Media en ACA Group, de Digitaal Vlaanderen Digitaal Award voor "Beste Digitaal Transformatieproject" heeft gewonnen.

Meer lezen