Wil je met jouw stad of gemeente van start gaan met UiTPAS? Zet deze interesse om in de praktijk en dien je dossier in om zo snel mogelijk te beginnen.

Wil je aansluiten bij een bestaande UiTPASregio? Dan hoef je geen dossier in te dienen.

In 2019 heb je twee kansen om je dossier in te dienen:

 • 15 april 2019

 • 15 oktober 2019

Verloop

Traject 1

 • 15 april 2019: indienen eerste versie van je dossier
 • Feedback van de commissie
 • 15 augustus 2019: indienen tweede versie van je dossier
 • Week van 1 september 2019: mondelinge toelichting van het dossier
 • 1 oktober 2019: definitieve feedback

Traject 2

 • 15 oktober 2019: indienen eerste versie van je dossier
 • Feedback van de commissie
 • 15 januari 2020: indienen tweede versie van je dossier
 • Week van 01 februari 2020: mondelinge toelichting van het dossier
 • 1 maart 2020: definitieve feedback

Praktisch

Formulier voor aanvraag UiTPAS in stad of gemeente versie 2019

Formulier voor aanvraag UiTPAS in regio versie 2019

 • Scan het ingevulde en ondertekende formulier in en bezorg het ons via mail op info@UiTPAS.be.
  Ten laatste om 18.00u moeten de dossiers publiq bereiken. Je ontvangt steeds een e-mail met ontvangstbevestiging.
  Op dit moment hoeft het dossier nog niet finaal te zijn, maar moet het wel minstens een beeld schetsen van de mogelijke invulling van UiTPAS bij een stad, gemeente of regio.

 • Nadien volgt er feedback van de commissie die de dossiers beoordeelt, waarna er nog een mogelijkheid is om bij te stellen of te vervolledigen (tweede versie dossier).

 • Er is een presentatiemoment in de periode tussen de tweede indienronde en de finale feedback. Hierop moet minstens een betrokken medewerker en een politiek verantwoordelijke aanwezig zijn. Voor een regionale aanvraag krijgt de politiek verantwoordelijke het mandaat van alle betrokken besturen.

Beoordeling van de dossiers

Een beoordelingscommissie bepaalt op basis van de ingediende dossiers welke steden, gemeenten of regio’s in aanmerking komen. Deze commissie zal een gemotiveerd advies aan de Raad van Bestuur van publiq formuleren, die op haar beurt de eindbeslissing neemt en de volgorde van de uitrol bepaalt.

Voorwaarden

Om toe te treden tot het UiTPASprogramma moet een stad, gemeente of regio voldoen aan een aantal voorwaarden:

 • Toepassen van een kansentarief via solidaire kostendeling (tussen rechthebbende, aanbieder en lokale overheid);

 • Voeren van een geïntegreerd participatiebeleid met aandacht voor mensen in armoede;

 • Voeren van een geïntegreerd vrijetijdsbeleid met vertegenwoordiging van de cultuur-, jeugd-, sport- en welzijnssector;

 • Een divers en uitgebreid aanbod voor UiTPAS openstellen (cultuur, sport, jeugd);

 • Intergemeentelijke samenwerking stimuleren;

 • De mogelijkheid tot integratie van bestaande (vrijetijds)passen onderzoeken;

 • De beeldmerken van UiTPAS en van de Vlaamse overheid gebruiken volgens de richtlijnen van de huisstijlgids van UiTPAS.

   

Aansluiten bij een bestaande regio

Een tweede mogelijkheid is om aan te sluiten bij een bestaande UiTPASregio. In dit geval hoef je geen dossier aan te dienen, maar ga je in gesprek met de regio waar je wenst aan te sluiten. Als aansluitende gemeenten neem je de bestaande afspraken over en ga je dus automatisch ook mee akkoord met de algemene UiTPASvoorwaarden. Aansluiten bij een bestaande regio kan in principe op elk moment, maar kan pas na goedkeuring door de regio waarbij je wenst aan te sluiten.

Interesse? Neem gerust contact op met de UiTPASregio of via info@uitpas.be

 

Meer informatie?

Stuur een mailtje naar info@UiTPAS.be voor meer informatie of een toelichting in jouw stad of gemeente.

Formulier voor aanvraag UiTPAS in stad of gemeente versie 2019

Formulier voor aanvraag UiTPAS in regio versie 2019

 

Alles over UiTPAS in jouw stad of gemeente