Ellen Van den Berghe was sinds 1 juli 2023 waarnemend Algemeen Directeur in opvolging van Bart Temmerman die de organisatie op 30 juni verliet om Secretaris-Generaal van het departement CJM te worden. Ellen vervoegde de vzw publiq in 2018 als directeur operations, voordien gaf ze onder meer de digitalisering van de Nationale Loterij mee vorm. In 2015 werd ze tot ‘Young ICT lady of the year’ verkozen.

Ellen Van den Berghe

De raad van bestuur looft de manier waarop Ellen en het volledige directieteam na het vertrek van Bart de continuïteit in het team verzekerd hebben en in de voorbije maanden ook de lopende strategisch trajecten, zoals het schrijven van een nieuw beleidsplan, in goede banen hebben geleid. Ook in de komende jaren liggen er nog grote uitdagingen en opportuniteiten in het verschiet. De groei van Museumpas en UiTPAS, de digitale transformatie van de cultuursector en de verdere ontwikkeling van onze participatie missie met onder andere de integratie van Demos, vereisen de volle aandacht en energie van een geëngageerde, ervaren en competente directie.

“Gezien de goed gevulde roadmap, de verwachtingen van de stakeholders om te kunnen rekenen op een sterk, competent en goed functionerend team dat continuïteit kan garanderen, een team dat een visie en strategie kan ontwikkelen en kan zorgen voor duurzame groei in een sterk veranderend vrijetijdslandschap waarin digitalisering een steeds grotere rol speelt, was een sterke interne kandidaat het meest optimale scenario.” aldus Marc Frederix, voorzitter van de bestuursraad. “Bij publiq hechten we veel waarde aan de persoonlijke groei van elke medewerker. De laatste jaren hebben we Ellen zien ontwikkelen naar algemeen directeur. We zijn blij dat we met Ellen de juiste persoon op de juiste plaats en op het juiste moment hebben gevonden.”

De raad van bestuur kijkt uit naar de verdere samenwerking met Ellen en haar directieteam, met Frederik Bastiaensen als directeur beleid en strategie en Sven Houtmeyers als directeur technologie. Met een bijzonder geëngageerd en competent ‘team publiq’ liggen er sterke fundamenten om verder te bouwen. De bestuursraad kijkt de toekomst dan ook vol vertrouwen tegemoet.

“Ik wil de raad van bestuur bedanken voor het vertrouwen. Het is een plezier om elke dag voor publiq te werken. Om elke dag het verschil te kunnen maken, voor meer mensen, meer goesting in meer vrije tijd. Als vrouwelijke directeur vind ik het belangrijk om - ook intern - actief te bouwen aan een meer diverse en inclusieve samenleving. Samen met veel partners, met een fantastisch team, op het snijvlak van technologie, marketing en data. Vanuit gedeelde ambities daar de komende jaren voor gaan, geeft me veel energie.” aldus Ellen Van den Berghe.

Marc Frederix
Voorzitter

UiTwisselingsplatform wint Vlaanderen Digitaal Award 2023

26 okt 2023

Ontdek hoe het Uitwisselingsplatform, ontwikkeld door het Departement Cultuur, Jeugd en Media en ACA Group, de Digitaal Vlaanderen Digitaal Award voor "Beste Digitaal Transformatieproject" heeft gewonnen.

Meer lezen

Hoe zou het nog zijn met het… Masterplan Diversiteit van publiq?

05 sep 2023

publiq streeft naar een samenleving waarin iedereen kan deel uitmaken van een publiek. Om die diversiteit te bereiken ontwikkelden we in 2021 een Masterplan Diversiteit. Maar de samenleving evolueert in snel tempo, het denken over diversiteit ook. Wat is de stand van zaken vandaag?

Meer lezen

Bart Temmerman, algemeen directeur van publiq, verlaat de organisatie

22 jun 2023

Op 30 juni verlaat Bart Temmerman publiq. Bart was 14 jaar lang Algemeen Directeur van de organisatie, oorspronkelijk Cultuurnet Vlaanderen.

Meer lezen