Op 30 juni verlaat Bart Temmerman publiq. Bart was 14 jaar lang Algemeen Directeur van de organisatie, oorspronkelijk Cultuurnet Vlaanderen.

Samen met zijn team lanceerde hij tal van succesvolle producten zoals UiTPAS en museumPASSmusées, die participatie aan het rijke cultuur- en vrijetijdsaanbod in Vlaanderen en Brussel bevorderen. Daarnaast realiseerde hij diverse organisatorische veranderingen zoals de fusie met CJP en de integratie van Vitamine C.

Bart start op 1 juli als secretaris-generaal van het departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse overheid. Het bestuur en team van publiq wil Bart van harte bedanken voor de samenwerking en wenst hem veel succes met de nieuwe uitdaging.

Bart laat een solide en energieke organisatie na met de nodige competenties en know-how om haar missie verder in te vullen en haar doelstellingen te realiseren. Om de continuïteit van publiq te garanderen en verdere fundamenten te leggen voor de toekomst geeft de Raad van Bestuur van publiq een driekoppig directiecomité het mandaat om de organisatie verder te leiden:

  • Sven Houtmeyers, nu Technical Lead, vervoegt het directiecomité als Directeur Technologie.

  • Frederik Bastiaensen, momenteel Zakelijk Directeur, zal in de komende maanden als Directeur Beleid & Strategie de strategische dossiers en beleidscontacten onder zijn hoede nemen.

  • Ellen Van den Berghe zal complementair met haar functie van Directeur Operations als Waarnemend Algemeen Directeur de coördinatie over de organisatie alsook het zakelijk beleid op zich nemen.

Het bestuursorgaan van publiq heeft er alle vertrouwen in dat zij samen met het hele team voor de nodige continuïteit zullen zorgen en publiq op koers houden als een dynamische en toekomstgerichte facilitator in vrijetijdsparticipatie en mede gangmaker in de digitale transformatie van de cultuursector.

In functie van een strategische behoeftenanalyse voor de volgende jaren zal de Raad van Bestuur zich in het najaar buigen over de functie-invulling, het gewenste profiel, de procedure en de timing om een definitieve Algemeen Directeur voor publiq aan te stellen.

Marc Frederix, voorzitter Raad van Bestuur van publiq

Contactgegevens:

Marc Frederix – marc.frederix@side-kick.be

Ellen Van den Berghe - ellen.vandenberghe@publiq.be

Frederik Bastiaensen - frederik.bastiaensen@publiq.be

Sven Houtmeyers - sven.houtmeyers@publiq.be