Het evaluatieonderzoek in twee fasen

Midden februari kreeg het pilootproject Digitaal Podium positieve feedback bij de eerste fase van het evaluatieonderzoek door het extern onderzoeksbureau iO. Hierbij werden voornamelijk de deelnemende huizen van de 3 pilootgroepen in stad Gent, regio Zuidwest en regio ZENDER bevraagd.

Recent leverde iO het evaluatierapport van de tweede onderzoeksfase (februari tot april) op. iO kreeg als opdracht een antwoord te formuleren op deze onderzoeksvragen:

 • voldoet het gedeeld ticketingsysteem van Digitaal Podium aan de behoeften van een bredere doelgroep van podiumhuizen (buiten de pilootgroep)?
 • is er een haalbaar plan voor een duurzame verdere uitrol in Vlaanderen en Brussel?
 • past Digitaal Podium voldoende binnen de digitale strategie van de Vlaamse overheid? Dit betekent concreet: of Digitaal Podium voldoende bijdraagt en gekoppeld is met het Vlaams cultureel digitaal ecosysteem (met o.a. het UiTwisselingsplatform, open data,...).

Conclusies 2de fase evaluatieonderzoek

 • Meerwaarde van schaalvoordelen, ontzorging, samenwerking en innovatie
  Uit het onderzoek blijkt dat de speerpunten waar Digitaal Podium op inzet beantwoorden aan belangrijke noden in het werkveld. We zien uiteraard wel verschillen qua belang en prioriteit.
 • Duidelijke belangstelling bij podiumhuizen
  De resultaten van het onderzoek tonen een duidelijke belangstelling bij podiumhuizen aan. Uiteraard betekent vrijblijvende belangstelling nog niet dat alle huizen ook effectief zullen instappen. De interesse is zeker voldoende groot om het het project op te schalen.
 • Duurzaam businessmodel
  Gezien de belangstelling en het schaalvoordeel, is het realistisch om op termijn een duurzaam businessmodel met een haalbare prijszetting verder uit te bouwen voor een bredere groep van podiumhuizen.
 • Vlaams cultureel digitaal ecosysteem
  Cultuurconnect levert concrete inspanningen wat de bijdrage aan een Vlaams cultureel digitaal ecosysteem betreft. Zo werd bv. een integratie met UiTPAS en het UiTwisselingsplatform voorzien. Naast concrete technische stappen, is een proactieve rol aanbevolen, waarbij Cultuurconnect een evenwicht vindt tussen concreet tegemoetkomen aan vragen en noden van podiumhuizen enerzijds en het bijdragen aan een Vlaams cultureel digitaal ecosysteem anderzijds. Zo lijkt Cultuurconnect goed geplaatst om de huidige kloof tussen het werkveld en het beleid te helpen dichten.

Op basis van dit rapport stelt de minister dat de onderzoeksvragen die de kern vormden voor de evaluatie positief beantwoord werden en dat de verdere ontwikkeling van Digitaal Podium een meerwaarde biedt voor de cultuursector.

© Lies Engelen

Gedeeld ticketingysteem in jouw podiumhuis

Wil jouw podiumhuis graag instappen in het gedeeld ticketingsysteem van Digitaal Podium? Vul dan het formulier van Cultuurconnect in. Zij kijken ernaar uit om samen met jouw organisatie aan de slag te gaan en het ticketingsysteem en mogelijke gewenste samenwerkingsfunctionaliteiten up & running te krijgen.

Slimmere publieksinzichten door open ticketing data

12 dec 2023

In naam van CJM lanceert publiq een aanbestedingsprocedure voor de ontwikkeling van een functionaliteit voor uniforme uitwisseling van cultuurdata volgens de OSLO-standaarden.

Meer lezen
Onderzoek

De impact van AI op cultuurparticipatie

11 mrt. 2024

Een blik op publiq's visie en aanpak omtrent AI en plannen achter de schermen: gepersonaliseerde aanbevelingen, ondersteund door geavanceerde technologieën zoals een ‘serendipity engine'.

Meer lezen

UiTwisselingsplatform

Een platform voor samenwerking en datadeling in de cultuursector

Meer weten