Wie?

UiTPAS de Merode kan rekenen op een boeiend stukje ‘ontstaansgeschiedenis’: van een samenwerking tussen verschillende partners geïnitieerd door De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) naar een intergemeentelijke samenwerking rond cultuur en erfgoed.

Deze unieke interprovinciale samenwerking tussen Limburgse, Vlaams-Brabantse en Antwerpse partners resulteert nu ook in UiTPAS de Merode, waarvoor de gemeenten Hulshout, Scherpenheuvel-Zichem, Tessenderlo en Westerlo de krachten bundelen.

Meer weten over deze cultuurregio in het Merodegebied? Lees ook het artikel op de website van OP/TIL.

UiTPAS de Merode

  • Hulshout, Scherpenheuvel-Zichem, Tessenderlo en Westerlo startten de UiTPAS werking op vanuit de cultuurregio de Merode.

  • De regio telt om en bij de 78.000 inwoners waarvan zo’n 12% recht heeft op het kansenstatuut.

  • Deze nieuwe UiTPAS-regio wordt officieel gelanceerd in het weekend van 30 april en 1 mei 2022.

Regio-coördinator Falke Lambrechts is de enthousiaste, drijvende kracht achter het project. Samen met collega Myriam, de lokale gemeentelijke trekkers en de tientallen partners is ze vastberaden van UiTPAS de Merode een gedragen en duurzaam project te maken.

Wat?

Falke: “De vier gemeenten van de cultuurregio hadden de uitbouw van een participatiebeleid rond vrije tijd in hun meerjarenplanning opgenomen. De ambitie
om de cultuurparticipatie te verhogen is één van de verbindende factoren binnen dit samenwerkingsverband en hiermee zijn de eerste zaadjes voor UiTPAS geplant.”

“Met UiTPAS willen we vrije tijd toegankelijk maken voor iedereen in de regio, én willen we het publiek kansen geven om nieuwe en andere vrijetijdsmogelijkheden in de streek te leren kennen.”

De regionale samenwerking was het laatste duwtje dat de gemeenten nodig hadden om te starten met UiTPAS.
Falke Lambrechts
coördinator cultuurregio de Merode

Waarom?

“In de gemeenten waren hier en daar versnipperde systemen aanwezig om participatie te bevorderen, maar deze hadden beperkingen en brachten praktische en administratieve beslommeringen met zich mee. Daarnaast hadden sommige gemeenten apart een beperkt aanbod.”

“Er werden zeker mooie ad hoc-initiatieven genomen, maar er ontbrak iets structureel. Tel daarbij nog de beperkte personeelsmiddelen en de moeizame samenwerking tussen sommige gemeentelijke diensten, en dan weet je dat er een andere incentive nodig is."

"Een bovenlokale samenwerking die verregaand inzet op participatie kan dan een oplossing zijn. UiTPAS is hierbij een uitstekend middel dat ons kan helpen ons doel te bereiken, namelijk vrijetijdsparticipatie bij iedereen te verhogen en aan publieksuitwisseling te doen.”

“Dankzij UiTPAS kunnen we nu concreet aan de slag om verbinding te leggen. De cultuurregio is het extra duwtje dat de gemeentes nodig hadden om ermee aan te slag te gaan. De regionale samenwerking vult tekortkomingen in, zoals personeel, en maakt het mogelijk om verregaand in te zetten op het project. De cultuurregio koos er dus voor om in deze eerste jaren van UiTPAS haar grootste project, investering en prioriteit te maken."

De regionale samenwerking vult hiaten in, zoals personeel, en maakt het mogelijk om verregaand in te zetten op het project.
Falke Lambrechts
coördinator cultuurregio de Merode

Wanneer?

UiTPAS de Merode wordt officieel gelanceerd in de vier deelnemende gemeenten in het weekend van 30 april en 1 mei 2022. “In de vier gemeenten zal het feest zijn en overal zullen de inwoners kunnen proeven van een lokaal en regionaal programma. Iedere gemeente zal hierbij haar eigen troeven extra in de verf zetten. Een ideaal momentum post Corona dus om mensen samen te brengen rond cultuur en vrijetijd onder de vlag van UiTPAS.”

“Daarna zijn er in de zomer nog plannen om UiTPAS extra onder de aandacht te brengen bij verschillende activiteiten. Ook in september zullen we gebruik maken van het momentum bij de start van een nieuw vrijetijdsseizoen om UiTPAS te promoten.”

UiTPAS de Merode kan binnenkort van start gaan met een mooi gevarieerd gemeentelijk aanbod: "De lokale cultuur- en gemeenschapscentra, jeugd- en sportinitiatieven, alle kampen en het toeristische aanbod zullen terug te vinden zijn in het aanbod bij de lancering. Ook in het begin zal iedereen zeker zijn gading kunnen vinden.”

Dat reflecteert ook in het grafisch ontwerp van UiTPAS de Merode: de illustraties benadrukken de veelheid aan activiteiten en tonen dat er werkelijk voor iedereen iets te beleven valt, en dat het aanbod veel verder reikt dan cultuur.

“Wanneer dan alle schoonheidsfoutjes bij de lanceringsfase met het gemeentelijk aanbod weggefilterd zijn, zullen we ook de verenigingen actief benaderen om aan te sluiten bij UiTPAS. Hiervoor bekijken we onder andere nog waar UiTPAS een plek kan krijgen in de reglementering rond de werkingssubsidies voor verenigingen. Tegen einde 2023 willen we een verruimd UiTPAS-aanbod kunnen voorstellen aan onze inwoners.

En daarna?

“We zien UiTPAS als het startpunt om nog andere zaken uit te bouwen in de toekomst. Zo willen we naast het verkleinen van de financiële drempel ook hard inzetten op de andere participatiedrempels. We zijn partner in een subsidieaanvraag van één van onze gemeenten waarbij we via een aantal participatieve projecten aan andere drempels willen werken en inzetten op toeleiding, inspraak en co-creatie.”

“We merken ook dat in de UiTPAS-kerngroep vanzelf vragen naar boven komen om hieraan te werken. Dit creëert meteen draagvlak om andere dingen in gang te steken. Extra middelen zijn wel essentieel voor onze gemeenten en partners om hier vergaand mee aan de slag te kunnen gaan.”

“Daarnaast is het onze ambitie om nog andere gemeenten aan te sluiten bij onze UiTPAS-regio of samen te werken met bestaande andere UiTPAS-gemeenten en -regio’s. Voor de burger moet het geografisch logisch zijn waar hij terechtkan voor vrije tijd. Vrije tijd stopt immers niet bij de gemeentegrens zoals we allemaal weten!”

“We proberen connectie te maken met omliggende gemeenten maar ik verwacht dat dit allemaal heel organisch zal groeien. Nu werken we aan een stevige basis met de huidige vier gemeenten en doen we het voorbereidend werk. Wanneer de buurgemeenten UiTPAS de Merode in de praktijk zullen zien functioneren en resultaten zullen zien, wordt de drempel om aan te sluiten of samen te werken hopelijk lager.”

Wat is een UiTPAS-regio?

Binnen een UiTPAS-regio kunnen alle inwoners met kansenstatuut van die regio terecht bij het UiTPAS-aanbod van de hele regio aan verminderd tarief. Door een regio te vormen breid je het vrijetijdsaanbod dus uit voor mensen in armoede. De solidaire kostendeling is gelijkgetrokken in de volledig regio en ook de afbakening van de doelgroep mensen in armoede is gelijk. Een UiTPAS-regio kan ook samenwerken op vlak van communicatie en coördinatie.

Bekijk hier alle huidige UiTPAS-regio's, -steden en -gemeenten.

UiTPAS in jouw stad of gemeente

Zo start je aanvraag om te starten met UiTPAS in jouw stad, gemeente of regio.

Meer weten